Professorat

Presentació del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (SAF)

El proper dissabte, 10 de novembre, a les 18 hores, tindrà lloc a l'església del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona la presentació del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (SAF), un servei modern d'arxiu per a cinc comunitats monàstiques femenines: Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, La Santa Família de Manacor i Santa Maria de Puiggraciós. Núria Jornet, professora d'arxivística de la Facultat, ha estat a l'origen del projecte i formarà part del seu Comitè Executiu en qualitat d'assessora externa.

Com s'esmenta al reglament, el SAF és un servei arxivístic que té la missió d'aplegar, gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental dels diferents arxius de la Federació amb la voluntat d’esdevenir un servei arxivístic innovador i de referència per a la resta de comunitats eclesiàstiques i monàstiques i d’assegurar la gestió, la protecció i la difusió del patrimoni documental monàstic. La presentació anirà seguida d'un concert d'orgue de petit format de la mà de Joan Casals.