De re linguae

Vocabulària

Vocabulària és un nou recurs informatiu sobre terminologia endegat pels Serveis Lingüístics de la UB: http://www.ub.edu/xdl/vocabularia/

És estructurat en forma de blog i cada apunt correspon a un comentari sobre un terme que presenta alguna problemàtica o bé sobre alguna obra de caire terminològic. A banda d’aquesta secció principal, hi ha una selecció d’enllaços d’«Eines per a la cerca d’informació» i d’«Eines per a la redacció i edició de textos».

Igualment, hi ha un formulari per fer arribar suggeriments de termes per ser tractats i permet la rebuda de les noves entrades via correu electrònic.