Com són els editors en accés obert?

Rodrigues, Rosângela; Abadal, Ernest; Araújo,  Bruno de (2020). "Open access publishers: The new players". PLoS ONE 15(6): e0233432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233432

El propòsit d'aquesta investigació és analitzar les principals característiques dels editors de revistes que han rebut el Segell DOAJ. Els objectius específics són: a) identificar els editors i les revistes registrades amb el Segell DOAJ; b) caracteritzar aquests editors; c) analitzar les seves taxes de processament d'articles (APC). El mètode d'investigació es basa en l'extracció de dades del directori DOAJ, a partir dels següent indicadors: editor, títol, país, nombre d'articles, àrea de coneixement, APCs, temps de publicació en setmanes i any d'indexació a DOAJ. Els resultats revelen un oligopoli en ràpid creixement, dominat per Springer amb el 35% dels títols i PLOS amb més del 20% dels articles. Hem identificat tres models d'expansió: a) algunes revistes amb centenars d'articles; b) una gran quantitat de títols amb una combinació de revistes grans i petites (en articles); i c) una gran quantitat de títols amb revistes mitjanes. Identifiquem una notable quantitat de revistes que no cobren APC (27%) en totes les àrees, mentre que la medicina és l'àrea més cara. Les editorials comercials exerceixen clarament el control sobre l'abast de les revistes i la creació de nous títols, d'acord amb els interessos de les seves empreses, que no són necessàriament els mateixos que els de la comunitat científica o de la societat en general.