logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: TU     8 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Baró Llambias, Mònica 934035779 105
Jornet Benito, Núria Directora Departament BiD-CAV 934034097 120
Rey Martín, Carina 934035778 104
Rodríguez Parada, Concepción Coordinadora del màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 934035783 110
Rodríguez-Gairín, Josep Manuel Coordinador aules informàtica 934035777 103
Sulé Duesa, Andreu Coordinador del màster de Gestió de Continguts Digitals 934035788 207
Térmens Graells, Miquel Degà 934035773 122
Urbano Salido, Cristóbal 934035918 130