logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Andreu Daufí, Jordi

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
106
Correu electrònic:
Telèfon:
934034800
Pàgina personal:

Professor titular i investigador de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). Imparteix docència en aquesta facultat i en les facultats de Dret i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència a la Università degli Studi di Roma La Sapienza, Université de Lyon (ENSSIB), a la Universidad de Costa Rica (UCR) i a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, dirigint en aquesta última el Diplomat en Arxivística i Gestió Documental.

Ha impartit cursos per a associacions professionals com l'Associació d'Arxivers de Canàries (ASARCA) o el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. En el marc de la Universitat de Barcelona ha exercit els càrrecs de cap d'estudis de la llicenciatura en Documentació, director del Sistema de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona i secretari acadèmic de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE).

Posseeix una dilatada experiència professional no només en publicacions científiques sobre direcció de sistemes de gestió documental empresarial, arxius personals i arxius històrics sinó que també ha desenvolupat i segueix desenvolupant projectes d'implantació de gestió documental en el sector privat (Banc Sabadell, FC Barcelona, Anís del Mono, Soler & Palau Ventilation Group, TOUS Jewelry, etc.).

Quant a la seva experiència investigadora i divulgadora en matèria de gestió documental ha estat ponent en diverses jornades d'arxius d'empresa i arxius personals; ha publicat sobre l'ús dels arxius personals per a la docència universitària i ha estat coordinador del Grupo de Trabajo de Archivos Personals de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU).

Publicacions
2022
Article de revista
Andreu i Daufí, Jordi; Marsal Puig, Mercè. (2022). L'Arxiu Històric Banc Sabadell: agent de preservació i font de provisió d'actius intangibles empresarials. Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, núm. 45, 107-133.
2020
Ponència
Russiñol Amat, Marcel; Ponce Lozano, Juan Antonio; Andreu i Daufí, Jordi. (2020). El Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona: una unitat d'informació especialitzada dins una entitat esportiva centenària = El Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona: una unidad de información especializada en una entidad de. II Seminari Internacional del Arxius de l'Esport (14 d'octubre de 2020). Girona (webinar online). ESP, http://esportarxiu.ddgi.cat/.
2019
Capítol de llibre
Andreu-Daufí, J.; Marsal-Puig, M.; Rodríguez-Florensa, E. (2019). Archivo Histórico Banco Sabadell. Guía de archivos históricos de la banca en España. Madrid: Banco de españa, p. 112-139. https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/Guia.pdf  
Material audiovisual
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 1/3) [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. https://www.youtube.com/watch?v=0J4irJ9KsTM&t=8s  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 2/3) [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. https://www.youtube.com/watch?v=Fpg6WiJwKGI&t=8s  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 3/3) [fitxer vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. https://www.youtube.com/watch?v=917juzH0kT8&t=15s  
2018
Article de revista
Andreu i Daufí, Jordi ; Marsal Puig, Mercè. (2018). Arxiu Històric Banc Sabadell - El negoci del bloqueig de comptes del Tercer Reich a través de la documentació de l'AHBS. Fundació Banc de Sabadell. https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/archivo-historico-de-banco-sabadell-el-negocio-del-bloqueo-de-cuentas-del-tercer-reich-a-traves-de-la-docume  
Andreu i Daufí, Jordi ; Marsal Puig, Mercè. (2018). Arxiu Històric de Banc Sabadell - Apareix una edició original de la Bíblia de Vatablo (1584-1585): Resultats del conveni FBS i l'Obispado de Plasencia. Fundació Banc de Sabadell. https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/archivo-historico-de-banco-sabadell-aparece-una-edicion-original-de-la-biblia-de-vatablo-1584-1585-resultado  
Andreu i Daufí, Jordi. (2018). La comprensió compartida entre gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI: consells pràctics. Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. http://hdl.handle.net/2445/121373  
Andreu i Daufí, Jordi. (2018). El Archivo Histórico Banco Sabadell se digitaliza: la aplicación Flora permite gestionar el patrimonio histórico del grupo. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell, núm. 213, 134-135.
Material audiovisual
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2018). El proceso de internacionalización de BS [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. https://www.youtube.com/watch?v=HisOFHmFyCU  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2018). Los orígenes del Departamento de informática de BS [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. https://www.youtube.com/watch?v=HisOFHmFyCU  
2017
Article de revista
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Archivos de empresa: necesidad y oportunidad de negocio. Cartas Diferentes. ISSN/ISBN: 1699-9037.
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Fons documental històric de Banco Gallego: Banc Sabadell el restaura i el cedeix a la Xunta. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell, núm. 212, 122-123.
Ponència
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Archivos de Empresa: necesidad y oportunidad de negocio. VII Encuentro de Archiveros de Canarias. ¿Archivos en el olvido? Una aproximación a los Archivos Privados.. Santa María de Guía (Las Palmas). ESP
2016
Pòster
Andreu Daufí, Jordi; Serra Serra, Jordi; Campos Martínez, M. Pilar; Garcia Meilán, Carmen; Palomar Baget ,Núria. (2016). MGDIE: A Blended learning pioneer activity. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP, http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/posters/Jordi%20Serra_Abstract_English_version.pdf.
Presentació comunicació
Andreu i Daufí, Jordi; Campos Martínez, Pilar; Palomar Baget, Núria; Serra, Jordi. (2016). Del perfil professional a les capacitats professionals en el marc de la governança de la informació: l'experiència del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE). 14es Jornades catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Barcelona. ESP, http://cobdc.net/14JCID/?page_id=420.
Taula rodona
Andreu Daufí, Jordi. (2016). Els documents personals: funció?. II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció. Barcelona. ESP, Barcelona.
2014
Pòster
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J.; Andreu, J.; Elvira, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Integraciòn de las técnicas de preservación digital en los estudios de infromación y documentación. XI Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Bilbao. ESP
2013
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; López Martos, M.; Vernet Munté, M.T. (2013). El archivo histórico de la Universitat de Barcelona: recurso para la investigación en historia de las universidades. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, vol. 16, núm. 2, 123-139. ISSN/ISBN: 1139-6628. http://hdl.handle.net/2445/97963  
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2013). Guía básica para la clasificación de fondos personales. , 1-16. http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
2012
Article de revista
Serra, Jordi ; Andreu, Jordi. (2012). El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE): una oportunitat professional. Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians, núm. 47, 13-15. ISSN/ISBN: 1578-0538. http://hdl.handle.net/2445/97890  
Ponència
Andreu Daufí, J. (coord.). (2012). Propuesta de Cuadro de clasificación común de fondos personales (v.2.0). XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP, http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/XVIII_Jornadas_CAU_UCA_Cadiz_GT_Fondos_Personales_25_05_2012.pdf&].
Informe
Andreu i Daufí, J. (2012). Informe del Grupo de Trabajo de Fondos Personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011‐2012. , 1-3. http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
Sense especificar
Andreu Daufí, J. (2012). Informe del grupo de trabajo de fondos personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011-2012. XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP, http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf&].
Taula rodona
Jordi Andreu i Daufí Professor titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació a la UB Francesc; Xavier Hernàndez Catedràtic del Departament de Didàctica de les Ciències Socials a la UB; Anna Freijomil Directora d'Artteràpia Coaching; David Jor. (2012). Jornada Crea!Oportunitats (28-03-2012). Barcelona. ESP, http://www.fbg.ub.edu/creaoportunitats/.
2011
Comunicació a congrés
Andreu i Daufí, J. (2011). Aspectos básicos de Gestión documental para PYMES. , p. 1-16. http://catedralogisman.unizar.es/dotAsset/7544.pdf  
Andreu i Daufí, J.; Melsió, C.; Mulet, S. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo coopertivo ¿Cómo se debe hacer?. http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf  
Andreu Daufí, J. (2011). Clasificación de archivos personales y de empresa. http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12669/2/Jordi_Andreu_01_02.pdf  
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2011). Propuesta de cuadro de clasificación común para fondos personales. , 1-11. http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/1105_cau_burgos_jornades_ponencia.pdf  
Ponència
Andreu i Daufí, Jordi. (2011). El archivo del Fútbol Club Barcelona: un activo que juega en equipo. Archivos de empresa, al rescate (entre la gestión de la calidad y la memoria). Castelló de la Plana. ESP, http://hdl.handle.net/10234/28951.
Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo cooperativo ¿Cómo se debe hacer?. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP, http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf.
Presentació comunicació
Grané, M.; Olmedo, K.; Crescenzi, L.; Suárez, R. (2011). Using mobile devices in e-learning programms . International Convference The Future of Education. Florencia. ITA, Libro de abstract.
Secretaria comitè científic/org
Alamillo, I.; Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Tres ejes estratégicos de las secretarías generales en e-Administración: identidad, productividad e interoperabilidad. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP
Taula rodona
Térmens, M.; Menéndez, A.; Benito, A. de; Serchs, J.; Sierra, A.; Tremoleda, J.M.; Bosco, R.; Lladó, J.M.; Pruneda, R.; Andreu, J.; Llueca, C.; Muntada, M.; López, R. (2011). Memòria impossible? arxivar disseny en l'era digital. Inauguració Disseny Hub Barcelona (2011). Barcelona. ESP
2010
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Palma Gómez, A.; Russiñol i Amat, M. (2010). El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona: los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club. Archivamos: Boletín ACAL, núm. 75, 41-48. ISSN/ISBN: 1886-7162. DOI: ISSN-1576320X|  
Comunicació a congrés
Andreu Daufí, J.; Abarca, F.; Garrich, M.; Moll, M. (2010). El Desarrollo de la gestión documental en la Universitat de Barcelona: pacto y trabajo corporativo. http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/jornadas/Almagro10/Presentacion_UB_Almagro10.pdf  
2009
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2009). El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l'Administració electrònica: un element més per al foment de la millora contínua. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 23. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16866  
Andreu i Daufí, J. (2009). El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible?. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 51, 46-59. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18990  
Ponència
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP, http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
2008
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). UB perfundet omnia luce in tabulariis: Proyecto para la organización del Sistema de Gestión Documental de la Universitat de Barcelona. ANABAD, vol. 58, núm. 1, 93-97. ISSN/ISBN: 0210-4164. DOI: ISSN 0210-4164  
Andreu i Daufí, J. (2008). Creació de l'Arxiu Històric de Banc Sabadell. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell, vol. Any 18, núm. 187, 30-31. http://www.bib.ub.edu/fileadmin/fdocs/ahbancsabadell.pdf  
Material Docent
Andreu Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). Taller para la gestión de los Fondos personales. http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/documentos/JornadaCastello_UB.pdf  
2007
Article de revista
Andreu i Daufí, J. . (2007). Informe sobre l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya: 'Innovació i desenvolupament professional' (la Seu d'Urgell, 10, 11 i 12 de maig de 2007). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16855  
2005
Article de revista
Andreu i Daufí, J. (2005). Informe sobre les X Jornades d'Arxivística de Catalunya : 'Els arxivers com (ens) comuniquem?' (Terrassa, 19, 20 i 21 de maig de 2005). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16833  
2003
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Cruellas i Serra, R.M.; Elvira i Silleras, M. (2003). La documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals. Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, núm. 21, 223-270. ISSN/ISBN: 1130-5398. http://hdl.handle.net/2445/55210  
Elvira i Silleras, M.; Andreu i Daufí, J. (2003). Informe de la Jornada sobre l'Administració Digital i la Gestió de Documents (Barcelona, 19 de juny de 2003). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16859  
2002
Article de revista
Andreu, J.; Campos, I.; Elvira, M. (2002). Informe sobre la Jornada de presentació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (Escola d'Administraci´Pública de Catalunya). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 8. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/8903  
Andreu i Daufí, J.; Campos i González, I.; Elvira i Silleras, M. (2002). El cas dels papers catalans a Salamanca : hem perdut els papers?. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16870  
2001
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Elvira i Silleras, M.; Campos i González, I. (2001). Una lectura de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16837  
Andreu Daufí, J. (2001). El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución. Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información, núm. 8. ISSN/ISBN: 1562-4730. http://hdl.handle.net/2445/97884  
Estivill, A.; Andreu, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M.; Urbano, C. (2001). Recursos web i metadades: informe del projecte . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , vol. 7, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/8971  
Andreu i Daufí, J. (2001). Informe de les Vuitenes Jornades d'Arxivística de Catalunya : la descripció arxivística: noves tècniques, noves eines? (Tortosa, 17, 18 i 19 de maig de 2001). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16865  
2000
Article de revista
Andreu Daufí, J.; Campos, I.; Canela, M,; Serra, J. (2000). Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 26, 4-15. ISSN/ISBN: 0214-0349. http://hdl.handle.net/2445/18984  
Andreu Daufí, Jordi; Campos Isabel, Canela Montserrat; Serra, Jordi. (2000). El sistema integrado de gestión de la documentación administrativa en los departamentos de agricultura y cultura de la Generalitat de Cataluña. Tria, núm. 6, 323-338. ISSN/ISBN: 1134-1602.
Andreu Daufí, J.; Burguillos Martínez, F. (2000). Las herramientas de clasificación e indización del sistema de gestión de la documentación administrativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya . Tria, núm. 6, 185-199. ISSN/ISBN: 1134-1602.
1998
Presentació comunicació
Andreu i Daufi, J. (1998). El perfil del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución. VI Jornadas Españolas de Documentación FESABID'98: Los sistemas de información al servicio de la sociedad.. Valencia. ESP
1995
Capítol de llibre
Andreu, J. (1995). Els arxius centrals administratius. 'Els arxius: l'experiència catalana'. Associació d'Arxivers de Catalunya., p. 51-54.
1992
Llibre
Andreu Daufí, J.; Canela Farré, J.; Serra Torrent, M.À. (1992). El llibre de comptes com a font per l'estudi d'un casal noble de mitjan segle XV: Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenisde Foix i de Cabrera e de Navalles (1440-1443). . [1ª ed.].Barcelona : Pagès, 1992. 227 p. : il. ; 24 cm. - (Col.lecció Textos i documents) , núm. 27, p. 277. ISSN/ISBN: 84-7935-112-8.
1990
Presentació comunicació
Andreu Daufí, J.; Canela Farré, J.; Serra Torrent, M.A. (1990). La dieta dels membres d'un casal noble català de mitjans segle XV: Santa Ximena de Foix i de Cabrera i de Novalles a través del seu llibre de comptes (1443-1447). 1r Col.loqui d'Història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Institut d'Estudis Ilerdencs.. Lleida. ESP
1988
Article de revista
Andreu Daufí, J. (1988). La fundació de misses i aniversaris a la parròquia de Sant Genís de Vilassar (s. XVII-XVIII): una institució de supervivència i control social. Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria, núm. 30, 37-45. ISSN/ISBN: 0212-9248. http://hdl.handle.net/2445/113791  
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1988). De menestrals a teixidors: dos segles d'industrialització a Vilassar. Fudació Pública Museu de Vilassar de Dalt
Presentació comunicació
Andreu Daufí, J.; Serra Torrent, M.À. (1988). Creació d'un patrimoni eclesiàstic rural als segles XI-XIII: el monestir de Sant Marçal del Montseny. Segones Jornades de Joves Historiadors i Historiadores. Barcelona. ESP
1987
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1987). Vilassar ahir i avui: una nova lectura de la nostra història en 36 imatges. Fundació Pública Museu de Vilassar de Dalt
1986
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1986). L'Estrella 1881-1939, l'entitat més popular de Vilssar: una aproximació a l'associacionisme obrer de finals del segle passat a la nostra vila. Fundació Pública Museu de Vilassar de Dalt
1985
Article de revista
Andreu Daufí, J.; Benito Monclús, P. (1985). La Batalla de Coll de Panissars . Butlletí del Museu Municipal de Vilassar de Dalt, núm. agost 1985.