logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Salse Rovira, Marina

Càrrec:
Vicedegana acadèmica
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
121b
Correu electrònic:
Telèfon:
934035775
Publicacions
2013
Llibre
Carrera, X.; Centelles, M.; Coiduras, J.L.; García, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Granollers, A.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribera, M.; Ribó, J.M.; Salse, M.; Sendín, M.; Splendiani, B. (2013). Guia de contingut digital accessible: vídeo. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 84-695-6918-X. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf  
Carrera, X.; Centelles Velilla, M.; Coiduras Rodríguez, J.L.; García González, R.; Gil Iranzo, R.M.a; Gimeno Illa, J.M.; Granollers i Saltiveri, ; Oliva Solé, T.; Pascual Almenara, M.; Ribera, A.; Ribó i Balust, M.; Salse, J.M.;Sendín Veloso, M.; Montserr. (2013). Guía de contenido digital accesible: vídeo. . ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4.
Capítol de llibre
Ribera, Mireia; García González, Roberto; Sendín Veloso, Montserrat; Salse, Marina; Pascual Almenara, Afra; Gil Lloret, Víctor Manuel; Granollers i Saltiveri, Toni . (2013). Guia de subtitulació. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34567  
Carrera, X.; Coiduras Rodríguez, J.L.; Salse, M.; Ribera, M.; Granollers i Saltiveri, T. (2013). Planificació del vídeo accessible. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45372  
Comunicació a congrés
Ribera, M.; Centelles Velilla, M.; Huélamo, A.; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. . núm. 2. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34184  
Pòster
Centelles, M.; Ribera, M.; Salse, M. (2013). IEEE LOM is not an option: lessons to learn. CSUN. Colorado. USA.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.ISSN 1805-3947.).
Centelles Velilla, M.; Ribera Turró, M.; Salse Rovira . (2013). IEEE LOM is not an option. Lessons to learn. 28th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2013 - Proceedings of the conference .
Informe
Ribera, M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Salse, M.; Pascual A., Afra; Gil Lloret, V.M.; Granollers i Saltiveri, T. . (2013). Guía de subtitulación. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45373  
2012
Altres
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. (2012). Guia d'ús de les plantilles en LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32181  
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. . (2012). Guia d'ús de les plantilles en Microsoft Office. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Capítol de llibre
Salse Rovira, M. (2012). Els índexs de llibres : un complement al coneixement científic. Indexació, terminologia i llenguatge jurídic. . Institut d'Estudis Catalans. vol. 3, p. 49-68. ISSN/ISBN: 9788499650890.
Comunicació a congrés
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, ICCHP Linz 2012. Brno: Masaryk University, 2012. ISSN/ISBN: 978-80-210-6060-9.
Ribera, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. (3er: febrer de 2012: Barcelona). Esbrina. p. 504-506. ISSN/ISBN: 978-84-615-7734-7. Recuperado de http://ties2012.eu/docs/TIES_2012_Resums_Comunicacions_v1.1.pdf  
Granollers, T.; Ribera, M.; Pascual, A.; Coiduras, J.; Gil Iranzo R.;García, R.;Sendín, M.;Gimeno, J.M.; Oliva, M; Carrera, X.; Salse, M.; Splendiani, B.; Ribó, J.; Gil, V.; Blanco, D.; Centelles, M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012) - Conference Proceedings.
Ponència
Térmens, M.; Salse, M.; Locher, A. (2012). Retos técnicos para la preservación de los repositorios institucionales. La motricidad de los Repositorios de Acceso Abierto. 5as Jornadas OS-Repositorios (Bilbao, 23-25 maig 2012). Bilbao. ESP.
Pòster
Granollers i Saltiveri, A.; Ribera Turró, M.; Pascual Almenara, A.; Coiduras Rodríguez, J.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Gimeno Illa, J.M.; Oliva Solé, M.; Carrera Farran, X.; Salse Rovira, M.; Splendiani, B.; Ribó Balust, J.M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI. Barcelona. ESP. La universidad: una institución de la sociedad VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Barcelona: 2012 ISBN 978 - 84 - 695 - 4073 - 2.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Splendiani, B.; Termens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M.; Grau, A. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. TIES 2012 . Barcelona. ESP. Comunicació. Barcelona: Esbrina, 2012, p. 504-506. .
Splendiani, B.; Ribera, M.; García, R.; Salse, M. (2012). An interdisciplinary approach to alternative representations of images. 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP'13). Linz. AUT.
Centelles, M.; Franganillo, J.; Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Llerena, I. (2012). Recursos docentes accesibles. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat (TIES). Barcelona. ESP.
Ribera, M.; Salse, M.; Alcalà, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Grau, A.; Térmens, M. (2012). Plantillas para la creación de material docente accesible con herramientas ofimáticas y LaTex. I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. . (2012). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design. Internatinal Conference. Linz, 11-13 July 2013. Linz. AUT.
Informe
Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M.; Franganillo, J.; Alcalà, M. (2012). Recursos docents accessibles. Plantilles i guies en Microsoft Office i LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Ribera, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B.; Térmens i Graells, M.; Salse, M. (2012). La publicación accesible de artículos científicos. Comparación de los formatos PDF y DAISY. Memoria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/33127  
2011
Comunicació a congrés
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. (2011). The Guide to accessible digital content. Proceedings of the conference Universal Learning Design, Brno 2011. p. 199-205. ISSN/ISBN: 9788021058286.
Presentació comunicació
Pascual, A.; Ribera, M.; Térmens, M.; Masip, L.; Granollers, T.; González, J.L.; Salse, M.; Franganillo, J.; Splendiani, B. . (2011). The Guide to accessible digital content. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2011 - Proceedings of the conference .
2010
Article de revista
Salse, M.; Ortiz, G. (2010). Indices de Duoda: Estudios de la Diferencia Sexual (2001-2008). . Duoda - Universitat de Barcelona.
Llibre
Ribera Turró, M.; Pascual, A.; Salse, M.; Masip, L.; Granollers, T.; López, J.M.; Oliva, M.; Gil, R.; Garcia, R.; Gimeno, J.M.; Chiné, J.; Comas, A. (2010). Guia de contingut digital accessible. . UB, UAB, UPC, UdG, UdL. vol. 1, p. 1-317. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://www.udl.cat/export/sites/UdL/serveis/seu/UdLxtothom/documents/GuiesContingutDigitalAccessible/Llibre_Guia_de_contingut_digital_accessible.pdf  
Capítol de llibre
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. Colección Educación, Formación y Empleo. 25 Años de Integración Escolar en España: Tecnología e Inclusión en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Arnaiz, P.; Hurtado, Mª.D. y Soto, F.J. (Coords.). Objetivo Centro Gráfico, S.L. p. 1-4. ISSN/ISBN: 978-84-693-1781-5.
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2007. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28987  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia d'Open Office Writer. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29027  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft PowerPoint 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28988  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir documents Microsoft Word 2003 i 2007 a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29032  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia per convertir documents OpenOffice Writer a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29031  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de reparació de documents PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29033  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, L.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia d'OpenCms. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29036  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de l'editor web FCK Editor. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29034  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Introducció a la creació de documents digitals accessibles. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29029  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia de Microsoft Word 2003. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28986  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. (2010). Guia per convertir Microsoft PowerPoint a PDF. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29028  
Ribera, M.; Pascual Almenara, A.; Salse, M.; Masip Ardévol, Ll.; Granollers i Saltiveri, T.; López González, J.M.; Oliva Solé, M.; Gil Iranzo, R. M.; García González, R.; Gimeno Illa, J.M.; Chiné Cónsul, J.; Comas i Aleix, A.C. . (2010). Guia de Sakai. Guia de contingut digital accessible. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-693-8489-3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/29035  
Comunicació a congrés
Martí, J.; Salse, M.(editors). (2010). La terminologia i la documentació : relacions i sinèrgies actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació. Societat Catalana de Terminologia (Scaterm). vol. 1. ISSN/ISBN: 978-84-92583-86-7.
Material audiovisual
Griho; Revisió a cura de Ribera, M.; Salse, M. (2010). Guies d'accessibilitat de la Universitat de Lleida (títol provisional). .. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. - .
Presentació comunicació
Ribera, M.; Pagès, T.; Marzo, L.; Salse, M.; López, J.M.; Pascual, A.; Moreno, L. (2010). Formación para el profesorado universitario: formación para la mejora de la accesibilidad y la usabilidad de los recursos docentes asociadas a las TIC. 6º Congreso Nacional, sobre Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad (TecnoNEET). Múrcia. ESP. 1ª Edición, septiembre 2010 ISBN: 978-84-693-1781-5.
2009
Participació comitè científic/o
Jornet, N. (2009). Comitè organitzador de la VII Jornada de l'SCATERM 'Terminologia i Documentació (SCATERM i Facultat de Biblioteconomia i Documentació). Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 29 de maig de 2009. . La Terminologia i la documentació: relacions i sinergies : actes de la VII Jornada de la SCATERM «Terminologia i documentació» (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 29 de maig de 2009) / Jaume Martí i Marina Salse (coord.).
Ponència
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales.. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP. http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
Presentació comunicació
Gascón, J.; Comalat, M.; Espelt, C.; Mañà, T.; Rubió, A.; Salse, M.; Vall, A. (Equip de Pràctiques). (2009). Practice and academy, or working as learning: internship course at the Universitat de Barcelona LIS Faculty. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto. PRT. BOBCATSSS 2009, Porto: challenges for the new information professional. Porto: Universidade do Porto, 2009. 1 CD-ROM. .
2005
Article de revista
Salse-Rovira, M. . (2005). Panoràmica dels sistemes de gestió de biblioteques al segle XXI . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8908  
Informe
Urbano, C.; Somoza, M.; Borrego, A.; Salse, M.; Rodríguez-Gairin, J.M. (2005). Sistema d'informació per a la identificació i avaluació de revistes [en línia].. Estudi realitzat per encàrrec de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
2002
Article de revista
Salse-Rovira, M. Pradas, Marga . (2002). L'arbre del coneixement : un projecte de classificació i thesaurització de la terminologia en català . Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. maig-agost 2002, 93-110. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18962  
Ponència
Marina Salse Rovira. (2002). Presentació de comunicacions . 8es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
1999
Article de revista
Salse-Rovira, M. (1999). Limitacions i possibilitats de Microsoft Access en la gestió documental. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 2. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16828  
Capítol de llibre
Abadal, E.; Salse, M.; Urbano, C. (1999). Módulo 3, unidad 1. Internet y las bibliotecas: utilidades y aplicaciones. Documentación digital: curso de postgrado impartido a distancia a través de Internet. Vol. 1. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Secció Científica de Biblioteconomia i Documentació, 1999. 1 cd-rom. . vol. Módulo 3, u. 1.
Comunicació a congrés
Urbano, C.; Salse-Rovira, M.; Bosch, M.; Pons, A. (1999). Anàlisi de Webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació:una aproximació didàctica. 6 Jornades Catalanes de Documentació. Ed. Socadi.. p. 527-541.
Publicacions Multimèdia
Abadal, E.; Salse, M.; Urbano, C. . (1999). Internet y las bibliotecas: utilidades y aplicaciones . Documentación digital: curso de postgrado impartido a distancia a través de Internet . vol. 1.
1998
Altres
Abadal, E.(coord.); Salse, M.; Urbano, C. (1998). Internet a la biblioteca pública: text-guia per a un curs de formació organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya per al Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.. 97.
1997
Article de revista
Bosch, M.; Pons, A.; Salse, M.; Urbano, C. . (1997). Anàlisi de webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació:una aproximació didàctica . Cap a la societat digital: un món en contínua transformació: biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. SOCADI.COBDC. . 527-542. ISSN/ISBN: 84-8498-794-9.
Salse-Rovira, M. . (1997). Els serveis d'informació electrònica, què són i per a què serveixen. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 20, núm. Gener-Juny 1997, 187-189. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Salse-Rovira, M. . (1997). Biblioteconomía y Documentación en Internet. Item: revista de biblioteconomia i documentació. vol. 20, núm. Gener-Juny 1997, 205-207. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ponència
Marina Salse Rovira. (1997). Presentació de comunicacions . 6es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Urbano, C.; Salse, M.; Bosch, M.; Pons, A. (1997). Anàlisi de Webs d'escoles i departaments de biblioteconomia i documentació : una aproximació didàctica. 6 Jornades Catalanes de Documentació. Barcelona. ESP.