La intel·ligència artificial generativa en l’educació superior: estratègies i recursos per a docents i alumnes

Web provisional

Presentació

La intel·ligència artificial (IA) ha suposat un repte a molts sectors, entre ells l’educació superior. Aquesta tecnologia ha arribat per quedar-s’hi i planteja la necessitat de revisar metodologies docents i processos d’avaluació de l’alumnat, ja que pot resoldre amb solvència qüestions memorístiques o d’aplicació pràctica, gràcies a la gran quantitat d’informació de què s’ha nodrit. Això posa en entredit algunes pràctiques força arrelades en l’àmbit acadèmic.

La IA generativa, en particular, és una tecnologia molt versàtil i potent que ofereix noves possibilitats pedagògiques, però que s’exposa també a usos qüestionables. Alumnes i professors estan descobrint les nombroses aplicacions d’aquesta tecnologia en els àmbits de la informació i de la comunicació, centrals en l’oferta docent de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

El professorat necessita conèixer i dominar les eines d’IA generativa, sense veure-les com un enemic en l’aprenentatge dels estudiants. Alhora, els estudiants necessiten entendre que les respostes que proporcionen els models generatius no sempre són precises o correctes, però que, tractades amb judici crític i amb responsabilitat, poden ser una aportació beneficiosa per als seus estudis. De fet, la interacció amb les tecnologies generatives ha esdevingut una competència molt valorada que els futurs professionals de la informació i la comunicació hauran de dominar. Per tant, és vital oferir-los una preparació adequada.

El propòsit d’aquest projecte estratègic és aconseguir que l’ús de les tecnologies generatives en la docència i l’aprenentatge tingui efectes positius. Per a això, aquest projecte pretén desenvolupar estratègies i recursos que puguin aportar un benefici conjunt a docents i alumnes, amb la finalitat d’ajudar el professorat universitari a gestionar l’ús de la IA generativa en la seva activitat docent.

Accions

Projecte Estratègic de Centre Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Coordinació: Carlos Lopezosa
Participants: Jorge Franganillo
Carlos Lopezosa
Marina Salse
Ensenyament/s: Grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital,
Grau en Comunicació Audiovisual,
Màster en Gestió de Continguts Digitals
Estat: Actiu
Durada: 2023-2025
Codi: 2023PEDC-FIM/001