Campus

INFOCOM: doble titulació Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual

El curs 2013-2014, la Facultat ofereix la possibilitat de cursar de forma simultània el grau d'Informació i Documentació i el de Comunicació Audiovisual mitjançant un itinerari de 348 crèdits especialment dissenyat per assolir les competències de les dues titulacions en un període de 10 semestres.

L'accés a aquesta doble titulació es farà per preinscripció universitària específica i s'oferiran només 20 places.

Trobareu més informació a http://www.ub.edu/biblio/infocom.