L'impacte de l'obra de Jesús Martín-Barbero

Abadal, Ernest; Vidal, Gerard (2017). "Estudio bibliométrico del impacto de la obra de Jesús Martín-Barbero “De los medios a las mediaciones”. En: Moragas, Miquel et al (2017). “De los medios a las mediaciones” de Jesús Martín-Barbero 30 años después. Barcelona: Incom.(http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14_3.pdf)

Un dels sistemes més precisos per conèixer l'impacte i la influència acadèmics d'una obra consisteix en analitzar les cites que ha generat en la bibliografia i que són recollides pels índexs de cites (com Web of Science, Scopus o Google Acadèmic). L'objectiu de l'estudi és analitzar 9.150 obres que han citat la monografia "De los medios a las mediaciones" de Jesús Martín-Barbero i que consten a Google Acadèmic (el més indicat dels tres abans esmentats per a l'àmbit de les humanitats i les ciències socials). Es porta a terme un estudi bibliomètric d'aquestes 9.150 cites que oferirà pistes sobre qui són els autors licitants, en quins anys s'han publicat les cites, l'idioma, la revista de publicació, o el tipus de document licitant (article de revista, llibre , tesi, congressos, etc.), entre d'altres indicadors.