Què és el Pla S d'acceleració de l'accés obert?

Abadal, E., López-Borrull, A., Ollé-Castellà, C., y Garcia-Grimau, F. (2019). "El plan S para acelerar el acceso abierto:contexto, retos y debate generado". Hipertext.net, (19), p. 75-83. DOI:10.31009/hipertext.net.2019.i19.06

En aquest article, s'analitzen els principals elements i característiques de el Pla S, iniciativa de la Coalition S, promogut des d'Europa per accelerar l'accés obert, i que demana als investigadors que els articles sufragats per un conjunt d'agències adherides siguin posats a lliure disposició immediatament un cop publicats, amb una sèrie de requisits a nivell de llicències. Aquest pla ha comportat un encès debat en el món acadèmic entre defensors i detractors. A continuació, se sintetitzen i categoritzen els principals arguments i punts de vista que s'han manifestat a favor i contraris a la iniciativa. Finalment, s'apunten els principals reptes que el Pla S tindrà per complir els seus objectius.