logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Santos Hermosa, Gemma

Professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i documentalista de la biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctora en Informació i Comunicació (2018) per la Universitat de Barcelona, llicenciada en Documentació (2005) i en Història (1995) per la Universitat de Barcelona i Màster en Societat de la Informació i Comunicació (UOC-IN3,2009).

Membre del Grup de Recerca Consolidat Cultura i continguts digitals  (http://bd.ub.edu/grups/ccd/), reconegut per la Generalitat de Catalunya. Ha participat en diversos projectes de recerca del Plan Estatal de I+D+I sobre accés obert a la ciència a Espanya (CSO2014-52830P i (CSO2011-29503-C02-01).

Des del 2015 dirigeix el grup d’experts en Knowledge Resources de l’European Association of Distance Teaching (EADTU) (https://goo.gl/MWySbK) i, des del 2017, coordina l’acció 6 sobre recursos educatius oberts del Grup de treball de repositoris de REBIUN (http://www.rebiun.org/acciones-grupo-repositorios)

Línies  de recerca:   Cultura i continguts digitals (Accés obert a la ciència, educació oberta, recursos educatius oberts -Open Educational Resources-, repositoris i recuperació de la informació)

Publicacions
2019
Article de revista
Santos-Hermosa, Gema. (2019). L'Educació Oberta a Europa: avenços, integració amb la ciència oberta i rol bibliotecari. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació .
2018
Presentació comunicació
Camps-Pinós, A.; Cervera-Biedma, E.;Cervera-Farré, A.; Mercadal-Torres, A.; Pagès-Camps, G.;Santos-Hermosa, G. (2018). El rol dels professionals de la Biblioteca en el nou model d'aprenentatge de la UOC. 15 es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona. ESP.
Santos-Hermosa, Gema. (2018). Recursos Educativos Abiertos en las universidades españolas: estado de la cuestión. XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. Sevilla. ESP.
Santos-Hermosa, G. (2018). Recursos Educativos Abiertos en las universidades españolas: estado de la cuestión.. XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. Sevilla. ESP.
2017
Article de revista
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2017). Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects. International Review Of Research In Open And Distance Learning. vol. 18, núm. 5. ISSN/ISBN: 1492-3831. DOI: 10.19173/irrodl.v18i5.3063.  
Material Docent
Santos-Hermosa, G. (2017). UOC Virtual Library Teaching Services and Learning Resources. . Recuperado de https://www.slideshare.net/EADTU/uoc-virtual-library-teaching-services-and-learning-resources  
Santos-Hermosa. (2017). Recursos Educativos Abiertos. . Recuperado de https://www.slideshare.net/msantoshe/formacin-sobre-recursos-educativos-abiertos-rea-universidad-de-sevilla-080617?qid=e7c0259d-fee5-4172-8e5f-b913fad  
Presentació comunicació
Santos-Hermosa, G. (2017). Objetos de aprendizaje. GT Repositorios. Acción 6. Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017), 26-27 d'octubre.. Salamanca. ESP. http://hdl.handle.net/10366/135594.
2016
Material Docent
Santos-Hermosa, G. (2016). Knowledge Resources to be promoted for their use into the learning Community (Higher Education teachers and learners). . Recuperado de https://www.slideshare.net/EADTU/knowledge-resources-into-the-learning-community  
Presentació comunicació
Santos-Hermosa, G.; Bacsich, P.; Rodosthenous, C. (2016). Library benchmarking for student and teaching staff support in digital universities. The Online, Open and Flexible Higher Education Conference. OOFHEC2016. Rome. ITA.
2015
Article de revista
Cervera-Farré, A.; Cervera-Biedma, E.; López-Pérez, C; Santos-Hermosa, G.;Vaquer-Suñer, C. (2015). Hacia el liaison librarian: transformación de servicios bibliotecarios para dar apoyo a la docencia en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).. El Profesional de la Información. vol. 24, núm. 2. DOI: 10.3145/epi.2015.mar.05  
Pòster
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2015). OER Repositories Characterisation and Evaluation Indicators. III International Seminar on Library and Information Science Education and Research (LIS-ER). Barcelona. ESP. http://bd.ub.edu/liser/sites/bd.ub.edu.liser/files/posters/Poster_LIS-ER_Santos%252c%20Ferran%26Abadal_def.pdf.
Presentació comunicació
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2015). Evaluación de repositorios educativos. XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales / VI Jornadas de OS-Repositorios. Córdoba. ESP. http://hdl.handle.net/10396/12635.
2014
Article de revista
Santos-Hermosa, G. (2014). Oriole, in the search for evidence of OER in teaching. Experiences in the use, te-use and the sharing and influence of repositories. Qualitative Research In Education. vol. 3, núm. 2, 232-268. DOI: 10.4471/qre.2014.46  
2013
Pòster
Pegler, C.; Santos-Hermosa, G. (2013). Investigating sharing & reuse of open resources. Evidence of OER experience and expectations: Investigating a 'project effect'. OER 13 Conference. Nottinghan. 826. http://hdl.handle.net/10760/31749.
Presentació comunicació
Santos-Hermosa, G,; Sancho, T.; Comas-Quin, A. (2013). Col.laboratori and LORO, collaborative networks for educational repositories and teaching communities. OER13 Conference. Nottinghan. 826. http://repository.alt.ac.uk/2282/.
2012
Article de revista
Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2012). Recursos educativos abiertos: repositorios y uso. El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 2, 136-145. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2012.mar.03  
Pòster
Santos-Hermosa, G. (2012). Tasting of OER and OEP in a US face-to-face university: University of Wisconsin.. OER 13 Conference, 26-27 Març. Nottingham. 826.
Santos-Hermosa, G. (2012). Faculty&librarians collaboration in an e-learning experience: resources management and training in Open University of Catalonia. 2012 Teaching &Learning Symposium, 23 May. Madison. USA. http://hdl.handle.net/10609/18482.
Presentació comunicació
Ferran, N.; Vaquer, C.; Bonich, M.; Santos-Hermosa, G. (2012). Engaging students in an e-learning experience: how to manage information resources through wikis and web blogs. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. QQML 2012. 22-25 Maig, 2012. Limerick. IRL. http://hdl.handle.net/10609/17221.
2010
Altres
Santos-Hermosa, G. (2010). Crónica profesional: VIII Jornades CRAI-REBIUN. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 53, 108-108. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/217169/334671  
2008
Presentació comunicació
Santos-Hermosa, G. (2008). Les habilitats informacionals a la Biblioteca de la UOC. XI Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.. Barcelona. ESP. http://hdl.handle.net/10609/3661.