El Pla S i les revistes científiques espanyoles

López-Borrull, A.; Ollé-Castellà, C.; García-Grimau, F.; Abadal, E. (2020). “Plan S y ecosistema de revistas españolas de ciencias sociales hacia el acceso abierto: amenazas y oportunidades”. El profesional de la información, v. 29, n. 2, e290214. https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.14
 

El Pla S promou que tots els articles derivats d'investigacions finançades per les agències que el subscriuen siguin posats a disposició pública de forma immediata, ja sigui en revistes d'accés obert o en repositoris que compleixin amb determinades condicions, a partir de gener de 2021. ha estat promogut per Science Europe, una agrupació d'agències de finançament públic de la investigació a través de la Coalition S, i ha publicat dues versions (setembre 2018 i maig al 2019) que han generat un intens debat acadèmic a tot el món. Encara que cap agència de recerca pública o privada de l'estat espanyol s'ha compromès de moment a donar suport al Pla S, és interessant valorar com aquest pla pot afectar l'ecosistema de revistes científiques espanyoles. Es presenten els resultats de l'anàlisi de les revistes espanyoles de Scimago Journal Rank en Ciències Socials i el compliment que tenen dels requisits que la Coalition S ha descrit perquè les revistes siguin considerades d'Accés Obert de qualitat. Aquests requisits estan relacionats amb l'obertura dels continguts, el model de pagament, aspectes tècnics i els drets d'autor. Es conclou que, encara que la major part de les revistes compleixen els requisits relatius als continguts oberts, els queden com a reptes els relacionats amb els aspectes tècnics de màxima interoperabilitat i reutilització. Es recomanen a les revistes que prenguin el Pla S com a oportunitat i aprofitin per dur a terme una transformació digital plena.