logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: Becaris     3 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Batlle Baró, Sabina Investigadora predoctoral 205
Franquet Planes, Andrea Suport al web; Suport al SIOF 205
Villalba Palacín, Vicente Investigador predoctoral 934039784 220