logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Andreu Daufí, Jordi

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
106
Correu electrònic:
Telèfon:
934034800
Pàgina personal:

Professor titular i investigador de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). Imparteix docència en aquesta facultat i en les facultats de Dret i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència a la Università degli Studi di Roma La Sapienza , Université de Lió (ENSSIB), a la Universidad de Costa rica (UCR) i a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, dirigint en aquesta última el Diplomat en Arxivística i Gestió Documental.

Ha impartit cursos per a associacions professionals com l'Associació d'Arxivers de Canàries (ASARCA) o el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. En el marc de la Universitat de Barcelona ha exercit els càrrecs de cap d'estudis de la Llicenciatura en Documentació i Director del Sistema de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat de Barcelona.

Posseeix una dilatada experiència professional no només en publicacions científiques sobre direcció de sistemes de gestió documental empresarial, arxius personals i arxius històrics sinó que també ha desenvolupat i segueix desenvolupant projectes d'implantació de gestió documental en el sector privat (Banc Sabadell, FC Barcelona, Anís del Mono, Soler & Palau Ventilation Group, TOUS Jewelry, etc.).

Quant a la seva experiència investigadora i divulgadora en matèria de gestió documental ha estat ponent en diverses jornades d'arxius d'empresa i arxius personals; ha publicat sobre l'ús dels arxius personals per a la docència universitària i ha estat coordinador del Grupo de Trabajo de Archivos Personals de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas (CAU).

Publicacions
2020
Ponència
Russiñol Amat, Marcel; Ponce Lozano, Juan Antonio; Andreu i Daufí, Jordi. (2020). El Centre de Documentació i Estudis del Futbol Club Barcelona: una unitat d'informació especialitzada dins una entitat esportiva centenària = El Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona: una unidad de información especializada en una entidad de. II Seminari Internacional del Arxius de l'Esport (14 d'octubre de 2020). Girona (webinar online). ESP. http://esportarxiu.ddgi.cat/.
2019
Capítol de llibre
Andreu-Daufí, J.; Marsal-Puig, M.; Rodríguez-Florensa, E. (2019). Archivo Histórico Banco Sabadell. Banco de españa. p. 112-139. Recuperado de https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Publicaciones/OtrasPublicaciones/Fich/Guia.pdf  
Material audiovisual
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 1/3) [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=0J4irJ9KsTM&t=8s  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 2/3) [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Fpg6WiJwKGI&t=8s  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2019). El Departamento de Recursos Humanos de BS (parte 3/3) [fitxer vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=917juzH0kT8&t=15s  
2018
Article de revista
Andreu i Daufí, Jordi ; Marsal Puig, Mercè. (2018). Arxiu Històric de Banc Sabadell - Apareix una edició original de la Bíblia de Vatablo (1584-1585): Resultats del conveni FBS i l'Obispado de Plasencia.. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/archivo-historico-de-banco-sabadell-aparece-una-edicion-original-de-la-biblia-de-vatablo-1584-1585-resultado  
Andreu i Daufí, Jordi ; Marsal Puig, Mercè. (2018). Arxiu Històric Banc Sabadell - El negoci del bloqueig de comptes del Tercer Reich a través de la documentació de l'AHBS.. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.fundacionbancosabadell.com/ca/archivo-historico-de-banco-sabadell-el-negocio-del-bloqueo-de-cuentas-del-tercer-reich-a-traves-de-la-docume  
Andreu i Daufí, Jordi. (2018). La comprensió compartida entre gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI: consells pràctics. Blok de BiD. ISSN/ISBN: 2014-0894. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/121373  
Andreu i Daufí, Jordi. (2018). El Archivo Histórico Banco Sabadell se digitaliza: la aplicación Flora permite gestionar el patrimonio histórico del grupo.. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell. núm. 213, 134-135.
Material audiovisual
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2018). Los orígenes del Departamento de informática de BS [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HisOFHmFyCU  
Andreu i Daufí, Jordi; Camps Bosser, Manuel; Marsal Puig, Mercè; Rodríguez Florensa, Elisenda; Camps Utesà, Anna. (2018). El proceso de internacionalización de BS [fitxer de vídeo]. Fundació Banc de Sabadell. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HisOFHmFyCU  
2017
Article de revista
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Archivos de empresa: necesidad y oportunidad de negocio. Cartas Diferentes. ISSN/ISBN: 1699-9037.
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Fons documental històric de Banco Gallego: Banc Sabadell el restaura i el cedeix a la Xunta. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell. núm. 212, 122-123.
Ponència
Andreu i Daufí, Jordi. (2017). Archivos de Empresa: necesidad y oportunidad de negocio. VII Encuentro de Archiveros de Canarias. ¿Archivos en el olvido? Una aproximación a los Archivos Privados.. Santa María de Guía (Las Palmas). ESP.
2016
Pòster
Andreu Daufí, Jordi; Serra Serra, Jordi; Campos Martínez, M. Pilar; Garcia Meilán, Carmen; Palomar Baget ,Núria. (2016). MGDIE: A Blended learning pioneer activity. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/posters/Jordi%20Serra_Abstract_English_version.pdf.
Presentació comunicació
Andreu i Daufí, Jordi; Campos Martínez, Pilar; Palomar Baget, Núria; Serra, Jordi. (2016). Del perfil professional a les capacitats professionals en el marc de la governança de la informació: l'experiència del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE). 14es Jornades catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 3 i 4 de març de 2016. Barcelona. ESP. http://cobdc.net/14JCID/?page_id=420.
Taula rodona
Andreu Daufí, Jordi. (2016). Els documents personals: funció?. II Jornades Internacionals de Poesia: poètiques, crítica i recepció. Barcelona. ESP. Barcelona.
2014
Pòster
Térmens, M.; Locher, A.; Serra, J.; Andreu, J.; Elvira, M.; Ribera, M.; Centelles, M. (2014). Integraciòn de las técnicas de preservación digital en los estudios de infromación y documentación. XI Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior (FECIES). Bilbao. ESP.
2013
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; López Martos, M.; Vernet Munté, M.T. (2013). El archivo histórico de la Universitat de Barcelona: recurso para la investigación en historia de las universidades. CIAN-Revista de Historia de las Universidades. vol. 16, núm. 2, 123-139. ISSN/ISBN: 1139-6628. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97963  
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2013). Guía básica para la clasificación de fondos personales. . 1-16. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
2012
Article de revista
Serra, Jordi ; Andreu, Jordi. (2012). El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE): una oportunitat professional.. Butlletí de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians. núm. 47, 13-15. ISSN/ISBN: 1578-0538. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97890  
Ponència
Andreu Daufí, J. (coord.). (2012). Propuesta de Cuadro de clasificación común de fondos personales (v.2.0). XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP. http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/XVIII_Jornadas_CAU_UCA_Cadiz_GT_Fondos_Personales_25_05_2012.pdf&].
Informe
Andreu i Daufí, J. (2012). Informe del Grupo de Trabajo de Fondos Personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011‐2012. . 1-3. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf  
Sense especificar
Andreu Daufí, J. (2012). Informe del grupo de trabajo de fondos personales de las actividades desarrolladas en el curso 2011-2012. XVIII Jornadas de la Conferencia de archiveros de las universidades españolas (CAU-CRUE). Cádiz. ESP. http://cau.crue.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/GT_Archivos_personales.pdf&].
Taula rodona
Jordi Andreu i Daufí Professor titular del Departament de Biblioteconomia i Documentació a la UB Francesc; Xavier Hernàndez Catedràtic del Departament de Didàctica de les Ciències Socials a la UB; Anna Freijomil Directora d'Artteràpia Coaching; David Jor. (2012). Jornada Crea!Oportunitats (28-03-2012). Barcelona. ESP. http://www.fbg.ub.edu/creaoportunitats/.
2011
Comunicació a congrés
Andreu i Daufí, J.; Melsió, C.; Mulet, S. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo coopertivo ¿Cómo se debe hacer?. . Recuperado de http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf  
Andreu Daufí, J. (2011). Clasificación de archivos personales y de empresa. . Recuperado de http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12669/2/Jordi_Andreu_01_02.pdf  
Andreu i Daufí, J. (2011). Aspectos básicos de Gestión documental para PYMES. . p. 1-16. Recuperado de http://catedralogisman.unizar.es/dotAsset/7544.pdf  
Document científic-tècnic
Andreu i Daufí, J. (2011). Propuesta de cuadro de clasificación común para fondos personales. . 1-11. Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/gruposdetrabajo/archivospersonales/1105_cau_burgos_jornades_ponencia.pdf  
Ponència
Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Productividad y simplificación: procesos sistémicos y trabajo cooperativo ¿Cómo se debe hacer?. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP. http://www.ub.edu/secretariageneral/ca/congresos/crue/2001_01/CRUE_Jornadas_SG_Barcelona_enero_2011_Taller02.pdf.
Andreu i Daufí, Jordi. (2011). El archivo del Fútbol Club Barcelona: un activo que juega en equipo. Archivos de empresa, al rescate (entre la gestión de la calidad y la memoria). Castelló de la Plana. ESP. http://hdl.handle.net/10234/28951.
Secretaria comitè científic/org
Alamillo, I.; Andreu, J.; Melsió, C.; Mulet, S.; Ariño, L. (2011). Tres ejes estratégicos de las secretarías generales en e-Administración: identidad, productividad e interoperabilidad. Reunión de la comisión sectorial de Secretarios Generales de la CRUE. Barcelona, 12-14 de enero de 2011. Barcelona. ESP.
Taula rodona
Térmens, M.; Menéndez, A.; Benito, A. de; Serchs, J.; Sierra, A.; Tremoleda, J.M.; Bosco, R.; Lladó, J.M.; Pruneda, R.; Andreu, J.; Llueca, C.; Muntada, M.; López, R. (2011). Memòria impossible? arxivar disseny en l'era digital. Inauguració Disseny Hub Barcelona (2011). Barcelona. ESP.
2010
Article de revista
Andreu i Daufí, J.; Palma Gómez, A.; Russiñol i Amat, M. (2010). El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona: los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club. Archivamos: Boletín ACAL. núm. 75, 41-48. ISSN/ISBN: 1886-7162. DOI: ISSN-1576320X|  
Comunicació a congrés
Andreu Daufí, J.; Abarca, F.; Garrich, M.; Moll, M. (2010). El Desarrollo de la gestión documental en la Universitat de Barcelona: pacto y trabajo corporativo. . Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/jornadas/Almagro10/Presentacion_UB_Almagro10.pdf  
2009
Article de revista
Andreu i Daufí, J. (2009). El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible?.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 51, 46-59. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18990  
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2009). El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona en el marc de l'Administració electrònica: un element més per al foment de la millora contínua.. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 23. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16866  
Ponència
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales.. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP. http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
2008
Article de revista
Andreu i Daufí, J. (2008). Creació de l'Arxiu Històric de Banc Sabadell. Canal BS: revista interna del Grup Banc Sabadell. vol. Any 18, núm. 187, 30-31. Recuperado de http://www.bib.ub.edu/fileadmin/fdocs/ahbancsabadell.pdf  
Andreu i Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). UB perfundet omnia luce in tabulariis: Proyecto para la organización del Sistema de Gestión Documental de la Universitat de Barcelona. ANABAD. vol. 58, núm. 1, 93-97. ISSN/ISBN: 0210-4164. DOI: ISSN 0210-4164  
Material Docent
Andreu Daufí, J.; Nolla Lacruz, S. (2008). Taller para la gestión de los Fondos personales. . Recuperado de http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/documentos/JornadaCastello_UB.pdf  
2007
Article de revista
Andreu i Daufí, J. . (2007). Informe sobre l'XI Congrés d'Arxivística de Catalunya: 'Innovació i desenvolupament professional' (la Seu d'Urgell, 10, 11 i 12 de maig de 2007). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16855  
2005
Article de revista
Andreu i Daufí, J. (2005). Informe sobre les X Jornades d'Arxivística de Catalunya : 'Els arxivers com (ens) comuniquem?' (Terrassa, 19, 20 i 21 de maig de 2005). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 15. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16833  
2003
Article de revista
Elvira i Silleras, M.; Andreu i Daufí, J. (2003). Informe de la Jornada sobre l'Administració Digital i la Gestió de Documents (Barcelona, 19 de juny de 2003). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16859  
Andreu i Daufí, J.; Cruellas i Serra, R.M.; Elvira i Silleras, M. (2003). La documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre amb els fons personals. Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. núm. 21, 223-270. ISSN/ISBN: 1130-5398. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/55210  
2002
Article de revista
Andreu, J.; Campos, I.; Elvira, M. (2002). Informe sobre la Jornada de presentació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (Escola d'Administraci´Pública de Catalunya). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 8. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8903  
Andreu i Daufí, J.; Campos i González, I.; Elvira i Silleras, M. (2002). El cas dels papers catalans a Salamanca : hem perdut els papers?. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 9. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16870  
2001
Article de revista
Estivill, A.; Andreu, J.; Gascón, J.; Rodríguez Gairín, J.M.; Urbano, C. (2001). Recursos web i metadades: informe del projecte . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . vol. 7, núm. desembre. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8971  
Andreu i Daufí, J. (2001). Informe de les Vuitenes Jornades d'Arxivística de Catalunya : la descripció arxivística: noves tècniques, noves eines? (Tortosa, 17, 18 i 19 de maig de 2001). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16865  
Andreu i Daufí, J.; Elvira i Silleras, M.; Campos i González, I. (2001). Una lectura de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 7. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16837  
Andreu Daufí, J. (2001). El perfil profesional del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución. Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. núm. 8. ISSN/ISBN: 1562-4730. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/97884  
2000
Article de revista
Andreu Daufí, Jordi; Campos Isabel, Canela Montserrat; Serra, Jordi. (2000). El sistema integrado de gestión de la documentación administrativa en los departamentos de agricultura y cultura de la Generalitat de Cataluña. Tria. núm. 6, 323-338. ISSN/ISBN: 1134-1602.
Andreu Daufí, J.; Burguillos Martínez, F. (2000). Las herramientas de clasificación e indización del sistema de gestión de la documentación administrativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya . Tria. núm. 6, 185-199. ISSN/ISBN: 1134-1602.
Andreu Daufí, J.; Campos, I.; Canela, M,; Serra, J. (2000). Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 26, 4-15. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18984  
1998
Presentació comunicació
Andreu i Daufi, J. (1998). El perfil del archivero en la organización: propuesta metodológica para el tratamiento sistémico de los recursos de información de la institución. VI Jornadas Españolas de Documentación FESABID'98: Los sistemas de información al servicio de la sociedad.. Valencia. ESP.
1995
Capítol de llibre
Andreu, J. (1995). Els arxius centrals administratius. 'Els arxius: l'experiència catalana'. Associació d'Arxivers de Catalunya.. p. 51-54.
1992
Llibre
Andreu Daufí, J.; Canela Farré, J.; Serra Torrent, M.À. (1992). El llibre de comptes com a font per l'estudi d'un casal noble de mitjan segle XV: Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenisde Foix i de Cabrera e de Navalles (1440-1443). . [1ª ed.].Barcelona : Pagès, 1992. 227 p. : il. ; 24 cm. - (Col.lecció Textos i documents) . núm. 27, p. 277. ISSN/ISBN: 84-7935-112-8.
1990
Presentació comunicació
Andreu Daufí, J.; Canela Farré, J.; Serra Torrent, M.A. (1990). La dieta dels membres d'un casal noble català de mitjans segle XV: Santa Ximena de Foix i de Cabrera i de Novalles a través del seu llibre de comptes (1443-1447). 1r Col.loqui d'Història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Institut d'Estudis Ilerdencs.. Lleida. ESP.
1988
Article de revista
Andreu Daufí, J. (1988). La fundació de misses i aniversaris a la parròquia de Sant Genís de Vilassar (s. XVII-XVIII): una institució de supervivència i control social. Fulls del Museu-Arxiu de Santa Maria. núm. 30, 37-45. ISSN/ISBN: 0212-9248. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/113791  
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1988). De menestrals a teixidors: dos segles d'industrialització a Vilassar. Fudació Pública Museu de Vilassar de Dalt.
Presentació comunicació
Andreu Daufí, J.; Serra Torrent, M.À. (1988). Creació d'un patrimoni eclesiàstic rural als segles XI-XIII: el monestir de Sant Marçal del Montseny. Segones Jornades de Joves Historiadors i Historiadores. Barcelona. ESP.
1987
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1987). Vilassar ahir i avui: una nova lectura de la nostra història en 36 imatges. Fundació Pública Museu de Vilassar de Dalt.
1986
Llibre
Andreu Daufí, J.; et al.. (1986). L'Estrella 1881-1939, l'entitat més popular de Vilssar: una aproximació a l'associacionisme obrer de finals del segle passat a la nostra vila.. Fundació Pública Museu de Vilassar de Dalt.
1985
Article de revista
Andreu Daufí, J.; Benito Monclús, P. (1985). La Batalla de Coll de Panissars . Butlletí del Museu Municipal de Vilassar de Dalt. núm. agost 1985.