Professorat

Jordi Serrano, en un jornada sobre llibre electrònic a la Universidad Carlos III de Madrid

El professor Jordi Serrano va participar el passat dia 8 de març en en una jornada sobre llibres electrònics que va tenir lloc a la Universidad Carlos III de Madrid dins dels actes celebrats amb motiu del 15è aniversari de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación.

La jornada va estar dedicada al prèstec de dispositius lectors i continguts electrònics, i el professor Serrano hi va intervenir en representació de la UPC en una sessió dedicada a analitzar les experiències d'algunes biblioteques universitàries. Podeu consultar el programa de l'acte a: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/hum_recursos/libro_electronico