Videos

LIS education in Europe: an overview

III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona, 4 June 2015.

 

Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes

Grup de Treball "Coneixement i Recerca" del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 29 de gener de 2015.

ee

 

Altmetrics, noves formes de mesurar l’impacte de la informació científica

Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC-2014). Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 24 d'abril de 2014.

 

Altres mètriques per mesurar l'impacte de la informació científica

Tendències i models en l'edició de revistes científiques. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 18 d'abril de 2013