logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Rey Martín, Carina

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
104
Correu electrònic:
Telèfon:
934035778

Professora del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual (UB). Llicenciada en Geografia i Història per la UB. Doctora per la Universitat Complutense de Madrid. Pertany a BiBES: Biblioteques, Educació i Societat, grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 382). Entre 2009 i 2017 ha estat Comissionada de Sistemes d’Informació i Documentació de la UB, període durant el qual fou membre del Comitè Executiu de REBIUN. Ha estat investigadora principal del projecte I+D+I CSO2009-11550 “Los compromisos de calidad con los ciudadanos en las bibliotecas: situación actual y propuestas de mejora” i actualment és investigadora del projecte finançat d’I+D+I HAR2017-84335: “Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Lationamerica”. Desenvolupa la docència i la recerca dins les àrees de la gestió de centres d’informació i el patrimoni bibliogràfic.

Línia de recerca: Técniques de gestió aplicades a les biblioteques (planificació, avaluació i rendició de comptes, qualitat i màrqueting), Creació i desenvolupament de serveis bibliotecaris, patrimoni bibliogràfic

Publicacions
2022
Article de revista
Rey-Martín, Carina; Larios, Montserrat; Vállez, Mari. (2022). Sostenibilitat i ODS a les biblioteques universitàries espanyoles. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 73, 16-25.
Presentació comunicació
Urpí-Cámara, Montserrat; Guallar, Javier; Rey-Martín, Carina. (2022). La comunicación estratégica de los conservatorios superiores de música españoles a través del análisis de sus redes sociales. VIII Congreso Internacional de la AE-IC 'Comunicación y Ciudad Conectada, UAB, 28 junio - 1 julio 2022. Bellaterra. ESP
2021
Article de revista
Domingo Pamies, D.; Rey Martin, C.; Rodriguez Parada, C. (2021). Servicios accesibles a todos los usuarios en las bibliotecas universitarias españolas: estado de la cuestión. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, vol. 35, núm. 46, 33-50. DOI: 10.22201/iibi.24488321xe.2021.89.58426  
Reyes Rodriguez, A.; Rey Martin, C.; Balague Mola, N. (2021). Viabilidad de la incorporación del indicador NPS en el entorno bibliotecario. Revisión de uso y descripción de una experiencia. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , vol. 2020, núm. 46. DOI: 10.1344/BiD2020.46.11  
Larios Rodriguez, M.; Rey Martín, C.; Balagué Mola, N. (2021). La Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible en las bibliotecas de las universidades publicas españolas:incorporación en los instrumentos de gestión universitaria y buenas prácticas bibliotecarias. RUIDERAe: Revista de Unidades de Información, núm. 18, 1-33. http://hdl.handle.net/2445/182566  
2020
Article de revista
Rey Martín, C.; Rodríguez-Parada, C.; Pacios, A.R., Vianello Osti, M.; Rodríguez-Bravo, B. (2020). Transparency in the Management of Spanish Public University Libraries Through the Internet. Libri. International Journal of Libraries and Information ServicesDOI: 10.1515/libri-2019-0051  
Zaborras, Rosa ; Rey Martín, Carina; Ollé Castellà, Candela. (2020). Análisis del comportamiento informacional de los estudiantes posgraduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 34, núm. 2. http://hdl.handle.net/2445/170193  
Murriagui-Irrazabal, V; Rey-Martín, C.; Camón-Luis, E.; León-Plúas, E. (2020). Servicios bibliotecarios de apoyo a la docencia universitaria pública acreditada en Ecuador. RISTI. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, vol. 2020, núm. E32, 319-331.
2019
Article de revista
Rey Martin, C.; Rodriguez-Parada, C.; Camón Luis, E. (2019). The transparency of CSUC member university libraries. Library ManagementDOI: 10.1108/LM-02-2018-0008  
Santa-Maria, G.; Rey-Martín, C.; Molina, L.; Clery, A. (2019). La calidad de la comunicación de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, vol. 33, núm. 81, 13-39. DOI: 10.22201/iibi.24488321xe.2019.81.58044  
Capítol de llibre
Santa-Maria, G.; Rey-Martin, C.; Molina, L.; Clery, A. (2019). Commnunication of the Quality of Higher education Institutions of Ecuador. Developments and Advances in Defense and Security. Proceedings of MICRADS 2019. : Springer Nature, p. 487-495. https://www.springer.com/gp/book/9789811391545  
Prats Cuevas, J.; Rey Martin, C. (2019). La Alimentación moderna. La Cocina como herramienta educativa. : Ediciones Trea, p. 41-51.
Presentació comunicació
Rey-Martín, C.; Rodriguez-Parada, C.; Balagué-Mola, N. (2019). Comunicar la visión y la misión a través del web: estado de la cuestión en las bibliotecas de las 49 universidades públicas españolas. EDICIC 2019. Barcelona. ESP
2018
Article de revista
Pacios, A.R.; Rodríguez-Bravo, B.; Vianello-Osti, M.; Rey-Martín, C.; Rodríguez Parada, C. (2018). Transparencia en la gestión de las bibliotecas públicas del Estado a través de sus sedes web. El Profesional de la Información, vol. 27, núm. 1, 36-48. ISSN/ISBN: 1386-6710. DOI: 10.3145/epi.2018.ene.04  
Capítol de llibre
Saloni, Guadalupe; Rey Martin, Carina; Rodriguez Parada, Concepción. (2018). Panorama international des réponses au vieillissement démographique dans le domaine des bibliothèques. Seniors en Bibliothèque. : Association des Bibliothècaires de France, p. 35-42.
Santa-Maria Suárez, Guillermo; Rey Martín, Carina; Molina, Lilian; Clery, Arturo. (2018). La calidad en las instituciones de educación superior ecuatorianas: un enfoque conceptual normativo. Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XV FECIES, vol. 2, p. 398. ISSN/ISBN: 978-84-09-02097-7.
Comunicació a congrés
Nabona, Mina; Rey Martín, Carina. (2018). Programació matemàtica en biblioteques: primera proposta d'àrees d'actuació. http:// www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/.../Comu8.pdf  
Rey Martín, C.; Rodriguez-Parada, C. (2018). Anàlisi del nivell de transparència de les biblioteques catalanes a través del web. http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Comu12.pdf  
Saloni, G.; Rey Martin, C.; Rodriguez-Parada, C. (2018). Panoràmica internacional de respostes a l'envelliment demogràfic dins de l'àmbit de la biblioteca pública. http://www.cobdc.net/15JCID/wp-content/uploads/2018/05/Comu16.pdf  
2017
Article de revista
Molina, L.; Rey, C.; Vall, A.; Clery, A. (2017). La Evaluación de las instituciones de educación superior. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, vol. 1, núm. 1, 43-58. ISSN/ISBN: 2590-7476. http://revistaeducacionypedagogiacesmag.com/ojs/index.php/EDUPE/article/view/7  
Rey Martin, C.; Camón Luis, E.; Pacheco, F. (2017). El Soporte a la investigación en las bibliotecas universitarias españolas. Anales de Documentación, vol. 21, núm. 1. ISSN/ISBN: 1575-2437. DOI: 10.6018/analesdoc.21.1.295841  
Nabona, Mina; Rey, Carina. (2017). Sentit i utilitat de l'optimització a les biblioteques mitjançant llenguatges de modelització. Item: revista de biblioteconomia i documentació, vol. 63, 62-77. http://hdl.handle.net/2445/130075  
Capítol de llibre
Rey Martin, Carina. (2017). La investigación en información y documentación en Cataluña progresa adecuadamente pero necesita mejorar. Anuario ThinkEPI 2017. El Profesional de la Información- EPI. : El Profesional de la Información- EPI. ISSN/ISBN: ISBN: 978 84 697 . https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2017.09  
Participació comitè científic/o
Rey Martin Carina. (2017). I Jornadas de estudiantes de ciencias de la documentación. Compartiendo conocimientos. Madrid. ESP
2016
Article de revista
Molina, Lilian; Rey, Carina; Vall, Aurora; Clery, Arturo; Santa Maria, Guillermo. (2016). La evaluación de las instituciones de educación superior. Revista Científica y Tecnológica UPSE, vol. III, núm. 3, 80-89. ISSN/ISBN: 1390-7638. http://www.incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/201/212  
Rey Martín, Carina; Ferrer Torrens, Adelaida. (2016). Les biblioteques universitàries a Catalunya (2014-15). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, vol. 4, 223-240. ISSN/ISBN: 2014-0088. http://hdl.handle.net/2445/121333  
Conferència invitada
Rey Martín, Carina. (2016). La cooperación como elemento básico de la calidad en las bibliotecas. XIII Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Granada. ESP
Participació comitè científic/o
J.Prats SCP. (2016). 6 Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
2015
Conferència invitada
Rey Martin, Carina. (2015). Cooperación, consorcios, catalogos: buscando el acceso universal a la información en las bibliotecas universitarias. Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias. Ambato. ECU
Participació comitè científic/o
Rey Martin, Carina. (2015). I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP
Presidència de sessió
Rey Martin, Carina. (2015). Dues visions d'una mateixa realitat: els gestors i els consumidors. I Jornades de Biblioteques i Salut de Catalunya. Barcelona. ESP
2014
Article de revista
Saloni, G.; Rey, C.; Rodríguez-Parada, C. (2014). Biblioteca pública i treball social: el treball interdisciplinari al servei d'una generació . Revista de Trabajo Social, núm. 201, 125-132. ISSN/ISBN: 0212-7210.
Participació comitè científic/o
Rey Martin, Carina. (2014). IX Premio Nacional SEDIC a la calidad e innovación
2013
Article de revista
Pilar Gonzalez-Galvez; Carina Rey Martin. (2013). Nuestras direcciones de enfermería, ¿están preparadas para el momento actual? . Tesela. Revista de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, vol. 14. ISSN/ISBN: 1887-2255. http://hdl.handle.net/2445/55490  
2012
Article de revista
Enric Camón Luis; Carina Rey Martí; Núria Balagué. (2012). El Suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes: estat actual. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 29. ISSN/ISBN: 1575-5886. DOI: 10.1344/BiD2012.29.6  
Llibre
REY MARTIN, Carina, RODRIGUEZ PARADA, Concepción, BALAGUE, Nuria, PACIOS LOZANo, Ana Reyes. (2012). Compromisos de calidad con los usuarios en las unidades de información: cartas de servicios, encuestas de satisfacción y gestión de las sugerencias y quejas de los usuarios . Ediciones Trea. : Ediciones Trea
Ponència
Carina Rey. (2012). ¿De qué se habla cuando se habla de calidad de los servicios?. 4as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC. 'Bibliotecas para la Ciencia en el siglo XXI: nuevos entornos y retos profesionales'
2011
Article de revista
GONZALEZ, P; REY, C.; CAVALLE, V. (2011). Redes sociales para la inteligencia competitiva. Propuesta de un indice sintético. El Profesional de la Información, vol. 20, núm. 5, 527-532. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Capítol de llibre
REY MARTIN, Carina. (2011). LA certificación de la calidad en las bibliotecas universitarias españolas reflejo de la progresiva implantación de sistemas de calidad. Biblioteca universitaria: elementos para o planejamento, avaliaçao e gestao. EDUFBA. Salvador de Bahía: EDUFBA, p. 227-263. ISSN/ISBN: 978-85-232-0767-0.
2010
Participació comitè científic/o
Rey Martín, Carina. (2010). 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto'. 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto', Barceona.
Sense especificar
Rey Martín, Carina. (2010). Gestión de quejas y sugerencias de usuarios y del personal. II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas Objetivo: La excelencia. Málaga. ESP
Taula rodona
Rey Martín, Carina. (2010). Bones pràctiques sobre la qualitat a les biblioteques. 4a Jornada del cicle sobre el marc legal de les biblioteques a Catalunya: Qualitat a les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya . Barcelona. ESP
Rey Martín, Carina. (2010). La planificació de serveis públics en poblacions de menys de 3.000 habitants. 3a Jornada del cicle sobre el marc legal de les biblioteques a Catalunya:La planificació de serveis públics en poblacions de menys de 3.000 habitants . Barcelona. ESP
Rey Martín, Carina. (2010). El papel de las instituciones a favor del acceso abierto. 4as Jornadas OS-Repositorios 'Políticas de promoción del acceso abierto', Barceona.
2009
Article de revista
Hernández, H. (dir); Rey, C., Comalat, M. (colaboradoras) . (2009). Opiniones y actitudes de los usuarios de las Bibliotecas Públicas del Estado. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. . http://www.bibliotecaspublicas.info/mcu/docs/est_usu_BPE.pdf  
Rey Martín, Carina. (2009). Els usuaris: algunes reflexions al seu voltant. Item: revista de biblioteconomia i documentació. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Gonzàlez Gálvez, Pilar; Rey Martin, Carina. (2009). Redes sociales como fuente de capital social: una reflexión sobre la utilidad de los vínculos débiles. RISTI. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, núm. 3, 13-24.
Ponència
Rey Martín, Carina. (2009). Calidad en innovación en las organizaciones, servicios y productos de información. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP
Rey Martín, Carina. (2009). Las cartas de servicio de las universidades de información como instrumento de calidad. XI Jornadas Españolas de Documentación. Zaragoza. ESP
Sense especificar
Rey Martín, Carina. (2009). Evaluación y certificación de la calidad de las bibliotecas. VI Foro de la evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. Vigo. ESP
2008
Article de revista
Rey, C. ; Frías, Amparo . (2008). Los servicios personalizados de información de actualidad: estudio de usuarios del periódico Avui.cat. El Profesional de la Información, vol. 17, núm. 4. ISSN/ISBN: 1386-6710. http://hdl.handle.net/2445/23519  
Caridad Sebastián, M.; Marzal, M.A.; Ayuso, M. D.; Sebastià, M.; Rey, C.; Jorge, C.; Morales, A.M. . (2008). Sociedad de la información e inclusión digital en España: antecedentes. Ciencias de la Información, vol. 37, núm. 1. ISSN/ISBN: 0864-4659.
Capítol de llibre
Carina Rey Martin; Javiera Atenas Rivera. (2008). ¿Qué está buscando el mercado laboral?: competencias profesionales y currículum. Formación, investigación y mercado laboral en Información y Documentación en España y Portugal, p. 479-486. ISSN/ISBN: 978-84-7481-654-9.
Ponència
Rey, C. . (2008). Taller 'Calidad y Cartas de servicio'. 1as Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas . Huesca. ESP
Rey, C. . (2008). Certificaçao da Qualidade em Biblioteca. Workshop Avaliaçao da Biblioteca Universitária Brasileira. Salvador de Bahia (Brasil). BRA
Rey Martín, Carina. (2008). Cartas de servicios como herramientas de calidad. Seminário avaliaçäo da biblioteca Universtária Brasileira
Rey Martín, Carina. (2008). Evaluación y certificación de bibliotecas universitarias. Seminário avaliaçäo da biblioteca Universtária Brasileira
Presentació comunicació
Rey Martín, C.; Álvarez, M.; Balagué, N.; Casas, C.; Comalat, M.; Ferrer Torrens, A.; Frías, A.; Rodríguez-Parada, C.; Vall Casas, A. (2008). Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació: experiència i innovació (11es: 2008: Barcelona). Barcelona. ESP, 11es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentacio: experiència i innovació. Barcelona: COBDC, 2008, p.
Rey Martín, C.; Atenas Rivera, J. (2008). ¿Qué está buscando el mercado laboral? Competencias profesionales y currículum. Formación, investigación y mercado laboral en información y documentación en España y Portugal. Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca, 2008. Salamanca. ESP, Salamanca: Ediciones universidad de Salamanca, 2008, p.471-486.
Rey, C. Frias, A. (2008). La adaptación de contenidos en los servicios pesonalizados (SP) de información de actualidad de la prensa española en la red. IX Congreso ISKO-Spain. Nuevas perspectivas para la difusion y organización del conocimiento.. Valencia. ESP, Valencia: Editorial UPV, 2009. ISBN 978-84-8363-398-4. paginas 1001-1014.
Sense especificar
Rey, C. . (2008). Curso Carta de Serviço como Ferramenta para a Qualidade . Workshop Avaliaçao da Biblioteca Universitária Brasileira. Salvador de Bahia (Brasil). BRA
Rey Martín, Carina. (2008). La Infoesfera en la innovación de la e-Administración: el conocimiento como proceso modernizador de la gestión documental y de las relaciones con la ciudadanía. II Coloquio Internacional E-DOCPA 2008. Oviedo. ESP
Taula rodona
Rey, C. . (2008). Técnicas de mercado en bibliotecas públicas. IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. La Coruña. ESP
2007
Presentació comunicació
Rey Martín, C.; Ferrer Torrens, A. (2007). El camino hacia la calidad. E-información : integración y rentabilidad en un entorno digital : FESABID 07 . Santiago de Compostela. ESP
Frías Castillo, Amparo; Rey Martín, Carina. (2007). Los servicios personalizados de información de actualidad en los medios de comunicación españoles a través de Internet. IX Jornadas de gestión de la información. Informar y difundir: servicios documentales y comunicación. Madrid. ESP
2006
Article de revista
Caridad Sebastián, M.; Marzal, M.A.; Ayuso, M. D.; Sebastià, M.; Rey, C.; Jorge, C.; Morales, A.M. (2006). Sociedad de la Información e inclusión digital en España. Antecedentes. Primera parte. Ciencias de la Información, vol. 37, núm. 1, 64-80. ISSN/ISBN: 0864-4659.
Informe
Balagué, N.; Rey, C.; Falomir, V. (2006). Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación. Estado de la cuestión y propuestas de mejora . REBIUN. , 1-13. http://www.rebiun.org/doc/13_-_CALIDAD_MARKETING_Y_COMUNICACION.rtf  
Núria Balagué; Carina Rey; Vicent Falomir. (2006). Evaluación y gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. Marketing y comunicación: estado de la cuestión y propuestas de mejora.
2005
Capítol de llibre
REY MARTIN, CArina; FERRER TORRENS, Adelaida. (2005). Aplicación del Libqual+ en el CRAI de la Universidad de Barcelona. Infogestión: FESABID 2005, p. 109-120. ISSN/ISBN: 84-930335-5-3.
Participació comitè científic/o
Rey Martín, Carina. (2005). La dimensión humana de la organización del conocimiento. 7 Congreso del Capítulo Español de ISKO. Barcelona. ESP
Ponència
Rey Martín, C. (2005). Nuestros usuarios, aliados, desconocidos y satisfechos. XI Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Terrassa. ESP
Presentació comunicació
Rey, C.; Ferrer, A. (2005). Aplicación del Libqual+ en el Crai de la Universitat de Barcelona. 9as Jornadas Españolas de Documentación - FESABID- 2005. Madrid. ESP, p.109-119.
Presidència de sessió
Rey, C. . (2005). El vino: Cultura, Gastronomia y Tradición. El vino: cultura, gastronomia y tradición. Curso de Verano julio 2005. Adra- Almeria . ESP
Taula rodona
Rey, C. . (2005). El vino elemento de vida. El vino: cultura, gastronomia y tradición. Curso de Verano julio 2005. Adra- Almeria . ESP
2004
Capítol de llibre
Rey, C. . (2004). Redacció de diverses veus de l'àrea de 'Aspectos metodológicos, económicos, jurídicos y éticos'. . Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de la Documentación . Síntesis. Madrid: Síntesis, vol. 2. ISSN/ISBN: 84 9756 258 5.
Ponència
Caridad Sebastián, M.; Marzal García-Quismondo, M.Á.; Ayuso García, M.D.; Sebastiá Salat, M.; Rey Martí, C.; Jorge García-Reyes, C.; Morales García, A.M. (2004). Sociedad de la información e inclusión digital en España: iniciativas y proyectos en marcha. I Eniidi: Encontro Internacional de Inclusao Digital para o Desenvolvimento Rural. Encontro Nacional da Escola Digital Integrada para Educaçao de Família Rural.. Brasília. BRA, 52 p. .
2003
Capítol de llibre
Prats, J.;Rey, C. . (2003). Las bases Modernas de la alimentación tradicional. Martínez López. J. M.Las bases modernas de la alimentación rural y tradicional. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería. . Instituto estudios almerienses. Almeria: Instituto estudios almerienses, p. 53-61. ISSN/ISBN: 84-8108-288-0.
Presentació comunicació
Bolaños-Mejías, C.; Llorens-Morillo, J.; García-Quismodo, M.; Rey-Martin, C.; García-Martul, D. . (2003). Características de los Topics maps, ventajas de su aplicación en un gabinete jurídico. 10 International Association for Fuzzy-Set Management and Economy Congress. León. ESP, Emergent Solutions for the Information and Knowledge Economy, vol II, pp. 569-584.
Bolaños Mejías, C.; Llorens Morillo, J.; Marzal García-Quismondo, M.A.; Rey Martín, C.; García Martul, D. (2003). 'Características de los Topic Maps, ventajas de su aplicación en un gabinete jurídico' . X Congreso SIGEF.. León. ESP, Proceedings of the Xth International Association for Fuzzy-Set Management and Economy Congress, León, OCtober 9-11, 2003.
2002
Article de revista
Rey Martín, C.; Rodríguez Parada, C. . (2002). Reflexions sobre la mesura de la qualitat en a biblioteca. . Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 32, 57-68. http://hdl.handle.net/2445/19009  
Rey, C. ; Rodríguez Parada, C. . (2002). Reflexions sobre la mesura de la qualitat en la Biblioteca. Item: revista de biblioteconomia i documentació, vol. 32, 57-67-150. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ponència
Rey Martín, Carina . (2002). La aproximación al ciudadano: servicios, comunicación e imagen exterior. Curso Biblioteconomia. Palma de Mallorca. ESP
Rey Martín, C. (2002). La captación de usuarios. Curso sobre modelos de Gestión Cultural. Las BIbliotecas públicas: nuevas tecnologías para el desarrollo cultural. Zaragoza. ESP
Rey Martín, C. (2002). Evaluación de bibliotecas. Gestión eficaz de la biblioteca. . Madrid. ESP
Presentació comunicació
Jornet, N.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Rubió, A. . (2002). Un recurso para la docencia: los 'dossiers electrònics': el caso de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad de Barcelona . IBERSID. VII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación . Zaragoza. ESP
Rey, C.; Haddad, Ch. . (2002). Fons intercultural en el disseny d'una biblioteca. . 2es Jornades 'De la realitat educativa catalana a la interculturalitat. Els nouvinguts'. . Barcelona. ESP
Jornet, N.; Rey, C.; Rodríguez, C.; Rubió, A. (2002). El uso de los 'dossiers electrònics' en la Facultad de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. III Jornadas de Bibliotecas Digitales.. El Escorial, Madrid. ESP, Actas de las III Jornadas de Bibliotecas Digitales.
Taula rodona
Rey Martín, Carina . (2002). Enologia y gastronomia Creativas. Necesidad de ayuda. Gastronomia y Enología. Historia y Análisis. Roquetas de MAr. Almeria. ESP
2001
Article de revista
Rey Martín, C.; Rodríguez Gairín, J.M. . (2001). El paper de la biblioteca en el suport a l'ensenyament telemàtic . BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació, 139-150.
Rey, C. . (2001). La comprensión del usuario: una pieza clave para las unidades de información . SCIRE. Representación y organización del conocimiento.. ISSN/ISBN: 1135-3716.
Presentació comunicació
Rey, C.; Rodríguez, C. . (2001). Reflexions sobre la mesura de qualitat en la biblioteca universitària. . 8es Jornades Catalanes de Documentació.. Barcelona. ESP
Rey, C. . (2001). Los Usuarios de las bibliotecas biomédicas y sus intereses (moderadora de taula rodona). 9as Jornadas de información y documentación en ciencias de la salud.. Cáceres. ESP
2000
Article de revista
Rey, C. . (2000). La satisfacción del usuario: un concepto en alza . Anales de Documentación, núm. 3, 139-153. ISSN/ISBN: 1575-2437.
Rey, C. . (2000). Los estudios de satisfacción de usuarios en la biblioteca universitaria: las universidades catalanas . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/16861  
Rey, C. . (2000). La satisfacción del usuario: una pieza clave para las unidades de información . SCIRE. Representación y organización del conocimiento.. ISSN/ISBN: 1135-3716.
Rey, C. . (2000). Evaluación de bibliotecas y centros de documentación . Item: revista de biblioteconomia i documentació, vol. 26, 102-104. ISSN/ISBN: 0214-0349.
Ponència
Rey Martin, Carina. (2000). Presentació comunicació. V Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación IBERSID 2000. Zaragoza. ESP
Rey Martin, Carina. (2000). Presentació comunicació. I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Madrid. ESP
Rey Martin, Carina. (2000). Presentació comunicació. XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucia. Sevilla. ESP
Presentació comunicació
Rey, C. . (2000). Hacia una nueva formación de los profesionales del siglo XXI . XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía . Sevilla. ESP, pp: 435-448.
Rey, C. . (2000). El papel de los profesionales en el proceso de cambio: ser los agentes del cambio . VII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID . Bilbao. ESP, pp: 57-67.
Rey, C. . (2000). La formación en gestión de los profesionales de las unidades de información. La facultad de Biblioteconomia y Documentación de la Universidad de Barcelona. . Primer Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación . Madrid. ESP, pp: 657-666.
Rey, C. . (2000). La comprensión del usuario: una pieza clave para las unidades de información. . 5os Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (IBERSID 2000) . Saragossa. ESP
1999
Article de revista
Rey, C. . (1999). La aplicación de los estudios de satisfacción de usuarios en la biblioteca universitaria: el caso de las universidades catalanas. . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 3. ISSN/ISBN: 1575-5886. http://hdl.handle.net/2445/8946  
Ponència
Rey Martin, Carina. (1999). Presentació comunicació. 7 es. Jornades catalanes de Documentació. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Rey, C.; Rodriguez, C. . (1999). Requeriments i gestió de l'espai bibliotecari en el tombant de segle . 7es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP
1998
Varis/sense classificar
Rey, C. . (1998). Redacció de diverses veus. . Enciclopedia Encarta 98
1997
Varis/sense classificar
Rey, C. . (1997). Redacció de diverses veus . Enciclopedia Encarta 97
1996
Presentació comunicació
Massísimo, À.; Rey, C.; Rodriguez, C. (1996). European professional education on quality. 4th BOBCATSSS Symposium. Budapest. HUN
Massísimo, À.; Rey, C.; Rodríguez Parada, C. (1996). Gestión y calidad en la formación de profesionales en España. Jornadas españolas de documentación automatizada (5es: Cáceres 1996). Cáceres. ESP, V: 2, pp: 311-319.
Massíssimo, A.; Rey, C. ; Rodríguez, C. . (1996). Anàlisi quantitativa de la literatura especialitzada en Biblioteconomia i Documentació produïda a l'Estat Espanyol durant la dècada 1986-1995. . Jornades sobre la Investigació en Biblioteconomia i Documentació a Espanya . Barcelona. ESP
1995
Ponència
Rey Martin, Carina. (1995). Presentació comunicació. 5es. Jornades Ctalanes de Documentació. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Massísimo, À.; Rey, C.; Rodríguez Parada, C. (1995). Indicadors i mesures de qualitat per a un servei de publicacions en sèrie. Jornades Catalanes de Documentació (5es: Barcelona, 1995). Barcelona. ESP, pp: 97-111.
Massíssimo, A. ; Rey, C. ; Rodríguez, C. . (1995). La formació dels professionals europeus de qualitat. . 5es Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP
1993
Ponència
Rey Martin, Carina. (1993). Presentació comunicació. 59th. IFLA Council and General Conference. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Cano, V. ; Rey, C. . (1993). An analysis of 10 years of Spanish library and information science research. . 59th IFLA Council and General Conference . Barcelona. ESP
1986
Presentació comunicació
Rey, C. . (1986). Les ordinacions dels oficis a la Lleida del segle XIV-XVII . 1es Jornades sobre Ordinacions Baronals i municipals a Catalunya (s.XII-XIX). . Valls. ESP