Altmètriques i nous models d'avaluació

Abadal, Ernest (2018). "Las altmétricas: aportaciones para la evaluación de publicaciones científicas en ciencias humanas y sociales". Revista PH: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, nº 95, sept.-dic., p. 136-147. <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4230>

Es presenten les limitacions de l'anàlisi de cites per avaluar les publicacions en ciències humanes i socials. Es defineixen les altmètriques com unes mètriques que permeten analitzar la presència de les publicacions científiques en les xarxes socials i acadèmiques i que poden ser un bon complement a les cites. Es descriuen les fonts així com els principals indicadors utilitzats per les altmètriques, així com les principals aplicacions en l'àmbit de les revistes científiques i en bases de dades acadèmiques. Finalment es realitza una valoració global dels punts forts i febles de les altmètriques així com de l'interès que tenen per als nous models d'avaluació de publicacions científiques que s'estan configurant.