logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Centelles, Miquel

Càrrec:
Coordinador del màster en Humanitats Digitals
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
202
Correu electrònic:
Telèfon:
934035785

Professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (FIMA). Diplomat en Biblioteconomia i Documentació i llicenciat en Filologia. El seu àmbit de docència i recerca se centra en la representació i l’organització de la informació, així com en l’aplicació de les tecnologies semàntiques a la gestió de la informació i el coneixement. Ha coordinat el màster en Gestió de Continguts Digitals entre 2005 i 2008, i des del 2020, és el coordinador del màster en Humanitats Digitals, on participen cinc facultats de la UB. Ha col·laborat en diferents projectes de recerca, com el projecte Archiver (Archiver TENDER - Europen Union) per a la preservació digital de dades de recerca i en Women and Wikipedia. Forma part del CRICC (Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura). Així mateix, és coordinador de pràctiques extracurriculars i responsable del programa de pràctiques d’estiu a l’estranger de la FIMA.

Publicacions
2022
Presentació comunicació
Miquel Centelles Velilla, Núria Ferran Ferrer, Yessica Macià Martínez. (2022). Categorization with a genre perspective in Wikipedia: contribution of Linked Open Data. International Libraries and Digital Humanities: Projects and Challenges
2021
Presentació comunicació
Costa, M.; Ribera, M.; Alcaraz, R.; Centelles, M.; Massaguer, Ll.; Salse, M.; Satorras, RM.; Termens, M.; Canal, E. (2021). Anàlisi de l'impacte i les necessitats de l'estudiant amb discapacitat en un context de docència no presencial o mixta. VI Jornada de Recerca en Docència Universitària. Barcelona. ESP
2020
Llibre
Garcia, Auri. (2020). Sàpiens: connectant coneixement. : elBullifoundation
2017
Participació comitè científic/o
Miquel Centelles. (2017). Woekshop on the development of accessible teaching materials
Taula rodona
Centelles, M.; Ribera, M. (2017). Gathering feedback about the guidelines on accessible teaching resources. Workshop on the development of accessible teaching materials
2016
Article de revista
Centelles, M.; Ribera, N. (2016). L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Segona part. Ús i explotació de metadades de l'EPUB3. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Sulé, A.; Centelles, M.; Franganillo, J.; Gascón, J. (2016). Aplicación del modelo de datos RDF en las colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos de España. Revista Espanola de Documentacion Cientifica, vol. 39, núm. 1, 1-18. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2016.1.1268  
Presentació comunicació
Centelles, M.; Ribera, M. (2016). Metadatos en documentos EPUB de creación propia. III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD 2016). Madrid. ESP
2015
Article de revista
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). Assigning metadata to digital books in EPUB3. Part one: metadata in EPUB3 specifications. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://bid.ub.edu/35/centelles.htm  
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2015). Multimodal campus project: pilot test of voice supported reading. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 196, 190-197. ISSN/ISBN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.027  
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Primera part. Les metadades en les especificacions de l'EPUB3. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/113326  
Informe
Satorras, R.M.; Ribera, M.; Centelles, M.; Ravetllat, I.; Rodríguez-Santiago, I.; Salse, M.; Térmens, M.; Villagrasa, C.; Nanu, I. (2015). Creació de continguts docents multimodals: La integració del text i la veu com a suport a la lectura. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a9327d5e-1443-445e-9d32-18953f54684f  
2014
Article de revista
Salse, M; Ribera, M; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte Campus Multimodal. Pilotatge del suport de veu en la lectura. Revista del CIDUI, vol. 2014, núm. 2, 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. http://hdl.handle.net/2445/69032  
Satorras, R.M.; Salse, M.; Ribera M.; Centelles, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B. (2014). Apoyo de voz en la lectura en el ámbito de la educación superior: informe del proyecto 'Campus multimodal' en la Universitat de Barcelona. Edutec, núm. 49. ISSN/ISBN: 1135-9250. http://hdl.handle.net/2445/58169  
Comunicació a congrés
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodriguez, I. (2014). Potential Accessibility of Web-based mathematical information resources. http://hdl.handle.net/2445/54813  
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. http://hdl.handle.net/2445/54814  
Material Docent
Centelles, M. (2014). Artículo 2.32 Bases de datos NoSQL: MongoDB . Máster en Documentación Digital. http://documentaciondigital.org/  
Pòster
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J.; Andreu, J.; Elvira, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Integraciòn de las técnicas de preservación digital en los estudios de infromación y documentación. XI Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Bilbao. ESP
Presentació comunicació
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en la lectura. VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2-4 juliol 2014. Tarragona. ESP, [en premsa].
Ribera, M; Salse, M.; Splendiani, B; Centelles, M; Térmens, M; Rodríguez, I; Alcalà, M; Nanu, I; Satorras, R. M. (2014). Documentos multimodales: posibilidades y valoración. IV Jornadas Técnicas de ASANDIS 16-17 mayo 2014. Málaga. ESP, http://asandis.org/event/iv-jornadas-tecnicas-de-asandis/.
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodríguez, I. (2014). Potential accessibility of web-based mathematical information resources. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA
Centelles, M.; Vázquez, C.; Ribera, M.; Claros, I. (2014). Asignación de metadatos de accesibilidad a vídeos docentes. CIUD 2014. Madrid. ESP
Informe
Ribera, M.; Ardanuy, J.; Cañivano, M.Á.; Centelles, M.; Fernández, M.; Gordovil, A.; Granados, D.; Oleart, O.; Pejò, X.; Pou, A.; Quintana, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Salse, M.; Satorras, R.M.; Somoza, M.; Turull, M.; Vallès, À.; Splendiani, B.; Vall, A. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura: memòria final. http://hdl.handle.net/2445/48488  
2013
Llibre
Carrera, X.; Centelles Velilla, M.; Coiduras Rodríguez, J.L.; García González, R.; Gil Iranzo, R.M.a; Gimeno Illa, J.M.; Granollers i Saltiveri, ; Oliva Solé, T.; Pascual Almenara, M.; Ribera, A.; Ribó i Balust, M.; Salse, J.M.;Sendín Veloso, M.; Montserr. (2013). Guía de contenido digital accesible: vídeo. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4.
Carrera, X.; Centelles, M.; Coiduras, J.L.; García, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Granollers, A.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribera, M.; Ribó, J.M.; Salse, M.; Sendín, M.; Splendiani, B. (2013). Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. Lleida: Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 84-695-6918-X. http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf  
Capítol de llibre
Centelles Velilla, Miquel; Ribera, Mireia . (2013). Guía de SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. : Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. http://hdl.handle.net/2445/45376  
Centelles, M.; Ribera, M. (2013). Guia d'SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. : Universitat de Lleida, p. 185-210. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaSCORM.pdf  
Comunicació a congrés
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. . (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masaryk University, 2013.(Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.). ISSN/ISBN: 978-80-210-6270-2.
Ribera, M.; Centelles Velilla, M.; Huélamo, A.; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. , núm. 2. http://hdl.handle.net/2445/34184  
Pòster
Centelles, M.; Ribera, M.; Salse, M. (2013). IEEE LOM is not an option: lessons to learn. CSUN. Colorado. USA
Presentació comunicació
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE, Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.ISSN 1805-3947.).
Centelles Velilla, M.; Ribera Turró, M.; Salse Rovira . (2013). IEEE LOM is not an option. Lessons to learn. 28th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE, Universal Learning Design 2013 - Proceedings of the conference .
Informe
Ribera, Mireia; Ardanuy, Jordi; Cañivano Salvador, Miquel Ángel; Centelles Velilla, Miquel; Fernández Crespo, Mònica; Gordovil Merino, Amàlia; Granados Montells, Daniel; Oleart Piquet, Oriol; Pejò Orellana, Xavier Pou Pujolras, Agustí; Quintana Garrido, A. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. http://MemoriaPMIDMultimodal.pdf  
Ribera, M.; Ardanuy Baró, J.; Cañivano Salvador, M. A.; Centelles Velilla, M.; Fernández Crespo, M.; Gordovil Merino, A.; Granados Montells, D.; Oleart i Piquet, O.; Pejò Orellana, X.; Pou Pujolras, A.; Quintana Garrido, A.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Salse. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. , núm. 131, 3. http://hdl.handle.net/2445/48488  
Taula rodona
Centelles Velilla, M. (2013). La documentació jurídica a Catalunya avui: Debat i conclusions. VII Jornada de Biblioteques Judicials (Barcelona : 16 abril 2013 : 7a)
2012
Comunicació a congrés
Granollers, T.; Ribera, M.; Pascual, A.; Coiduras, J.; Gil Iranzo R.;García, R.;Sendín, M.;Gimeno, J.M.; Oliva, M; Carrera, X.; Salse, M.; Splendiani, B.; Ribó, J.; Gil, V.; Blanco, D.; Centelles, M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012) - Conference Proceedings
Ribera, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. (3er: febrer de 2012: Barcelona). Esbrina. , p. 504-506. ISSN/ISBN: 978-84-615-7734-7. http://ties2012.eu/docs/TIES_2012_Resums_Comunicacions_v1.1.pdf  
Pòster
Granollers i Saltiveri, A.; Ribera Turró, M.; Pascual Almenara, A.; Coiduras Rodríguez, J.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Gimeno Illa, J.M.; Oliva Solé, M.; Carrera Farran, X.; Salse Rovira, M.; Splendiani, B.; Ribó Balust, J.M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI. Barcelona. ESP, La universidad: una institución de la sociedad VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Barcelona: 2012 ISBN 978 - 84 - 695 - 4073 - 2.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Salse, M.; Alcalà, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Grau, A.; Térmens, M. (2012). Plantillas para la creación de material docente accesible con herramientas ofimáticas y LaTex. I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP
Centelles, M.; Franganillo, J.; Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Llerena, I. (2012). Recursos docentes accesibles. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat (TIES). Barcelona. ESP
Ribera, M.; Splendiani, B.; Termens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M.; Grau, A. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. TIES 2012 . Barcelona. ESP, Comunicació. Barcelona: Esbrina, 2012, p. 504-506. .
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. . (2012). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design. Internatinal Conference. Linz, 11-13 July 2013. Linz. AUT
Informe
Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M.; Franganillo, J.; Alcalà, M. (2012). Recursos docents accessibles. Plantilles i guies en Microsoft Office i LibreOffice. http://hdl.handle.net/2445/32180  
Termens, M.; Centelles, M. (2012). Buenas prácticas y recomendaciones estratégicas sobre formatos de intercambio aplicables al Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas (SERBER) en un contexto de datos abiertos y enlazados. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. . http://hdl.handle.net/10421/6501  
Varis/sense classificar
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. . (2012). Guia d'ús de les plantilles en Microsoft Office. http://hdl.handle.net/2445/32180  
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. (2012). Guia d'ús de les plantilles en LibreOffice. http://hdl.handle.net/2445/32181  
2010
Capítol de llibre
Golkhosravi, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Centelles Velilla, M. (2010). Tabula decimal: laboratorio virtual de aplicaciones para la gestion de contenidos digitales. Drupal para bibliotecas y archivos. Jesús Tramullas. Zaragoza: Jesús Tramullas, p. 87-92. ISSN/ISBN: 978-84-613-9611-5. http://issuu.com/tramullas/docs/drupalbibliotecas  
2009
Capítol de llibre
Centelles, M. (2009). Sistemas semiautomáticos de categorización de la información. Web semántica y sistemas de información dcumental. Ediciones Trea. Gijón: Ediciones Trea, p. 217-240. ISSN/ISBN: 978-84-9704-460-8.
Participació comitè científic/o
Centelles, M. (2009). Jornada de la SCATERM: terminologia i documentació (7a : 2009 : Barcelona). Barcelona. ESP
2008
Participació comitè científic/o
Centelles, M. (2008). Jornada en Difusió Cultural i World Wide Web (WWW) (1a : 2008 : Barcelona). Barcelona. ESP
2006
Pòster
Térmens, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2006). Redisseny d'un web amb un gestor de continguts: Joomla! a la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona. X Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Borrego, A.; Centelles, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Barrios, M.; Térmens, M.; Villarroya, A.; López, M. (2006). Diseño de una titulación de postgrado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior: el caso del Máster en Gestión de contenidos digitales. VII EDIBCIC: Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe (7è: 2006: Marília, Sao Paulo, Brasil ) . Marilia. BRA, Publicació en 1 disc òptic (CD-ROM). .
2005
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2005). Taxonomies: què són, perquè serveixen, i com es construeixen. BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació, vol. 2006, 21-40. http://www.cobdc.org/publica/bibliodoc/bibliodoc2006.html  
Centelles Velilla, M. . (2005). Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web . Hipertext.net, núm. 3. ISSN/ISBN: 1695-5498.
Presentació comunicació
Bargalló, A.; Cantos, C.; Centelles, M.; Casaldàliga, A. . (2005). Estudi d'usabilitat: el cas de la intranet de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP
Taula rodona
Centelles Velilla, M. A. (2005). I+D+eas prácticas: alianzas entre centros universitarios, empresas y administraciones para la investigación sobre OC. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP
Alòs-Moner, A.; Centelles Velilla, M. A. (2005). Propuesta de modelo de metadatos para el portal de la Generalitat de Catalunya. Fesabid 2005: Jornadas Españolas de Documentación (9as: 2005: Madrid) . Madrid. ESP
Centelles Velilla, M. A. (2005). Competentes para la representación y la recuperación de la información: el reto del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES) . Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP
2004
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2004). Escriure (correctament) per al web . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 13. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/8910  
Conferència invitada
Centelles, M.; Estivill, A. . (2004). Organización y acceso a recursos de aprendizaje en un contexto universitario. Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (4rt: Barcelona, 2004, 7-9 d'octubre) . Barcelona. ESP, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2004.
Ponència
Centelles, M. (2004). Taxonomies al web: planificació i posada en marx d'un sistema d'organització i recuperació de continguts en entorns corporatius. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (9es: 2004: Barcelona) . Barcelona. ESP
2002
Capítol de llibre
Centelles Velilla, M.; Gibernau Crespo, C. (2002). La gestión de proyectos web en entornos corporativos. Documentación digital. Servei de Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. ISSN/ISBN: 84-88042-39-6.
2000
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2000). Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació = Los programas de Fuentes y servicios de información en las escuelas norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 5. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/8963  
1997
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (1997). La producció catalana de fonts d'informació electròniques sobre dret: estat de la qüestió . Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 21, 66-126. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18961  
1996
Capítol de llibre
Servitje i Riera, A. et al. . (1996). Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques . Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra , p. 133-157. ISSN/ISBN: 84-88042-18-3.
1993
Ponència
Centelles Velilla, M. A. (1993). -. IALL Course on International Librarianship (12º: 1993: Barcelona) . Barcelona. ESP