Sobre el concepte de ciència oberta

Abadal, E.; Anglada, L. (2020). "Ciencia abierta". Anales de Documentación, vol. 23, nº 1. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/378171

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer ciència que suposa realitzar amb una visió "oberta" (open) totes les etapes o fases de la investigació científica (disseny, recollida de dades, revisió, publicació, etc.).

L'objectiu del nostre text és analitzar l'evolució del concepte i de la denominació de ciència oberta des dels seus inicis previs fins l'empenta que li ha donat la Unió Europea (e-ciència, ciència interconnectada, ciència 2.0, ciència oberta). També es vol determinar quins són els elements fonamentals que componen la ciència oberta. Per a això, s'han seleccionat i analitzat els principals textos teòrics que han tractat sobre la qüestió, que han estat localitzats a partir de consultes bibliogràfiques a les bases de dades Scopus i GoogleScholar.

Com a resultats, es posa de manifest que les denominacions han patit més variacions que pròpiament el concepte i, pel que fa als components, la ciència oberta va partir de quatre elements bàsics (accés obert, dades obertes, programari lliure, reproductibilitat) que es han anat ampliant fins als vuit que constitueixen el model proposat per les recomanacions de OSPP, que s'estan adoptant de manera àmplia.