40 anys d'estudis de BiD a Espanya

Abadal, Ernest; Ollé, Candela; López-Borrull, Alexandre (2021). “Library and Information science in Spain: an assessment of 40 years of university studies = Biblioteconomía y Documentación en España: balance de 40 años de estudios universitarios”. Profesional de la información, v. 30, n. 2, e300215. https://doi.org/10.3145/epi.2021.mar.15

Els estudis universitaris de Biblioteconomia i Documentació (BiD) a Espanya es van començar a impartir el 1982 i van tenir el seu punt àlgid d'esplendor a la fi dels 1990s. A partir del 2000 es va iniciar un descens en les matriculacions i es van clausurar alguns programes, iniciant-se una crisi en l'oferta formativa de la qual encara no s'ha pogut sortir. S'analitza l'evolució de l'educació en BiD a la universitat espanyola al llarg de 40 anys i s'avalua el seu futur a partir de les opinions de responsables acadèmics de centres universitaris espanyols que imparteixen titulacions de BiD. S'analitzen de les oportunitats, les amenaces, les prioritats, i les possibilitats que té la BiD de seguir sent una disciplina independent. S'han realitzat 23 entrevistes a professorat de el sistema universitari espanyol i s'ha enviat un qüestionari Likert que van respondre 34 experts. Es constaten decepcions: pèrdua d'interès en els estudis de BiD, incapacitat de generar visibilitat acadèmica i professional, i no haver aprofitat el canvi tecnològic per guanyar centralitat. Oportunitats: orientar el grau cap a noves temàtiques i prioritzar els programes de postgrau. Amenaces: pèrdua d'estudiants, no saber transmetre el valor de la disciplina a la societat, i no saber redefinir el perfil. Prioritats: adaptar els títols actuals per ajustar-los millor a les necessitats, participar en projectes de recerca europeus, i assumir el canvi tecnològic. Més de el 60% de les respostes consideren que la BiD seguirà sent una disciplina independent a curt i mig termini, i un 20% considera que no, encara que no ho percep com un problema.