De re linguae

Guia de redacció de continguts acadèmics en format web

 

Els Serveis Lingüístics de la UB han elaborat un nou instrument: 20 recomanacions per redactar bé, una guia per redactar continguts acadèmics amb els estàndards de qualitat interuniversitària. Aquesta guia, redactada conjuntament amb altres serveis lingüístics d’universitats catalanes, té un objectiu doble: sensibilitzar les persones que redacten continguts acadèmics en format web sobre la importància que els textos estiguin ben escrits i oferir de manera sintètica vint recomanacions per produir textos de qualitat.