Detecció de les Necessitats de l'AudiènciaInici
Docència
Equip de recerca
Línies de recerca
Publicacions
Tesis doctorals
Enllaços©2008
DENEA.
Detecció de les Necessitats de l'Audiència

Carina Rey
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Tel.:(34) 93 4035783
Fax.:(34) 93 4035772

Departament Biblioteconomia i Documentació

Línies de recerca

El grup treballa en tots aquells aspectes relacionats amb els usuaris. Detecció de necessitats, avaluació de serveis, etc.L'objecte d'estudi del grup són els éssers humans en relació a la informació.

Les línies prioritàries d'investigació són:
  • Aplicació dels models i eines de la qualitat en les unitats d'informació.
  • Els estudis d'usuaris en els serveis.
  • Anàlisi dels processos d'avaluació de les biblioteques universitàries.
  • Competències dels professionals de les unitats d'informació.
  • Promoció i difusió a les unitats d'informació i altres centres culturals.
  • Unitats d'informació hospitalàries.