logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: Becaris     4 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Barrés, Gerard 934035789 302
González Olvera, Oscar Suport al web; Suport al SIOF 934035780 205A
Mirassó, Carina 934035789 302
Solé, Isaura Becària FPI