logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: Becaris     4 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Batlle Baró, Sabina Becària FPI 205 A
Cuesta Miquel, Maria Suport al CRICC 934035780 205A
Díaz Martínez, Lara Suport al web; Suport al SIOF 934035780 205A
Sosa, Luciana Becària FPI 205 A