logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

registros

Col·lectiu: TU     8 registros  
Cognoms, Nom Càrrec Telèfon Despatx
Baró Llambias, Mònica 934035779 105
Jornet Benito, Núria Directora del Departament BiD-CAV 934034097 120
Rey Martín, Carina 934035778 104
Rodríguez Parada, Concepción Coordinadora del màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 934035783 110
Rodríguez-Gairín, Josep Manuel Coordinador de les aules d'informàtica 934035777 103
Sulé Duesa, Andreu Coordinador de PAT de centre 934035788 207
Térmens Graells, Miquel Degà 934035773 122
Urbano Salido, Cristóbal 934035918 130