logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: Secretaria     6 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Garcia Barceló, Mercè 934035771 003
Martínez Núñez, Alberto 934035771 003
Planas Vilanova, Albert 934035771 003
Rebellón, M. Carme Cap de la secretaria de la facultat 934035776 003
Rodríguez Mata, Alberto 934035770
Vinyes Lopez, Alba 934035771 003