logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Salse Rovira, Marina

Càrrec:
Vicedegana acadèmica
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
121a
Correu electrònic:
Telèfon:
934035775

Professora titular d’escola universitària del grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital. És llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, i diplomada en Biblioteconomia i Documentació. La seva docència i els seus interessos l’han portat a treballar en àmbits tan diversos com les bases de dades, les metadades, l’anàlisi de contingut o la documentació del patrimoni universitari, àmbits en els quals compta amb diverses publicacions. És membre del grup d’innovació docent consolidat Adaptabit, dedicat a l’accessibilitat digital de les persones amb discapacitat.

Publicacions
2021
Article de revista
Salse Rovira, Marina; Alcaraz Martínez, Ruben; Costa Cuberta, Mercè; Massaguer Busqueta, Lluc; Ribera, Mireia. (2021). Coronavirus, necessitats especials i món digital a la Universitat de Barcelona. Revista del CIDUI. vol. 2021, núm. 5. Recuperado de https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/390209/485591  
Presentació comunicació
Salsé, Marina; Alcaraz Martínez, Rubén; Ribera, Mireia; Massaguer, Lluc; Satorras, Rosa M.; Costa, Mercè; Canal, Elisenda. (2021). Coronavirus, necessitats especials i món digital en l'entorn universitari. XI Congrés CIDUI 2020+1. Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital. Cerdanyola del Vallès. ESP.
Salse Rovira, Marina; Jornet Benito, Núria; Guallar Delgado, Javier. (2021). Spanish Universities: what their websites tell us about the collections they house (from a GLAM perspective). UMAC / Universeum 2021. Dresden. DEU. Salse Rovira, Marina; Jornet Benito, Núria, Guallar Delgado, Javier (2021). Spanish Universities: what their websites tell us about the collections they house (from a GLAM perspective). Abstract publicat a UMACj (University Museums and Collections Journa).
Resum
Salse Rovira, Marina; Jornet Benito, Núria, Guallar Delgado, Javier. (2021). Spanish universities: what websites tell us about the collections they house (from a GLAM perspective). University Museums and Collections Journal. vol. 13, núm. 1, 46-46. Recuperado de http://umac.icom.museum/wp-content/uploads/2021/09/UMACj-13_1-web.pdf  
2019
Presentació comunicació
Sulé, A.; Salse, M.; Boté, J.J. (2019). Estudio de la opinión del profesorado de la Universitat de Barcelona de la nueva herramienta de descubrimiento del CRAI, Cercabib. 4t Congreso ISKO España-Portugal (14è d'ISKO España) . Barcelona. ESP. Presentació Comunicació.
2016
Comunicació a congrés
Alcaraz R.; Ribera, M.; Salse, M.; Moese, S. (2016). La traducción del lector de pantallas gratuito NVDA al catalán y su difusión en el ámbito catalán. Fundación ONCE. Recuperado de http://rubenalcaraz.es/content/nvda_alcaraz_ribera.pdf  
Presentació comunicació
Alcaraz, R.; Ribera, M.; Salse, M.; Moese, S. (2016). La traducción del lector de pantallas gratuito NVDA al catalán y su difusión en el ámbito catalán. III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP.
2015
Article de revista
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2015). Multimodal campus project: pilot test of voice supported reading. Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 196, 190-197. ISSN/ISBN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.027  
Informe
Satorras, R.M.; Ribera, M.; Centelles, M.; Ravetllat, I.; Rodríguez-Santiago, I.; Salse, M.; Térmens, M.; Villagrasa, C.; Nanu, I. (2015). Creació de continguts docents multimodals: La integració del text i la veu com a suport a la lectura. . Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a9327d5e-1443-445e-9d32-18953f54684f  
2014
Article de revista
Satorras, R.M.; Salse, M.; Ribera M.; Centelles, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B. (2014). Apoyo de voz en la lectura en el ámbito de la educación superior: informe del proyecto 'Campus multimodal' en la Universitat de Barcelona. Edutec. núm. 49. ISSN/ISBN: 1135-9250. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/58169  
Salse, M; Ribera, M; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte Campus Multimodal. Pilotatge del suport de veu en la lectura. Revista del CIDUI. vol. 2014, núm. 2, 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/69032  
Presentació comunicació
Ribera, M; Salse, M.; Splendiani, B; Centelles, M; Térmens, M; Rodríguez, I; Alcalà, M; Nanu, I; Satorras, R. M. (2014). Documentos multimodales: posibilidades y valoración. IV Jornadas Técnicas de ASANDIS 16-17 mayo 2014. Málaga. ESP. http://asandis.org/event/iv-jornadas-tecnicas-de-asandis/.
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en la lectura. VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2-4 juliol 2014. Tarragona. ESP. [en premsa].
Informe
Ribera, M.; Ardanuy, J.; Cañivano, M.Á.; Centelles, M.; Fernández, M.; Gordovil, A.; Granados, D.; Oleart, O.; Pejò, X.; Pou, A.; Quintana, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Salse, M.; Satorras, R.M.; Somoza, M.; Turull, M.; Vallès, À.; Splendiani, B.; Vall, A. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura: memòria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
2013
Llibre
Carrera, X.; Centelles, M.; Coiduras, J.L.; García, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Granollers, A.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribera, M.; Ribó, J.M.; Salse, M.; Sendín, M.; Splendiani, B. (2013). Guia de contingut digital accessible: vídeo. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 84-695-6918-X. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf  
Carrera, X.; Centelles Velilla, M.; Coiduras Rodríguez, J.L.; García González, R.; Gil Iranzo, R.M.a; Gimeno Illa, J.M.; Granollers i Saltiveri, ; Oliva Solé, T.; Pascual Almenara, M.; Ribera, A.; Ribó i Balust, M.; Salse, J.M.;Sendín Veloso, M.; Montserr. (2013). Guía de contenido digital accesible: vídeo. . ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4.
Capítol de llibre
Ribera, Mireia; García González, Roberto; Sendín Veloso, Montserrat; Salse, Marina; Pascual Almenara, Afra; Gil Lloret, Víctor Manuel; Granollers i Saltiveri, Toni . (2013). Guia de subtitulació. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34567  
Carrera, X.; Coiduras Rodríguez, J.L.; Salse, M.; Ribera, M.; Granollers i Saltiveri, T. (2013). Planificació del vídeo accessible. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45372  
Comunicació a congrés
Ribera, M.; Centelles Velilla, M.; Huélamo, A.; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. . núm. 2. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34184  
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. . (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masaryk University, 2013.(Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.). ISSN/ISBN: 978-80-210-6270-2.
Pòster
Centelles, M.; Ribera, M.; Salse, M. (2013). IEEE LOM is not an option: lessons to learn. CSUN. Colorado. USA.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.ISSN 1805-3947.).
Centelles Velilla, M.; Ribera Turró, M.; Salse Rovira . (2013). IEEE LOM is not an option. Lessons to learn. 28th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2013 - Proceedings of the conference .
Argudo Plans, S.; Comalat Navarra, M.; Palomar Baget, N.; Ribera, M.; Rubió, A.; Salse, M.; Sulé, A. (2013). Grau d'Informació i Documentació: opció semipresencial. 6a Jornada sobre "Millora de la Qualitat Docent a la Facultat de Dret". Jornada de debat sobre la semipresencialitat a la Facultat de Dret. Barcelona 17 de gener de 2013.. Barcelona. ESP. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/47405.
Grané, M.; Crescenzi, L.; Duran, J.; Frigola, J.; Ribera, M. I.; Salse, M.; Serrano, J.; Térmens, M.; Willem, C. (2013). UB-iqu. L'ús i la percepció dels dispositius mòbils per part d'estudiants i professors en els processos d'ensenyament-aprenentatge als Graus d'Informació i Documentació i de Comunicació Audiovisual. II Jornada de Recerca en Docència Universitària. Barcelona. ESP.
Informe
Ribera, M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Salse, M.; Pascual A., Afra; Gil Lloret, V.M.; Granollers i Saltiveri, T. . (2013). Guía de subtitulación. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45373  
Ribera, M.; Ardanuy Baró, J.; Cañivano Salvador, M. A.; Centelles Velilla, M.; Fernández Crespo, M.; Gordovil Merino, A.; Granados Montells, D.; Oleart i Piquet, O.; Pejò Orellana, X.; Pou Pujolras, A.; Quintana Garrido, A.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Salse. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . núm. 131, 3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
Ribera, Mireia; Ardanuy, Jordi; Cañivano Salvador, Miquel Ángel; Centelles Velilla, Miquel; Fernández Crespo, Mònica; Gordovil Merino, Amàlia; Granados Montells, Daniel; Oleart Piquet, Oriol; Pejò Orellana, Xavier Pou Pujolras, Agustí; Quintana Garrido, A. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . Recuperado de http://MemoriaPMIDMultimodal.pdf  
2012
Capítol de llibre
Salse Rovira, M. (2012). Els índexs de llibres : un complement al coneixement científic. Indexació, terminologia i llenguatge jurídic. . Institut d'Estudis Catalans. vol. 3, p. 49-68. ISSN/ISBN: 9788499650890.
Comunicació a congrés
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, ICCHP Linz 2012. Brno: Masaryk University, 2012. ISSN/ISBN: 978-80-210-6060-9.
Ribera, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. (3er: febrer de 2012: Barcelona). Esbrina. p. 504-506. ISSN/ISBN: 978-84-615-7734-7. Recuperado de http://ties2012.eu/docs/TIES_2012_Resums_Comunicacions_v1.1.pdf  
Granollers, T.; Ribera, M.; Pascual, A.; Coiduras, J.; Gil Iranzo R.;García, R.;Sendín, M.;Gimeno, J.M.; Oliva, M; Carrera, X.; Salse, M.; Splendiani, B.; Ribó, J.; Gil, V.; Blanco, D.; Centelles, M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012) - Conference Proceedings.
Ponència
Térmens, M.; Salse, M.; Locher, A. (2012). Retos técnicos para la preservación de los repositorios institucionales. La motricidad de los Repositorios de Acceso Abierto. 5as Jornadas OS-Repositorios (Bilbao, 23-25 maig 2012). Bilbao. ESP.
Pòster
Granollers i Saltiveri, A.; Ribera Turró, M.; Pascual Almenara, A.; Coiduras Rodríguez, J.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Gimeno Illa, J.M.; Oliva Solé, M.; Carrera Farran, X.; Salse Rovira, M.; Splendiani, B.; Ribó Balust, J.M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI. Barcelona. ESP. La universidad: una institución de la sociedad VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Barcelona: 2012 ISBN 978 - 84 - 695 - 4073 - 2.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Splendiani, B.; Termens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M.; Grau, A. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. TIES 2012 . Barcelona. ESP. Comunicació. Barcelona: Esbrina, 2012, p. 504-506. .
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP'13). Linz. AUT.
Centelles, M.; Franganillo, J.; Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Llerena, I. (2012). Recursos docentes accesibles. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat (TIES). Barcelona. ESP.
Ribera, M.; Salse, M.; Alcalà, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Grau, A.; Térmens, M. (2012). Plantillas para la creación de material docente accesible con herramientas ofimáticas y LaTex. I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. . (2012). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design. Internatinal Conference. Linz, 11-13 July 2013. Linz. AUT.
Informe
Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M.; Franganillo, J.; Alcalà, M. (2012). Recursos docents accessibles. Plantilles i guies en Microsoft Office i LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Ribera, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B.; Térmens i Graells, M.; Salse, M. (2012). La publicación accesible de artículos científicos. Comparación de los formatos PDF y DAISY. Memoria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/33127  
Varis/sense classificar
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. (2012). Guia d'ús de les plantilles en LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32181  
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. . (2012). Guia d'ús de les plantilles en Microsoft Office. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
2011
Comunicació a congrés
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. (2011). The Guide to accessible digital content. Proceedings of the conference Universal Learning Design, Brno 2011. p. 199-205. ISSN/ISBN: 9788021058286.
Presentació comunicació
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. . (2011). The Guide to accessible digital content. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2011 - Proceedings of the conference .
2010
Article de revista
Salse, M.; Ortiz, G. (2010). Indices de Duoda: Estudios de la Diferencia Sexual (2001-2008). . Duoda - Universitat de Barcelona.
Llibre
Ribera Turró, M.; Pascual, A.; Salse, M.; Masip, L.; Granollers, T.; López, J.M.; Oliva, M.; Gil, R.; Garcia, R.; Gimeno, J.M.; Chiné, J.; Comas, A. (2010). Guia de contingut digital accessible. . UB, UAB, UPC, UdG, UdL. vol. 1, p. 1-317. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/seu/UdLxtothom/documents/GuiesContingutDigitalAccessible/Llibre_Guia_de_contingut_digital_accessible.pdf  
Capítol de llibre
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. Colección Educación, Formación y Empleo. 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F.J. (Coords.). Objetivo Centro Gráfico, S.L. p. 1-4. ISSN/ISBN: 978-84-693-1781-5.
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2007. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28987  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia d'Open Office Writer. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29027  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft PowerPoint 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28988  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29032  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29031  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de reparació de documents PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29033  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia d'OpenCms. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29036  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de l'editor web FCK Editor. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29034  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Introducció a la creació de documents digitals accessibles. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29029  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28986  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29028  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de Sakai. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29035  
Comunicació a congrés
Martí, J.; Salse, M.(editors). (2010). La terminologia i la documentació : relacions i sinèrgies actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació. Societat Catalana de Terminologia (Scaterm). vol. 1. ISSN/ISBN: 978-84-92583-86-7.
Material audiovisual
Griho; Revisió a cura de Ribera, M.; Salse, M. (2010). Guies d'accessibilitat de la Universitat de Lleida (títol provisional). .. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. - .
Presentació comunicació
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. 6º Congreso Nacional, sobre Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad (TecnoNEET). Múrcia. ESP. 1ª Edición, septiembre 2010 ISBN: 978-84-693-1781-5.
2009
Comunicació a congrés
Gascón, J. ;Equip de Pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB: Comalat, Maite ; Espelt, Constança ; Mañà, Teresa ; Rubió, Anna ; Salse, Marina ; Vall, Aurora. (2009). Practice and academia: internship programs at the Universitat de Barcelona LIS Faculty, 2008. BOBCATSSS 2009 proceedings . p. 1-13. Recuperado de http://eprints.rclis.org/handle/10760/12920  
Participació comitè científic/o
Jornet, N. (2009). Comitè organitzador de la VII Jornada de l'SCATERM 'Terminologia i Documentació (SCATERM i Facultat de Biblioteconomia i Documentació). Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 29 de maig de 2009. . La Terminologia i la documentació: relacions i sinergies : actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació» (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 29 de maig de 2009) / Jaume Martí i Marina Salse (coord.).
Ponència
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales.. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP. http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
Presentació comunicació
Gascón, J.; Comalat, M.; Espelt, C.; Mañà, T.; Rubió, A.; Salse, M.; Vall, A. (Equip de Pràctiques). (2009). Practice and academy, or working as learning: internship course at the Universitat de Barcelona LIS Faculty. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto: Universidade do Porto, 2009. 1 CD-ROM. .
Gascón, J. ; Equip de Pràctiques de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB: Comalat, Maite ; Espelt, Constança ; Mañà, Teresa ; Rubió, Anna ; Salse, Marina ; Vall, Aurora. (2009). Practice and academia: internship program at the UB LIS Faculty . BOBCATSSS 2009 . Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional (Porto: Universidade do Porto, 2009). 1 CD-ROM..
2005
Article de revista
Salse-Rovira, M. . (2005). Panoràmica dels sistemes de gestió de biblioteques al segle XXI . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8908  
Informe
Urbano, C.; Somoza, M.; Borrego, A.; Salse, M.; Rodríguez-Gairin, J.M. (2005). Sistema d'informació per a la identificació i avaluació de revistes [en línia].. Estudi realitzat per encàrrec de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
2002
Article de revista
Salse-Rovira, M. Pradas, Marga . (2002). L'arbre del coneixement : un projecte de classificació i thesaurització de la terminologia en català . Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. maig-agost 2002, 93-110. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18962  
Ponència
Marina Salse Rovira. (2002). Presentació de comunicacions . 8es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
1999
Article de revista
Salse-Rovira, M. (1999). Limitacions i possibilitats de Microsoft Access en la gestió documental. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 2. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16828  
Capítol de llibre
Abadal, E.; Salse, M.; Urbano, C. (1999). Módulo 3, unidad 1. Internet y las bibliotecas: utilidades y aplicaciones. Documentación digital: curso de postgrado impartido a distancia a través de Internet. Vol. 1. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Secció Científica de Biblioteconomia i Documentació, 1999. 1 cd-rom. . vol. Módulo 3, u. 1.
Comunicació a congrés
Urbano, C.; Salse-Rovira, M.; Bosch, M.; Pons, A. (1999). Anàlisi de Webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació:una aproximació didàctica. 6 Jornades Catalanes de Documentació. Ed. Socadi.. p. 527-541.
Publicacions Multimèdia
Abadal, E.; Salse, M.; Urbano, C. . (1999). Internet y las bibliotecas: utilidades y aplicaciones . Documentación digital: curso de postgrado impartido a distancia a través de Internet . vol. 1.
1998
Varis/sense classificar
Abadal, E.(coord.); Salse, M.; Urbano, C. (1998). Internet a la biblioteca pública: text-guia per a un curs de formació organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya per al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.. 97.
1997
Article de revista
Bosch, M.; Pons, A.; Salse, M.; Urbano, C. . (1997). Anàlisi de webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació:una aproximació didàctica . Cap a la societat digital: un món en contínua transformació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. SOCADI.COBDC. . 527-542. ISSN/ISBN: 84-8498-794-9.
Salse-Rovira, M. . (1997). Els serveis d'informació electrònica, què són i per a què serveixen. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 20, núm. Gener-Juny 1997, 187-189. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Salse-Rovira, M. . (1997). Biblioteconomía y Documentación en Internet. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 20, núm. Gener-Juny 1997, 205-207. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ponència
Marina Salse Rovira. (1997). Presentació de comunicacions . 6es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Urbano, C.; Bosch, M.; Salse, M.; Pons, A. . (1997). Anàlisi dels webs de les escoles de biblioteconomia i documentació europees en el procés de formulació del projecte web de l'Escola U. Jordi Rubio i Balaguer . 6es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP. Cap a la societat digital: un món en contínua transformació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. Barcelona: SOCADI: COBDC, 1997, p. 527-542, ISBN 84-8498-794-9..
Urbano, C.; Salse, M.; Bosch, M.; Pons, A. (1997). Anàlisi de Webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació : una aproximació didàctica. 6 Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona. ESP.