logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: Becaris     3 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Batlle Baró, Sabina Becària FPI 205 A
González Olvera, Oscar Suport al web; Suport al SIOF 934035780 205A
Solé, Isaura Becària FPI