De re linguae

Es publica l’«Interuniversity style guide for writing institutional texts in English»

La Xarxa Vives d’Universitats acaba de publicar l’Interuniversity style guide for writing institutional texts in English, un manual que ha estat elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa i coordinat pels Serveis Lingüístics de la UB. Aquesta publicació, accessible tant en paper com en línia, vol contribuir a garantir la qualitat i la coherència dels documents que les universitats de la Xarxa Vives publiquen en anglès. Està pensada per a docents, investigadors, personal d'administració i serveis i professionals de la llengua que hagin de redactar textos en aquesta llengua.