logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Centelles, Miquel

Càrrec:
Coordinador del màster d'Humanitats Digitals
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
203
Correu electrònic:
Telèfon:
934034017
Publicacions
2020
Llibre
Garcia, Auri. (2020). Sàpiens: connectant coneixement. elBullifoundation.
2017
Participació comitè científic/o
Miquel Centelles. (2017). Woekshop on the development of accessible teaching materials.
Taula rodona
Centelles, M.; Ribera, M. (2017). Gathering feedback about the guidelines on accessible teaching resources. Workshop on the development of accessible teaching materials.
2016
Article de revista
Sulé, A.; Centelles, M.; Franganillo, J.; Gascón, J. (2016). Aplicación del modelo de datos RDF en las colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos de España. Revista Espanola de Documentacion Cientifica. vol. 39, núm. 1, 1-18. ISSN/ISBN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2016.1.1268  
Centelles, M.; Ribera, N. (2016). L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Segona part. Ús i explotació de metadades de l'EPUB3. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació .
Presentació comunicació
Centelles, M.; Ribera, M. (2016). Metadatos en documentos EPUB de creación propia. III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (CIUD 2016). Madrid. ESP.
2015
Article de revista
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). L'assignació de metadades a llibres digitals en el format EPUB3. Primera part. Les metadades en les especificacions de l'EPUB3. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113326  
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2015). Multimodal campus project: pilot test of voice supported reading. Procedia - Social and Behavioral Sciences. vol. 196, 190-197. ISSN/ISBN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.027  
Centelles, M.; Ribera, M. (2015). Assigning metadata to digital books in EPUB3. Part one: metadata in EPUB3 specifications. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 35. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://bid.ub.edu/35/centelles.htm  
Informe
Satorras, R.M.; Ribera, M.; Centelles, M.; Ravetllat, I.; Rodríguez-Santiago, I.; Salse, M.; Térmens, M.; Villagrasa, C.; Nanu, I. (2015). Creació de continguts docents multimodals: La integració del text i la veu com a suport a la lectura. . Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/a9327d5e-1443-445e-9d32-18953f54684f  
2014
Article de revista
Satorras, R.M.; Salse, M.; Ribera M.; Centelles, M.; Gordovil, A.; Splendiani, B. (2014). Apoyo de voz en la lectura en el ámbito de la educación superior: informe del proyecto 'Campus multimodal' en la Universitat de Barcelona. Edutec. núm. 49. ISSN/ISBN: 1135-9250. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/58169  
Salse, M; Ribera, M; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte Campus Multimodal. Pilotatge del suport de veu en la lectura. Revista del CIDUI. vol. 2014, núm. 2, 1-11. ISSN/ISBN: 2385-6203. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/69032  
Comunicació a congrés
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54814  
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodriguez, I. (2014). Potential Accessibility of Web-based mathematical information resources. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54813  
Material Docent
Centelles, M. (2014). Artículo 2.32 Bases de datos NoSQL: MongoDB . Máster en Documentación Digital. Recuperado de http://documentaciondigital.org/  
Pòster
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J.; Andreu, J.; Elvira, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Integraciòn de las técnicas de preservación digital en los estudios de infromación y documentación. XI Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Bilbao. ESP.
Presentació comunicació
Centelles, M.; Ribera, M.; Rodríguez, I. (2014). Potential accessibility of web-based mathematical information resources. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Splendiani, B.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Are figures accessible in mathematics academic journals?. 29th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Ribera, M; Salse, M.; Splendiani, B; Centelles, M; Térmens, M; Rodríguez, I; Alcalà, M; Nanu, I; Satorras, R. M. (2014). Documentos multimodales: posibilidades y valoración. IV Jornadas Técnicas de ASANDIS 16-17 mayo 2014. Málaga. ESP. http://asandis.org/event/iv-jornadas-tecnicas-de-asandis/.
Salse, M.; Ribera, M.; Satorras, R.M.; Centelles, M. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en la lectura. VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2-4 juliol 2014. Tarragona. ESP. [en premsa].
Centelles, M.; Vázquez, C.; Ribera, M.; Claros, I. (2014). Asignación de metadatos de accesibilidad a vídeos docentes. CIUD 2014. Madrid. ESP.
Informe
Ribera, M.; Ardanuy, J.; Cañivano, M.Á.; Centelles, M.; Fernández, M.; Gordovil, A.; Granados, D.; Oleart, O.; Pejò, X.; Pou, A.; Quintana, A.; Rodríguez-Gairín, J.M.; Salse, M.; Satorras, R.M.; Somoza, M.; Turull, M.; Vallès, À.; Splendiani, B.; Vall, A. (2014). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura: memòria final. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
2013
Llibre
Carrera, X.; Centelles, M.; Coiduras, J.L.; García, R.; Gil, R.M.; Gil, V.; Gimeno, J.M.; Granollers, A.; Oliva, M.; Pascual, A.; Ribera, M.; Ribó, J.M.; Salse, M.; Sendín, M.; Splendiani, B. (2013). Guia de contingut digital accessible: vídeo. . Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 84-695-6918-X. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaVideoAccessible_Sencera.pdf  
Carrera, X.; Centelles Velilla, M.; Coiduras Rodríguez, J.L.; García González, R.; Gil Iranzo, R.M.a; Gimeno Illa, J.M.; Granollers i Saltiveri, ; Oliva Solé, T.; Pascual Almenara, M.; Ribera, A.; Ribó i Balust, M.; Salse, J.M.;Sendín Veloso, M.; Montserr. (2013). Guía de contenido digital accesible: vídeo. . ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4.
Capítol de llibre
Centelles, M.; Ribera, M. (2013). Guia d'SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. p. 185-210. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://www.videoaccessible.udl.cat/guies/GuiaSCORM.pdf  
Centelles Velilla, Miquel; Ribera, Mireia . (2013). Guía de SCORM. Guia de contingut digital accessible: vídeo. Universitat de Lleida. ISSN/ISBN: 978-84-695-6918-4. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/45376  
Comunicació a congrés
Ribera, M.; Centelles Velilla, M.; Huélamo, A.; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. . núm. 2. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/34184  
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. . (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masaryk University, 2013.(Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.). ISSN/ISBN: 978-80-210-6270-2.
Pòster
Centelles, M.; Ribera, M.; Salse, M. (2013). IEEE LOM is not an option: lessons to learn. CSUN. Colorado. USA.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Granollers,T; Salse, M.; Splendiani, B.; Coiduras, J.; Carrera, X; Centelles, M.; Gil,V.; Oliva, M.; Sendin, M.; García, R.; Ribó, J.M.; Gil, R.M.; Pascual, A.; Gimeno, J.M. (2013). Accessible Video as a support for teaching in higher education. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3.ISSN 1805-3947.).
Centelles Velilla, M.; Ribera Turró, M.; Salse Rovira . (2013). IEEE LOM is not an option. Lessons to learn. 28th Annual International Technology and Persons with Disabilities Conference. San Diego, CA. USA.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. (2013). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design International Conference. Brno. CZE. Universal Learning Design 2013 - Proceedings of the conference .
Informe
Ribera, M.; Ardanuy Baró, J.; Cañivano Salvador, M. A.; Centelles Velilla, M.; Fernández Crespo, M.; Gordovil Merino, A.; Granados Montells, D.; Oleart i Piquet, O.; Pejò Orellana, X.; Pou Pujolras, A.; Quintana Garrido, A.; Rodríguez-Gairín, J. M.; Salse. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . núm. 131, 3. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/48488  
Ribera, Mireia; Ardanuy, Jordi; Cañivano Salvador, Miquel Ángel; Centelles Velilla, Miquel; Fernández Crespo, Mònica; Gordovil Merino, Amàlia; Granados Montells, Daniel; Oleart Piquet, Oriol; Pejò Orellana, Xavier Pou Pujolras, Agustí; Quintana Garrido, A. (2013). Projecte campus multimodal: pilotatge del suport de veu en lectura. Memòria final. . Recuperado de http://MemoriaPMIDMultimodal.pdf  
Taula rodona
Centelles Velilla, M. (2013). La documentació jurídica a Catalunya avui: Debat i conclusions. VII Jornada de Biblioteques Judicials (Barcelona : 16 abril 2013 : 7a).
2012
Comunicació a congrés
Ribera, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. (3er: febrer de 2012: Barcelona). Esbrina. p. 504-506. ISSN/ISBN: 978-84-615-7734-7. Recuperado de http://ties2012.eu/docs/TIES_2012_Resums_Comunicacions_v1.1.pdf  
Granollers, T.; Ribera, M.; Pascual, A.; Coiduras, J.; Gil Iranzo R.;García, R.;Sendín, M.;Gimeno, J.M.; Oliva, M; Carrera, X.; Salse, M.; Splendiani, B.; Ribó, J.; Gil, V.; Blanco, D.; Centelles, M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012) - Conference Proceedings.
Pòster
Granollers i Saltiveri, A.; Ribera Turró, M.; Pascual Almenara, A.; Coiduras Rodríguez, J.; Gil Iranzo, R.M.; García González, R.; Sendín Veloso, M.; Gimeno Illa, J.M.; Oliva Solé, M.; Carrera Farran, X.; Salse Rovira, M.; Splendiani, B.; Ribó Balust, J.M. (2012). El vídeo sense barreres a la universitat: Ho escolto, ho veig, ho entenc. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, CIDUI. Barcelona. ESP. La universidad: una institución de la sociedad VII Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación Barcelona: 2012 ISBN 978 - 84 - 695 - 4073 - 2.
Presentació comunicació
Ribera, M.; Splendiani, B.; Termens, M.; Salse, M.; Llerena, I.; Franganillo, J.; Centelles, M.; Grau, A. (2012). Accessible teaching documents. Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat: una visió crítica. TIES 2012 . Barcelona. ESP. Comunicació. Barcelona: Esbrina, 2012, p. 504-506. .
Centelles, M.; Franganillo, J.; Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Térmens, M.; Llerena, I. (2012). Recursos docentes accesibles. III Congrés Europeu de Tecnologies de la Informació en l'Educació i en la Societat (TIES). Barcelona. ESP.
Ribera, M.; Salse, M.; Alcalà, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Grau, A.; Térmens, M. (2012). Plantillas para la creación de material docente accesible con herramientas ofimáticas y LaTex. I Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad. Madrid. ESP.
Ribera, M.; Centelles, M.; Huélamo, A:; Splendiani, B.; Salse, M. . (2012). Evaluating solutions to process, view and listen mathematical formula within an accessible context. Universal Learning Design. Internatinal Conference. Linz, 11-13 July 2013. Linz. AUT.
Informe
Termens, M.; Centelles, M. (2012). Buenas prácticas y recomendaciones estratégicas sobre formatos de intercambio aplicables al Servicio de Registro de Bibliotecas y Entidades Relacionadas (SERBER) en un contexto de datos abiertos y enlazados. . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de http://hdl.handle.net/10421/6501  
Ribera, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M.; Franganillo, J.; Alcalà, M. (2012). Recursos docents accessibles. Plantilles i guies en Microsoft Office i LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
Varis/sense classificar
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. (2012). Guia d'ús de les plantilles en LibreOffice. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32181  
Ribera, M.; Alcalà, M.; Salse, M.; Splendiani, B.; Centelles, M.; Llerena, I.; Térmens, M. . (2012). Guia d'ús de les plantilles en Microsoft Office. . Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/32180  
2010
Capítol de llibre
Golkhosravi, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Centelles Velilla, M. (2010). Tabula decimal: laboratorio virtual de aplicaciones para la gestion de contenidos digitales.. Drupal para bibliotecas y archivos. Jesús Tramullas. p. 87-92. ISSN/ISBN: 978-84-613-9611-5. Recuperado de http://issuu.com/tramullas/docs/drupalbibliotecas  
2009
Capítol de llibre
Centelles, M. (2009). Sistemas semiautomáticos de categorización de la información. Web semántica y sistemas de información dcumental. Ediciones Trea. p. 217-240. ISSN/ISBN: 978-84-9704-460-8.
Participació comitè científic/o
Centelles, M. (2009). Jornada de la SCATERM: terminologia i documentació (7a : 2009 : Barcelona). Barcelona. ESP.
2008
Participació comitè científic/o
Centelles, M. (2008). Jornada en Difusió Cultural i World Wide Web (WWW) (1a : 2008 : Barcelona). Barcelona. ESP.
2006
Pòster
Térmens, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2006). Redisseny d'un web amb un gestor de continguts: Joomla! a la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona. X Jornades Catalanes d'Informació i Documentació . Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Borrego, A.; Centelles, M.; Rodríguez Gairín, J.M.; Barrios, M.; Térmens, M.; Villarroya, A.; López, M. (2006). Diseño de una titulación de postgrado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior: el caso del Máster en Gestión de contenidos digitales. VII EDIBCIC: Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe (7è: 2006: Marília, Sao Paulo, Brasil ) . Marilia. BRA. Publicació en 1 disc òptic (CD-ROM). .
2005
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2005). Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web . Hipertext.net. núm. 3. ISSN/ISBN: 1695-5498.
Centelles Velilla, M. . (2005). Taxonomies: què són, perquè serveixen, i com es construeixen. BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. vol. 2006, 21-40. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/bibliodoc/bibliodoc2006.html  
Presentació comunicació
Bargalló, A.; Cantos, C.; Centelles, M.; Casaldàliga, A. . (2005). Estudi d'usabilitat: el cas de la intranet de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
Taula rodona
Alòs-Moner, A.; Centelles Velilla, M. A. (2005). Propuesta de modelo de metadatos para el portal de la Generalitat de Catalunya. Fesabid 2005: Jornadas Españolas de Documentación (9as: 2005: Madrid) . Madrid. ESP.
Centelles Velilla, M. A. (2005). Competentes para la representación y la recuperación de la información: el reto del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior (EEES) . Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
Centelles Velilla, M. A. (2005). I+D+eas prácticas: alianzas entre centros universitarios, empresas y administraciones para la investigación sobre OC. Congreso del Capítulo Español de ISKO (7º: Barcelona: 2005) . Barcelona. ESP.
2004
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2004). Escriure (correctament) per al web . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 13. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8910  
Conferència invitada
Centelles, M.; Estivill, A. . (2004). Organización y acceso a recursos de aprendizaje en un contexto universitario.. Workshop REBIUN sobre proyectos digitales (4rt: Barcelona, 2004, 7-9 d'octubre) . Barcelona. ESP. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2004.
Ponència
Centelles, M. (2004). Taxonomies al web: planificació i posada en marx d'un sistema d'organització i recuperació de continguts en entorns corporatius. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació (9es: 2004: Barcelona) . Barcelona. ESP.
2002
Capítol de llibre
Centelles Velilla, M.; Gibernau Crespo, C. (2002). La gestión de proyectos web en entornos corporativos. Documentación digital. Servei de Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra. ISSN/ISBN: 84-88042-39-6.
2000
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (2000). Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació = Los programas de Fuentes y servicios de información en las escuelas norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 5. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8963  
1997
Article de revista
Centelles Velilla, M. . (1997). La producció catalana de fonts d'informació electròniques sobre dret: estat de la qüestió . Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 21, 66-126. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18961  
1996
Capítol de llibre
Servitje i Riera, A. et al. . (1996). Criteris per a l'elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques . Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra . p. 133-157. ISSN/ISBN: 84-88042-18-3.
1993
Ponència
Centelles Velilla, M. A. (1993). -. IALL Course on International Librarianship (12º: 1993: Barcelona) . Barcelona. ESP.