logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Aguilar Paredes, Carlos

Càrrec:
Vicedegà de màrqueting i equipament
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
121b
Correu electrònic:
Telèfon:
934035775

Professor al grau de Comunicació Audiovisual, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en ciències Físiques i  Doctor en comunicació Audiovisual per la Universitat de Barcelona. Des de 2011 participa en projectes d’investigació competitius relacionats amb la qualitat del mitjans de comunicació públics i la relació entre la formació de la ciutadania i les competències socials.  La seva docència i recerca es desenvolupa en l'àmbit del mitjans de comunicació en tant que sistemes complexos i en aspectes tècnics dels processos de captació, edició i transmissió dels continguts audiovisuals.

Línia de recerca: Comunicació i mitjans audiovisuals (Estructura del sistema audiovisual, condicionants i conseqüències sociopolítiques del consum de als mitjans).

Publicacions
2019
Article de revista
Hurtado Torres, D.; Gil Duran, N. ; Aguilar-Paredes,C. (2019). THE MAZE: Gamificando el concepto de identidad. Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. vol. 22, núm. 2, 31-42. Recuperado de https://revistas.um.es/reifop/issue/view/16951  
Cardenal, A. S.; Aguilar-Paredes, C.; Cristancho, C.; Majó-Vázquez, S. (2019). Echo-chambers in online news consumption: Evidence from survey and navigation data in Spain.. European Journal of Communication. DOI: 10.1177/0267323119844409  
Cardenal, A. S.; Aguilar-Paredes, C.; Galais, C.; Pérez-Montoro, M. (2019). Digital Technologies and Selective Exposure: How Choice and Filter Bubbles Shape News Media Exposure. International Journal Of Press-Politics. DOI: 10.1177/1940161219862988  
Capítol de llibre
Aguilar-Paredes, C.; Sanz Azanar, J.; Martínez Iglesias, M.;Jiménez Iglesias, L. (2019). Representatividad de las mujeres en las valoraciones fílmicas. Estudio de caso en las filmografías Estadounidense, India y Turca a través de IMDB.. Dykinson. p. 278-285.
Sanz Azanar, J.; Aguilar-Paredes, C.; Jiménez Iglesias, L. (2019). El fenómeno antifan masculino como reacción al fenómeno fan femenino, un caso de micromachismo.. Dykinson. p. 327-333.
Escribano, M.; Garcia, R.; Aguilar-Paredes, C. (2019). Representación de las mujeres en TVE y TV3. Dykinson. p. 391-400.
Sanz-Aznar, J.; Aguilar-Paredes, C.; Bruni, L.E.; Wulff-Jensen, A.; Sánchez, L. (2019). Búesqueda de articulaciones en el discurso fílmico desde la Neurocinemática. Contribución a la disucisión sobre si el cine es un lenguaje.. McGRAW-HILL - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. p. 761-773.
Participació comitè científic/o
Aguilar-Paredes, C. (2019). IX SIMPOSI INTERNACIONAL DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS A L'ÀMBIT IBEROAMERICÀ. IX SIMPOSI INTERNACIONAL DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS A L'ÀMBIT IBEROAMERICÀ. Barcelona. ESP.
Poster
Sanz-Aznar, J. ; Aguilar-Paredes, C. (2019). Desequilibrios en la representatividad de los datos abiertos pertenecientes a la plataforma IMDb. EDICIC 2019. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Sanz Aznar, J.; Aguilar Paredes, C.; Bruni, L.E.; Wulff-Jensen, A; Sánchez, L. (2019). Búsqueda de articulaciones en el discurso fílmico desde la Neurocinemática. Contribución a la disucisión sobre si el cine es un lenguaje.. VII congreso internacional de investigadores audiovisuales. Santander. ESP.
Sanz-Aznar, J.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez, L.;. (2019). La neurocinemática como herramienta para la teorización cinematográfica: Análisis del corte.. XESCOM. IV Simposio internacional sobre gestión de la comunicación: Comunicación, Medios, Industrias Creativas y Emprendimiento en la Era Digital. Oportp. PRT.
Sanz, J.; Caballero, J.J.; Aguilar, C.; Sánchez, L. (2019). The Spectator Facing the Cut: A Neurocinematics Review. The European Conference on Media, Communication & Film (EuroMedia) EuroMedia2019. Brighton. GBR.
Sanz Aznar, J.; Aguilar Paredes, C.; Sánchez, L. (2019). Estudio del corte cinematográfico através del Event-Related Synchronization/Desynchronization en el electroencefalograma.. Investigar la Comunicación en y desde la Periferia.
Informe
García Asensio, M.ª Á.; Sánchez, L.; Franganillo, J.; Marquès, E.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Vilaseca, J.; Ortiz, P. (2019). Informe final. Innovant en les capacitats persuasives de l'estudiant de Comunicació Audiovisual i en la construcció de la seva imatge i projecció professionals. 2016PID-UB/026.. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/128070  
2018
Article de revista
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez. L; Pérez-Montoro, M. (2018). User experience and the media: the three­-click rule on newspaper websites for smartphones. Revista Latina de Comunicación Social. núm. 76, 595-613.. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271en  
Jiménez-Iglesias, L.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez-Gómez, L.; Pérez-Montoro, M.;. (2018). Experiencia de usuario y medios de comunicación. La regla de los tres clics en las webs de periódicos para smartphones. Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, 595-613. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1271  
García Asensio, Mª Ángeles; Aguilar Paredes, Carlos; Jiménez Iglesias, Lucía; Ruiz Moreno, Cristina; Sánchez Gómez, Lydia. (2018). El discurso reproducido como indicador del pluralismo interno de los medios de comunicación: el caso de los telediarios de TVE y TV3. Revista Latina de Comunicación Social. núm. 73, 991-1015. ISSN/ISBN: 1138-5820. DOI: 10.4185/RLCS-2018-1293  
García, M. Á.; Sánchez, L.; Marquès, A.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Jiménez, L. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. Revista del CIDUI. vol. 2018, núm. 4. Recuperado de https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/348938/440146  
Capítol de llibre
Sanz Aznar, J.; Aguilar Paredes, C. (2018). Investigaciones en datificación de la era digital. EGREGIUS ediciones. p. 95-114. ISSN/ISBN: 978-84-17270-17-9.
Aguilar Paredes, C.; Villanueva Baselga, S.; Sánchez Gómez, L,. (2018). La opinión pública y la comunicación política en entornos digitales. EGREGIUS ediciones. p. 29-47. ISSN/ISBN: 978-84-17270-18-6. Recuperado de http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/la-opini%c3%b3n-p%c3%bablica-y-la-comunicaci%c3%b3n-pol%c3%adtica-en-entornos-digitales/22882099  
Comunicació a congrés
Aguilar Paredes, C.; Sánchez Gómez, L; Gabernet Navarro, J. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation Book of Abstracts. USI Università della Svizzera italiana. p. 551-551. ISSN/ISBN: 978-88-6101-019-2.
Material Docent
García Asensio, Ma. Ángeles (María Ángeles); Sánchez, Lydia; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Baselga, Sergio; Ortiz Alvarez, Paula; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderroure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra. (2018). El pitching audiovisual Universitat-Indústria: 7' per vendre's i vendre un projecte. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121587  
García Asensio, M. Á.; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Vilaseca Corderoure, Jaume Elies; Rius Cruz, Sandra; Franganillo, Jorge; Aguilar, Carlos (Aguilar Paredes); Villanueva Balsega, Sergio; Ortiz Álvarez, Paula; Montolío Durán, Estrella; Yúfera . (2018). Rúbrica para el pitch audiovisual. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/123348  
Ponència
Sanz, Javer; Aguilar-Paredes, C.; Jíménez, L.; Martínez, M. (2018). Representatividad de las mujeres en las valoraciones fílmicas. Estudio de caso en las fimografías estadonunidense, india y turca a trevés de IMDB. IV Congreso Internacional sobre Género y Comunicación. Sevilla. ESP.
Aguilar Paredes, C.; Gabernet, J.; Sánchez , L. (2018). Selective exposure in Spanish sports newspapers. 7th European Communication Conference ECREA: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation (http://www.ecrea2018lugano.eu/). Lugano. CHE.
Cardenal, A.; Aguilar Paredes, C.; Perez-Montoro, M. (2018). Gateways to news and selective exposure: Evidence from survey and navigation data. IV International Journal of Press/Politics Conference. Oxford. 826.
Presentació comunicació
García Asensio, Mª Ángeles; Sánchez Gómez, Lydia; Marquès Emo, Anna; Aguilar Paredes, Carlos; Villanueva Baselga, Sergio; Jiménez, Lucía. (2018). Innovando en la mejora de las capacidades persuasivas del estudiante de Comunicación Audiovisual: el pitch profesional. X CIDUI 2018. International Congress on University Teaching and Innovation: Espais d'aprenentatge: agents de canvi a la universitat. Bellaterra. ESP.
Garcia Casanova,Raquel; Escribano Salvà, Maria; Aguilar Paredes, Carlos. (2018). "Representación de las mujeres en epresentación de las mujeres enTV3 y TV1".. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
Tabueña Puente, Anaís; Aguilar Paredes,Carlos. (2018). La evolución de la representación arquetípica de la mujer en las princesas Disney. III CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. Sevilla. ESP.
2017
Altres
Aguilar Paredes, C.; Sánchez Gómez, L; García Asensio, M. Àngels, Jiménez Iglesias, L. (2017). -Discourse and information quality as a threat to internal pluralism in public broadcasting televisionservices.. Universidad de Málaga. 4-5. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1_Bh_PU9qNicvPnyiXC30aTle9MXRdezh/view  
Article de revista
Villanueva Baselga, S; Aguilar, Carlos ; Sánchez, Lydia. (2017). Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes. RISE - International Journal of Sociology of Education. vol. 6, núm. 1, 61-84. ISSN/ISBN: 2014-3575. DOI: 10.17583/rise.2017.2496  
Ponència
Jiménez Iglesias, Lucía; Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia. (2017). Discourse and Information Quality: Analysing Referred Speech in Two Spanish Public Television Services. Interdisciplinary Discourse Studies Theory and Practice. Warwick. GBR.
Sanz Aznar, J.; Aguliar Paredes, C. (2017). Análisis del fenómeno fan y antifan desde los datos de la IMDb. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
Presentació comunicació
Cardenal, Ana Sofía; Aguilar, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2017). Selective exposure and digital news: how pathways to news online shape the information people get exposed to. Symposium on Digital Media, Political Polarization and Challenges to Democracy. Viena. AUT.
Aguilar Paredes, Carlos; Gabernet, Josep. (2017). La comunicació aborda el consum partidista de diaris esportius per part dels usuaris de diferents ideologies polítiques.. Conference. Regionalism and Nationalism in Contemporary International Sport. Vic. ESP.
Anna Marquès; Carlos Aguilar-Paredes. (2017). 'S1PE': Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual.. CINAIC-Congreso internacional sobre aprendizaje, innovación y competitividad 2017. Saragossa. ESP. DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_036.
Villanueva Baselga, Sergio; Aguilar, Carlos; Sánchez,Lydia. (2017). Participación Política, Medios de Comunicación y Redes Sociales en los Adolescentes Catalanes. VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Zaragoza. ESP.
Sanz, Javier; Aguilar, Carlos; Jiménez, Lucia. (2017). El fenómeno antifan masculino como reacción al fenómeno fan femenino, un caso de micromachismo.. II Congreso internacional micromachismos en la comunicación y la educación. Sevilla. ESP.
Aguilar, Carlos; Garcia-Asensio, Mª Angels; Sánchez, Lydia; Jiménez, Lucia. (2017). ECREA Television Studies section conference 2017 'The Future of European Television: Between Transnationalism and Euroscepticism'. Màlaga. ESP.
Publicacions Multimèdia
Marquès, A ; Aguilar-Paredes, C. (2017). "S1PE": Gamificación para conocer el sector audiovisual. Una propuesta de innovación docente en el grado de Comunicación Audiovisual ["I am an Executive Producer": immersion throught gamification to know the businnes. A proposal of innovative educational . . Recuperado de https://zaguan.unizar.es/record/62878/files/036.pdf  
2016
Altres
Fuertes Gutiérrez, L.; Aguilar Paredes, c. (2016). La dramaturgia en los debates políticos. . Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/106068/1/TFG_LauraFuertes.pdf  
García Asensio, M. S.; Aguilar Paredes, C.; Sánchez Gómez, L;. (2016). Discourse and informative quality: measuring referred speech in the new services of Spanish public and private television channels. International Association for Media and Communication Research. 15-16. Recuperado de https://iamcr.org/sites/default/files/PMP-abstracts-2016.pdf  
Article de revista
Aguilar, C.; Gómez, P.; Villanueva-Baselga, S.; Sánchez, L. (2016). Propuesta de un índice de la calidad informativa de los telenoticias de las televisiones autonómicas españolas. El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 1, 75-87. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.ene.08  
Gómez, P.; Aguilar, P.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2016). Calidad informativa: un estudio comparativo de los servicios informativos de las televisiones autonómicas públicas y privadas en España. Cuadernos.Info. núm. 38, 165-181. ISSN/ISBN: 0719-3661. DOI: 10.7764/cdi.38.741  
Aguilar, C.; Pérez-Montoro, M.; Sánchez, L. (2016). The ecosystem for accessing TV series and films in Spain: An outline of the situation following the Intellectual property act 2015. El Profesional de la Información. vol. 25, núm. 6, 870-881. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2016.nov.04  
Presentació comunicació
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Propuesta de un índice cuantitativo de desviación de la calidad informativa (IDCI). Congreso Iberoamericano de comunicación. Madrid. ESP.
Aguilar Paredes, Carlos. (2016). Apps per jugar. Una proposta d'Itinerari d'aprenentatge mitjançant l'aprenentatge basat en problemes.. ITWordEdu8. Barcelona. ESP. http://www.itworldedu.cat/documents/ponencies/2016/MET-3-Escola-Pia-Sitges.pdf.
Aguilar Paredes, Carlos; García Asensio, Mª Angeles; Sánchez, Lydia;. (2016). Discourse and informative quality: measuring referred speech in the new services of Spanish public television channels. Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
Aguilar Paredes, Carlos; Sánchez, Lydia; Villanueva, Sergio. (2016). Proposal of a Quantitative Index of Deviation of the Information Quality ( IDCI ). Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. Leicester. GBR.
2015
Article de revista
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un MOOC. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/66404  
Aguilar-Paredes, Carlos; Pérez-Montoro, Mario. (2015). Ecosistema del acceso a series y películas en España. Anuario ThinkEPI. vol. 9, 144-146. ISSN/ISBN: 1886-6344.
Villanueva, S. ;Aguilar, C. ;Gómez, P.; Sánchez, L. (2015). Democratic Quality and Pluralism in News Services fo Spanish Regional Television Channels. Media and Communication. vol. II, núm. 3, 149-163. ISSN/ISBN: 2336-9981.
Llibre
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2015. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 451-456. ISSN/ISBN: 978-84-608-7207. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf  
Comunicació a congrés
Romeo, M. (2015). Los cursos online masivos y abiertos (mooc) como herramientas de empoderamiento. Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 382. ISSN/ISBN: 978-84-606-6429-1. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Martín, C.; Burset, S.; González, v.; Gustems, J.; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en cav: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 383-383. ISSN/ISBN: ISB 978-84-606-6. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/LIBROACTAS3RD.pdf  
Material Docent
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Besolí, A; Bosch, E.; Burset, I.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Sánchez, L. (2015). MOOC: Emprender la Emprendeduría. .
Presentació comunicació
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2015). Calidad de los contenidos informativos en la televisión de proximidad: los telenoticias de TV3,TVC, IB3, NaTV y CyLTV. ComLoc2015. Los medios de comunicación públicos de proximidad en Europa. El cierre de RTVV como paradigma..
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes,; Gómez-Domínguez, P; Sánchez-Gómez, L. (2015). Democratic quality and pluralism in the news services of Spanish regional television channels. Third International Scientific-Expert Conference Media and PR: Public Media Service and Public Interest. Bijelo Polije. MNE. Media and Communication, ISSN 2336-9981.
Yepes-Baldó, M.; Romeo, M; Aguilar, C.; García, M. Á.; Martín, C.; Burset, S.; González, V. Gustems, J; Sánchez, L.; Bosch, E. (2015). Emprender en CAV: desarrollo de competencias profesionalizadoras a través de un Mooc. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. Simposio invitado: Los cursos online masivos y abiertos (Mooc) como herramientas de empoderamiento. San Sebastián. ESP.
2014
Article de revista
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Calderón, D.; Berger, R.; Martín, C. (2014). Aprendizaje profesionalizado en CAV: Difundiendo el talento más allá de las aulas. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55671  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.Á.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2014). Directrices académico-docentes en el grado de CAV: Un estudio exploratorio multifuente. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. vol. 7, núm. 1, 76-92. ISSN/ISBN: 1886-1946. DOI: 10.1344/reire2014.7.1715  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; García-Asensio, M.Á.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El Mooc com a eina per millorar l'empleabilitat. Revista del CIDUI. núm. 2, 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Comunicació a congrés
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, Mª.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizado en CAV: difundiendo el talento más alla de las aulas.. Libro de Actas del II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 562-562. ISSN/ISBN: 978-84-617-0156-8. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBROACTASIICONGRESO.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; Garcia, M. A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. Actas VIII Congreso internacional de docencia universitaria e innovación (CIDUI 2014). Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 1-14. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/60144  
Presentació comunicació
Villanueva-Baselga, S.; Aguilar-Paredes, C.; Sánchez, L. (2014). ¿Sólo vídeo o también cine? Revisión del modo participativo en la Teoría del Documental. IV Congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC): Espacios de Comunicación. Bilbao. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.Á.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R. (2014). Aprendre a emprendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. CIDUI. Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals.. Barcelona. ESP. Tarragona.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Aguilar, C.; García, M.A.; Bosch, E.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; González, V.; Martín, C.; Berger, R. (2014). Aprendre a empendre en el sector audiovisual. El MOOC com a eina per millorar l'empleabilitat. VIII Congrés Internacional de Docència Universitaria i Innovació (CIDUI 2014). Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. Tarragona. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gustems, J.; García, M.A.; González, V.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2014). Aprendizaje profesionalizador en CAV: difundiendo el talento más allá de las aulas. II Congreso internacional de ciencias de la educación y del desarrollo. Granada. ESP.
Gómez, P.; Aguilar, C.; Villanueva, S.; Sánchez, L. (2014). Pluralismo político y contenidos informativos: estudio comparativo de la calidad democrática de las televisiones autonómicas en España. V Congreso Internacional del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Radiotelevisión autonómica, local y comunitaria. La comunicación de proximidad amenazada.. Bilbao. ESP.
2013
Altres
Bosch, E.; Burset, S.; Romeo, M.; Yepes i Baldó, M.; Sánchez, L.; González-Argüello, V.; García-Asensio, M.Á.; Gustems, J.; Martín, C.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias. Profesores, profesionales y egresados en el grado de Comunicación Audiovisual. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44584  
García, M.A.; Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Reflexions al voltant de la planificació de la matèria Projectes. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34568  
Article de revista
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Burset, S.; Aguilar, C.; Duran, J. (2013). Trajectòria i concreció de les accions del grup GID-CAV (1998-2011). . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34512  
Garcia, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; González, V.; Sánchez, L. (2013). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34513  
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34584  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Romeo; M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. Informe final del projecte 2011PID-UB/99. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C.;. (2013). Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències. FASE II. Informe final Projecte 2012PID-UB/115. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/47584  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Projectes en CAV: Un entorn de treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34569  
Sánchez, L.; González, M.V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). Desarrollo de la materia de Projectos en Comunicación Audiovisual. La visión de profesores, profesionales y egresados. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34575  
Sánchez Gómez, L.; Romeo Delgado, M.; Yepes i Baldó, M.; Burset Burillo, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems Carnicer, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar Paredes, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodologia multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. . Dipòsit digital UB. Innovadoc. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/53475  
Comunicació a congrés
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; Garcia, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Grup d'Innovació Docent i d'Investigació en Comunicació Audiovisual (GID-CAV). Setena trobada de professorat de ciències de la salut. Fundación Privada Educación Médica y Viguera Editores. p. 64-64. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34514  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García-Asensio, M. Á.; González-Argüello, M. V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual. Libro de resúmenes de los trabajos aceptados en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Dipòsit digital UB. Innovadoc. p. 11-11. ISSN/ISBN: 978-84-695-8376-0. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/44768  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sanchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gonzalez, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Universidad de Granada. p. 89-89. ISSN/ISBN: 978-84-695-9145-1. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/IIEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION_.pdf  
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. Libro de Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC, 2013). p. 504-508. ISSN/ISBN: 978-84-695-8927-4. Recuperado de http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el grado de comunicación audiovisual. UNIVEST 2013 IV Congrés Internacional: Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu. ICE- Universitat de Girona. ISSN/ISBN: 978-84-8458-417-9. Recuperado de http://hdl.handle.net/10256/8187  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García; Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodologia 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2013. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://congresoeducacion.es/edu_web/DOC/CAPITULOSEDU2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Bosch, E.; Berger, R.; Martín, C.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 47-52. Recuperado de http://www.ugr.es/~aepc/XFORO/FECIES2013.pdf  
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García,M.A.; González, V.;Gustems, J.; Bosch, E.; Aguilar, C y Calderón, D. . (2013). Evaluar para mejorar: Implementación de una metodología 360º en el Grado de Comunicación Audiovisual. Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). p. 86-90. ISSN/ISBN: 978-84-697-2103-2. Recuperado de http://  
Presentació comunicació
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; González, V.; Sánchez, L.; Berger, R.; Burset, S.; García, M.A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C. (2013). Evaluación 360º. Una herramienta de mejora continua en el Grado de Comunicación Audiovisual. IV Congreso Internacional UNIVEST. Girona. ESP. Actas del IV Congreso Internacional UNIVEST´13 'Estratègies cap a l'aprenentatge col·laboratiu'.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.;García, Mª A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R; Aguilar, C. (2013). Análisis prospectivo para una docencia por competencias: pofesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. III Congreso Internacional de Docencia Universitaria (III CIDU 2013). Vigo. ESP.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). La calidad docente a partir de la evaluación 360º. Una experiencia en el Grado de Comunicación Audiovisual (Universidad de Barcelona). X Foro internacional sobre la Evaluación de la calidad de la investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada. ESP. Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior. Pag. 11.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Aguilar, C.; Calderón, D. (2013). Evaluar para mejorar: implementación de una metodología 360º en el grado de comunicación audiovisual. I International Congress of Educational Sciences and Development.. Santander. ESP. Libro de actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (pag. 89) http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/LIBRORESUMENESEDUCACION.pdf Ramiro-Sánchez, T. y Ramir, M. T. (2013) Comp: Evaluación de la Calidad de la Investigación y d.
Burset, S.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Gustems, J.; Martín, C.; Bosch, E.; Berger, R.; Aguilar, C. (2013). Diseño y evaluación del proceso docente a partir de una metodología multifuente: percepciones de estudiantes, profesores, profesionales y egresados en el grado de comunicación audiovisual. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. ESP. http://www.dmami.upm.es/dmami/documentos/liti/ACTAS_CINAIC_2013.pdf (pàgines 504-508).
2012
Comunicació a congrés
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M. A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia proyectos en comunicación audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII CIDUI: La Universitat, una institució de la societat/ VII: La Universidad, una institución de la sociedad // VII: The university, an institution of society. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/images/stories/documentos/La_universitat_CIDUI VII.pdf  
Romeo, M.; Yepes, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; Gónzález, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martín, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Universidad Europea de Madrid. p. 366-372. ISSN/ISBN: 978-84-95433-56-5. Recuperado de http://www.uem.es/myfiles/pageposts/programa_jiu.pdf  
Sánchez, L.; González, V.; Garcia, M.A.; Romeo, M.; Yepes, M.; Burset, S.; Gustems, J.; Berger, R.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Llibre d'actes. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/issue/current  
Romeo, M; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M; González, V.; Berger, R; Gustems, J.; Bosch, E; Martín, C. i Aguilar, C. (2012). Proyectos: una experiencia de aproximación universidad-empresa. Actes de les IX Jornadas Internacionales de innovación universitaria. Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior.. p. 366-372. ISSN/ISBN: 84-695-8245-3.
Presentació comunicació
Sánchez, L.; González V.; García, M.A.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Berger, R.; Burset, S.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Desarrollo de la materia Proyectos en Comunicación Audiovisual: La visión de profesores, profesionales y egresados. VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/149/136.
Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, L.; Burset, S.; García, M.A.; González, V.; Berger, R.; Gustems, J.; Bosch, E.; Martin, C.; Aguilar, C. (2012). Proyectos: Una experiencia de aproximación Universidad-Empresa. IX Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
Villanueva Baselga, S.; Aguilar, C.; Sánchez, L. (2012). Participatory documentary: towards a new mode of representation. 4th European Communication Conference (ECC). Estambul. TUR.
2011
Article de revista
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2011). Extraction of information of audio-visual contents. tripleC. vol. 9, núm. 2, 543-550. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/22  
Material Docent
Romeo Delgado, M.; Aguilar Paredes, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset Burillo, S.; García, M.A; González Argüello, M. V.; Martín, C.; Sánchez Gómez, L.; Yepes i Baldó, M. (2011). Document de treball per a l'elaboració de les directrius académico-docents de l'assignatura de projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/20902  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Burset, S.; Durán, J.; Garcia, Á.; González, V.; Sánchez, L. (2011). Pla Docent Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/17742  
Romeo, M.; Yepes, M.; Aguilar, C.; Berger, R.; Bosch, E.; Burset, S.; Garcia, Á.; González, V.; Martín, C.; Sánchez, L. (2011). Fitxa base de l'assignatura de Projectes I. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/21113  
Presentació comunicació
García, M.A.; Aguilar, C.; Romeo, M.; Yepes, M.; González, V.; Gómez, L; Burset, S.; Berger, R. (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona: un ejemplo de evaluación por competencias. VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria: retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación superior. Madrid. ESP. Actas de las VIII Jornadas internacinales de innovación universitaria. 11 y 12 de julio de 2001. Universidad Europea de Madrid. Vicerrectorado de Profesorado e Investigación. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica. CD-ROM. ISBN: 978-84-95433-46-.
Romeo Delgado, M. . (2011). Las asignaturas Proyectos en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona . VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid. ESP.
2010
Participació comitè científic/o
Aguilar, C. (2010). CILECT 2010. Hospitalet del Llobregat. ESP.
Ponència
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of audio-visual contents. Fourth International Conference on the Foundations of Information Science: Towards a new science of information. Pequín. CHN.
Aguilar, c. Sánchez, L.; Campos, M. (2010). Extraction of information of the audio-visual contents. FIS 2010: Fourth International Conference on the Foundations of Information Science. Beijing. CHN.
Pòster
Caballero, J.; Aguilar, C. (2010). Evaluation of the influences exercised by Gilles Deleuze on the film studies. 3rd European Communication Conference: Transcultural Communicaiton - Intercultural Comparisons. HAMBURG. DEU.
Taula rodona
Aguilar, C. (2010). Identity Crisis? Being a Generalist or a Specialist in the Network Society. Third Annual Meeting of the ICTs-and-Society Network. Castelldefels. ESP.
2009
Article de revista
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Situational analysis of the communication flow in audiovisual media. tripleC. vol. 7, núm. 2, 208-213. ISSN/ISBN: 1726-670X. Recuperado de http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/98  
Capítol de llibre
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoría de situaciones y contenidos audiovisuales.. CISCI, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATICS AND SYSTEMICS (IIIS). CISCI. ISSN/ISBN: 1-934272-66-3.
Ponència
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2009). Teoria situacional y contenidos audiovisuales. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009. Orlando. USA. 8ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática, CISCI 2009, Orlando, USA, Junio 2009, Vol. 3, pp. 7-9, ISBN-10:1-934272-66-3.
2008
Capítol de llibre
Aguilar, C.; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación situacional al estudio de los contenidos audiovisuales.. ¿Qué es información?. ISSN/ISBN: 978-84-9773-451-6.
Presentació comunicació
Aguilar, C; Sánchez, L.; Campos, M. (2008). Una aproximación Situacional al estudio de los contenidos audiovisuales. I Encuentro Internación de expertos en teoría de la información. León. ESP. Díaz, J.M. y Salto, F. (eds.) (2008) ¿Qué es información?. León: Universidad de León..
2003
Material Docent
Aguilar, C. (2003). Astronàutica: Pel camí dels estels . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
Aguilar, C. (2003). Transports: Un món que es fa més petit . Idees i Vincles del segle XX.. Recuperado de http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/credits/credit.htm  
2002
Material Docent
Aguilar, C. (2002). Termodinámica. Projecte Aracné, ciència en Xarxa..