logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Membres Publicacions Orla

Centre de Recerca Informació, Comunicació i Cultura

El Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona (en endavant, CRICC) és un centre de recerca adscrit a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, creat al 2017 a partir de la transformació de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura (OBLL) de la UB i de la seva obertura a tots els àmbits de recerca actualment actius a la facultat: informació i documentació, patrimoni documental, gestió de biblioteques i institucions culturals i comunicació audiovisual.


URL: https://fbd.ub.edu/grups/cricc

Membres