logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Comalat Navarra, Maite

Càrrec:
Secretària del Departament BiD-CAV
Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
120
Correu electrònic:
Telèfon:
934034097

Maite Comalat és professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en biblioteques públiques, mòbils o no, sobre les que ha publicat diversos articles, estudis i informes. El seu interès es fixa també en la formació dels professionals, fet que l’ha dut a ocupar el càrrec de vicepresidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i a publicar, també, diversos articles sobre aquest tema.

Línies de recerca: Biblioteques públiques, Bibliobusos, Formació dels professionals, Inserció laboral.

Publicacions
2023
Article de revista
Comalat, Maite; Ramírez, Eli. (2023). Biblioteca Pilarin Bayés: una ubicació emblemàtica a Vic. Blok de BiD. https://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/biblioteca-pilarin-bayes-una-ubicacio-emblematica-vic  
Comalat, Maite; Ramírez, Eli. (2023). El Guggenheim de La Verneda: una biblioteca que va més enllà del barri. Blok de BiD. https://www.ub.edu/blokdebid/es/category/etiquetes/biblioteca-gabriel-garcia-marquez  
Comalat, Maite. (2023). 2030: una odissea per a les biblioteques?. Blok de BiD. https://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/2030-una-odissea-les-biblioteques  
Comalat, Maite; Ramírez, Eli. (2023). Cornellà de Llobregat, una xarxa que creix. Blok de BiD. https://www.ub.edu/blokdebid/es/content/cornella-de-llobregat-una-red-que-crece  
Presentació comunicació
Argudo Plans, Sílvia; Comalat Navarra, Maite; Vall Casas, Aurora. (2023). InfoCom UB: la consolidación de un doble grado en Información y Documentación y Comunicación Audiovisual. Jornadas Españolas de Información y Documentación: El poder está en tus manos: bibliotecas, archivos, museos. Granada. ESP, [En premsa].
2022
Article de revista
Comalat, Maite; Vall, Aurora; Salse, Marina. (2022). El Grau de GIDD de la UB: adaptant la formació als nous temps. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 72, 13-26. DOI: 10.34810/itemn72id398381  
Comalat, Maite. (2022). La universalització dels serveis bibliotecaris: un informe que evidencia la força de l'associacionisme. FESABID. https://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/la-universalitzacio-dels-serveis-bibliotecaris-un-informe-que-evidencia-la-forca-de  
Presentació comunicació
Comalat, Maite. (2022). «Es mouen els bibliobusos a Catalunya?». 16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP
Rey, Carina; Rodríguez-Parada, Concepción; Comalat, Maite; Vall, Aurora; Agustí, Lluís. (2022). «Les biblioteques públiques de Catalunya funcionen sense eines o tècniques de gestió? Anàlisi de la seva aplicació». 16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP
Térmens, Miquel; Comalat, Maite; Rodríguez-Parada, Concepción; Novella, Roser. (2022). «El disseny thinking com a procés de reflexió per a la remodelació de la biblioteca: el cas de la Biblioteca de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals». 16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP
2021
Article de revista
Comalat, M. (2021). Una anàlisi necessària per a un debat imprescindible. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Documentación y Publicaciones. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1106  
Comalat, Maite. (2021). La resposta de les biblioteques públiques a la pandèmia: una mirada des d'Austràlia. Australian Library and Information Association. https://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/la-resposta-de-les-biblioteques-publiques-la-pandemia-una-mirada-des-daustralia  
Poster
Gustems, J.; Calderon, C.; Sánchez, L.; Comalat, M. (2021). Adicción a las nuevas tecnologías y malestar psicológico en jóvenes universitarios. III CIDICO, Congreso Internacional de INNOVACIÓN DOCENTE e Investigación en Educación Superior.. virtual. ESP
Presentació comunicació
J. Gustems; C. Calderon; S. Burset; D. Calderon; M. Comalat; S. Oriola; B. Parra; N. Perez; M. Polo; L. Sánchez; M. A. Ambros; R. Boix. (2021). Phubbing, adicción a internet y plan de acción tutorial en estudiantes de 11 grados + 2 dobles grados en la Universitat de Barcelona. VI Jornada de Recerca en Docència Universitària. Barcelona. ESP
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2021). Pasaporte a la profesión: una experiencia en el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la UB. XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria - CIDU. Tenerife. ESP
2020
Article de revista
Comalat, M. (2020). Biblioteques públiques al Regne Unit: arguments per al seu reconeixement. CILIP. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1034  
Comalat, M. (2020). L'actitud positiva vers la lectura, de baixa. International Association for the Evaluation of Educational Achievement . http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1046  
Comalat Navarra, Maite; Baró Llambias, Mònica. (2020). 'La lettura in Catalogna: analisi dei dati sulle pratiche di lettura e delle campagne di promozione della lettura'. AIB studi. Rivista di biblioteconomia e scienze dell'informazione, vol. 6, núm. 20, 361-383. https://aibstudi.aib.it/article/view/12217  
Borrego, Angel; Comalat Navarra, Maite. (2020). What users say about public libraries: an analysis of Google Maps reviews. Online Information Review, vol. 45, núm. 1, 84-98. DOI: 10.1108/OIR-09-2019-0291  
2019
Article de revista
Comalat, M. (2019). Els bibliobusos no s'aturen: un informe amb reflexions molt properes!. Scottish Library and Information Council. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/1004  
Llibre
Argudo, S.; Comalat, M.; Sulé, A. (2019). Docència semipresencial: reflexions per a la seva implementació a partir de l'experiència al grau en Informació i Documentació. : Octaedro / ICE-UB
Tejada Artigas, Carlos Miguel; Martínez González, Belén (coord.). (2019). Perfiles profesionales del Sistema Bibliotecario Español: fichas de caracterización. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/21620C/19/0  
Capítol de llibre
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2019). La Experiencia temporal de la semipresencialidad: el grado en Información y Documentación. Calderón, Caterina; Gustems, Josep (eds.). Gestión del tiempo en educación superior: prácticas de eficiencia y procrastinación. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona
Baró, M.; Comalat, M. (2019). La promoción de la lectura en España: objetivos, experiencias, resultados. Las redes de la lectura. Análisis, modelos y prácticas de lectura social. Gijón: Ediciones Trea, p. 109-131.
Comalat-Navarra, Maite. (2019). La formación universitaria de los profesionales a evaluación. Bibliotecas públicas: Profesionales para todos los públicos. IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, p. 14-22. http://www.culturaydeporte.gob.es/congresobp/dam/jcr:3ac94454-7065-4afb-b386-2b831905829f/actas-bibliotecas-21-2-20.pdf  
Edició-coordinació de número mo
Llueca, Ciro; Comalat; Maite. (2019). El futur és avui: biblioteques al servei d'una societat canviant. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 43. http://bid.ub.edu/43  
Participació comitè científic/o
Gascón, Jesús. (2019). IX EDICIC Ibérico (Barcelona, julio 2019). Barcelona. ESP
Ponència
Comalat-Navarra, M. (2019). El bibliobús, ampliando espacios de lectura. ?Scripta in itinere. Discursos, prácticas y apropiaciones del escrito en el espacio público (siglos XVI-XXI). Alcalá de Henares. ESP
Presentació comunicació
Comalat-Navarra, M.; Pons, A. (2019). Satisfacció i ocupació dels graduats en Informació i Documentació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. IX Encuentro Ibérico EDICIC 2019. Barcelona. ESP
Presidència comitè científic/or
Argudo, S.; Comalat, M. (2019). Seminari Suport i formació d'usuaris a les biblioteques universitàries en l'actualitat. 3 d'abril de 2019.
2018
Article de revista
de Oliveira-Fleck, Felícia; Figueiredo-Vieira-da-Cunhab, Miriam; Comalat-Navarra, Maite. (2018). A contação de histórias nas Bibliotecas Públicas de Barcelona: impressões de viagem. Informação & Informação, vol. 23, núm. 3, 696-707. DOI: 10.5433/1981-8920.2018v23n3p696  
Ponència
Comalat Navarra, Maite. (2018). La formación universitaria de los profesionales a evaluación. IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Bibliotecas públicas: profesionales para todos los públicos. Logroño. ESP, Pendent de publicació de les actes.
Presentació comunicació
Argudo, Sílvia; Comalat, Maite; Ferraz, Eva. (2018). El plan de mejoras de centro como pieza clave para garantizar la mejora continua: propuesta para su desarrollo práctico. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). Santander. ESP, 10-12 de Mayo de 2018.
2017
Article de revista
Comalat, M.; Espinàs, E. (2017). Les biblioteques públiques a Catalunya: 2014-2015. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4, 189-209. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://hdl.handle.net/2445/120453  
2016
Article de revista
Comalat, M. (2016). La formació continuada del personal: un procés que es consolida. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/679  
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2016). Introducció: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2016. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4, i-ix. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/281385  
Agustí, L.; Comalat, M. (2016). Introducció. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4, i-iiI. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/308182/398176  
Comalat, M. (2016). Un informe de rabiosa actualitat: «Libraries deliver: ambition for public libraries in England 2016-2021». Libraries Taskforce. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/811  
2015
Article de revista
Comalat, M. (2015). El bibliobús, un bon equip per a un servei personalitzat i flexible: els resultats d'un estudi d'usuaris. Diputació de Barcelona. http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/602  
Comalat, M.; Espinàs, E. (2015). Les biblioteques públiques a Catalunya: 2012-2013. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 3, 196-211. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://hdl.handle.net/2445/96683  
Comalat-Navarra, Maite. (2015). Bibliotecas públicas e impresoras 3D: el debate está servido. El Profesional de la Información, vol. 24, núm. 2, 185-192. ISSN/ISBN: 1386-6710. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/mar/12.pdf  
Ponència
Comalat Navarra, Maite. (2015). Bibliobuses: analizar el presente para orientar el futuro. Congreso de Bibliotecas Móviles [7º: 2015: Vilafranca]. Vilafranca del Penedès. ESP, http://www.bibliobuses.com/documentos/MComalat%20Bibliobuses%20presente%20futuro%202015.pdf.
2014
Article de revista
Agustí, L.; Comalat, M. (2014). Anuari OBLL: selecció d'accions i publicacions més rellevants a Catalunya (2012-2013). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 3, 233-242. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/291592  
miscellaneous
Agustí, Ll.; Comalat, M. (2014). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2014. , vol. 3. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori  
Presidència comitè científic/or
Comalat, M. (2014). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública: Biblioteques públiques i eines 2.0. Escola d'Estiu de la biblioteca pública [3a edició: juny 2014]. Barcelona. ESP
2013
Presidència comitè científic/or
Comalat, M. (2013). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública: Biblioteques públiques i eines 2.0. Escola d'Hivern de la biblioteca pública [9a edició: octubre 2013]. Barcelona. ESP
2012
Article de revista
Comalat, M.; Agustí, L. (2012). Introducció. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 2, 9-12. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/262959/350445  
Comalat, M.; Espinàs, E. (2012). Les Biblioteques públiques a Catalunya: 2010-2011. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 2, 106-118. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://hdl.handle.net/2445/96980  
miscellaneous
Comalat, M.; Agustí, Ll. (2012). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012. , vol. 2. http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/issue/view/19658  
Secretaria comitè científic/org
Comalat, M. (2012). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública: Els bibliotecaris com a prescriptors culturals. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [8a edició: novembre 2012]. Barcelona. ESP
2011
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2011). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [7a edició: juny 2011]. Barcelona. ESP
2010
Article de revista
Espinàs, E.; Comalat, M. (2010). Les Biblioteques públiques a Catalunya durant els anys 2008 i 2009: estat de la qüestió. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 1, 38-48. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://hdl.handle.net/2445/28403  
Ponència
Comalat, Maite. (2010). Directrius dels serveis bibliotecaris a Catalunya. El marc legal de les biblioteques a Catalunya: Les biblioteques de les Institucions penitenciàries. Barcelona. ESP
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2010). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. Escola d'Estiu per la biblioteca pública [2a edició: juny 2010]. Barcelona. ESP
Agustí, L.; Comalat, M. (2010). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [6a edició: juny 2010]. Barcelona. ESP
2009
Article de revista
Hernández, H. (dir); Rey, C., Comalat, M. (colaboradoras) . (2009). Opiniones y actitudes de los usuarios de las Bibliotecas Públicas del Estado. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. . http://www.bibliotecaspublicas.info/mcu/docs/est_usu_BPE.pdf  
Participació comitè científic/o
Glòria Pérez-Salmerón; José Antonio Merlo; Concepción Álvaro; Antonio Tomás Bustamante; José Ángel Garro; Cristóbal Guerrero; Ana Colubi; Rafael Cid; Montserrat Puyol; Manuel Melgar; José Payá; Jorge García; Pilar Gallego; Pilar Sánchez Vicente; Asun Maes. (2009). XI Jornadas Españolas de Documentación. Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] . Zaragoza. ESP
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Estiu de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Document. Escola d'Estiu per la biblioteca pública [1a edició: juny 2009]. Barcelona. ESP
Agustí, L.; Comalat, M. (2009). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [5a edició: febrer 2009]. Barcelona. ESP
Taula rodona
Isabel Andréu Felipe; Maite Comalat; Francesc Rodrigo; Elisa Prieto Castro; Horst Antonio Hölderl Frau. . (2009). El papel de los colegios profesionales en el mundo de la información y la documentación en España. Jornadas Españolas de Documentación [11as: 2009: Zaragoza] . Zaragoza. ESP
2008
Article de revista
Sulé-Duesa, A.; Comalat-Navarra, M. (2008). Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 21. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/55547  
Comalat-Navarra, M. (2008). Seminario sobre la biblioteca pública 2010 y su papel con internet. El Profesional de la Información, vol. 17, núm. 2, 239-241. ISSN/ISBN: 1386-6710. http://hdl.handle.net/2445/23517  
Capítol de llibre
Comalat, M. (2008). El Plan de bibliotecas de Barcelona 1998-2010. Planificación estratégica de la cultura en España. Fundación Autor . Madrid: Fundación Autor , p. 169-187. ISSN/ISBN: 978-84-8048-771-9.
Presentació comunicació
Rey Martín, C.; Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer Torrens, A.; Frías, A.; Rodríguez-Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació (11es: 2008: Barcelona). Barcelona. ESP, 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p.
Secretaria comitè científic/org
Agustí, L.; Comalat, M. (2008). Escola d'Hivern de la Biblioteca Pública, organitzada per la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i Documen. Escola d'Hivern per la biblioteca pública [4a edició: febrer 2008]. Barcelona. ESP
Taula rodona
Comalat Navarra, M. (2008). Perfils professionals, adaptabilitat constant. Jornades interprofessionals: Biblioteca pública,espai obert a l'aprenentatge [3es: 2008: Badalona]. Badalona. ESP
2007
Article de revista
Comalat-Navarra, M.; Sulé-Duesa, A. (2007). Directrices para las bibiotecas de prisión de Cataluña (1): un instrumento de reflexión presente y de planificación futura. Educación y Biblioteca, núm. 158, 82-88. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Comalat Navarra, M.; Sulé Duesa, A. (2007). Directrices para las bibliotecas de prisión de Cataluña: un instrumento de reflexión presente y de planificación futura. Educación y Biblioteca, vol. 19, núm. 158, 82-88. ISSN/ISBN: 0214-7491. http://hdl.handle.net/2445/55506  
Conferència invitada
Rodríguez Parada, C.; Comalat, M. (2007). Principios éticos ante intereses ¿contrapuestos?: presentación del código deontológico del Cpl·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ctalunya (COBDC). 10as Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2007. Santiago de Compostela. ESP
Informe
Comalat, M.; Sulé, A. (2007). Directrius per a les biblioteques de presons. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. , 42. ISSN/ISBN: 978-84-86972-23. http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html  
2006
Ponència
Comalat Navarra, M. (2006). La figura del Colegio profesional: qué son y para qué sirven. Jornadas Documenta 06 [1es: 2006: Murcia]. Murcia. ESP
Taula rodona
Comalat, M.; . (2006). Les biblioteques públiques catalanes de l'any 2020. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació [10es: 2006: Barcelona]. Barcelona. ESP
Comalat, M. (2006). Asociacionismo y colegios profesionales. Jornades Documenta 06 [1es: 2006: Murcia]. Murcia. ESP
2004
Article de revista
Borrego, A.; Comalat, M.; Estivill, A. . (2004). Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 12 (juny 2004). ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16815  
2003
Article de revista
Comalat-Navarra, M.; Espelt-Busquets, C.; Rubió-Rodon, A. . (2003). Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Bibioteconomia i Documentació (UB), 1998-2002 . Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 33, 71-83. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18953  
Ponència
Comalat, M.; . (2003). Els dossiers electrònics: una eina per a la docència i la comunicació. II Jornada de docència. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Barcelona. ESP
2002
Article de revista
Baró, M. ; Comalat, M. ; Mañà, T. . (2002). Las Bibliotecas de los centros públicos de educación secundaria en la ciudad de Barcelona. Anales de Documentación, núm. 5 (2002), 51-79. ISSN/ISBN: 1575-2437.
Participació comitè científic/o
Comalat Navarra, M. (2002). Jornades de Biblioteques Escolars [2es: 2002: Cornellà]. Cornellà. ESP
Taula rodona
Comalat, M.; Reyes, L. (2002). Servicios bibliotecarios en zonas rurales. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia. ESP
2001
Article de revista
Comalat, M.; Serra, O. (2001). La contractació de serveis externs: un recurs imprescindible per a les biblioteques escolars. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 28, 49-54. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18988  
Pòster
Comalat, M.; Reyes, L. (2001). Els serveis bibliotecaris a zones rurals. Jornades Catalanes de Documentació [8es: 2001: Barcelona]. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Comalat, M.; Rubió, A.; Urbano, C. (2001). Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB [Pòster]. Jornades Catalanes de Documentació (8es: 2001: L'Hospitalet de Llob.) Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes. Barcelona: COBDC, 2001. . Barcelona. ESP, pp: 107-107, D.L.: B-48167-2001.
2000
Article de revista
Comalat, M.; Reyes, L. . (2000). Al voltant del servei bibliotecari a zones rurals: tres oportunitats de canvi. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 27, 65-74. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18973  
Llibre
Comalat, M.; Reyes, L. . (2000). Els serveis bibliotecaris a zones rurals: una proposta d'actuació viable. , p. 229. ISSN/ISBN: 84-7794-728-7.
Presentació comunicació
Comalat, M.; Espelt, C. . (2000). La clasificación: una estrategia de comunicación. Jornadas Españolas de Documentación [7es: 2000: Bilbao]. Bilbao. ESP, p. 473-483.
Frías, J. A.; Borrego, A.; Caro, C.; de la Mano, M.; Moro, M.; Ríos, A. B. . (2000). Formación e inserción laboral de los titulados universitarios en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca . V Encuentro de la EDIBCIC . Granada. ESP, pp: 475-492, ISBN: 84-699-2071-5 .
Borrego, A. . (2000). Publicaciones electrónicas: hacia un nuevo modelo de comunicación científica . I Jornadas de Bibliotecas Digitales . Valladolid. ESP, pp: 227-235, ISBN: 84-8448-066-6.
1999
Article de revista
Comalat, M.; Reyes, L. . (1999). Planificación de un servicio bibliotecario en zonas rurales . Educación y Biblioteca, vol. 11, núm. 107, 42-47. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Participació comitè científic/o
Comalat Navarra, M. (1999). Jornades de Biblioteques Escolars [1es: 1999: Barcelona]. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Comalat, M.; Reyes, L. . (1999). A design on rural library . International BOBCATSSS-Symposium [7th: 1999: Bratislava] . Bratislava. SVK
1998
Article de revista
Comalat, M.; Reyes, L.; Rodríguez Parada, C. . (1998). Servicos bibliotecarios para municipios de la provincia de Barcelona menores de 3.000 habitantes. Anales de Documentación, núm. 1, 21-27. ISSN/ISBN: 1575-2437. http://hdl.handle.net/2445/55568  
Comalat, M.; Reyes, L.; Rodríguez Parada, C. . (1998). Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer (II). . Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 22, 88-102. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18949  
1997
Article de revista
Comalat, M.; Reyes, L.; Rodríguez Parada, C. . (1997). Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer (I). . Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 20, 87-111. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18956  
1996
Article de revista
Batlló, M.I.; Comalat, M. (1996). Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 19, 26-32. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/19006