Professorat

Estada de Cristóbal Urbano a l’INASP

Durant aquest semestre, Cristóbal Urbano col·labora amb l’International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP), una organització creada el 1992 per iniciativa de l’International Council for Science (ICSU), que el 2004 es va constituir com a ONG britànica amb seu a Oxford i ara treballa en 40 països.

La seva finalitat principal és recolzar els països emergents i en desenvolupament en l'àmbit de la promoció de la recerca i de la informació científica. Actualment, desenvolupa una important línia d'acció per a la creació de consorcis de biblioteques universitàries i de recerca en els països amb què col·labora. L'eix central del pla d'acció 2013-18 és que els consorcis de determinats països puguin assolir un grau alt de sostenibilitat i d'autogestió en relació a les negociacions de llicències amb els editors, a la gestió dels recursos electrònics i als programes de formació continuada del personal bibliotecari.

Durant aquest període, el professor Urbano donarà suport als tallers i als informes de situació que s'han de fer per al desplegament del pla, i intervindrà de forma especial en les iniciatives que es duen a terme a Amèrica Llatina, amb visites a Cuba, El Salvador, Hondures i Nicaragua.