Campus

Nova composició de la Comissió de Recerca

La Comissió de Recerca de la Facultat, encarregada d'impulsar accions per al foment de la recerca en l'àmbit de la Biblioteconomia i la Documentació, incorpora dos canvis en la seva composició: serà presidida pel degà, Ernest Abadal, i s'hi afegeix com a representant dels grups de recerca la professora Montserrat Sebastià. A la pàgina web trobareu informació més detallada sobre la comissió i les seves funcions.