Campus

Nova cap de secretaria de la Facultat

Des del  proper 16 de setembre, la Facultat té una nova cap de secretaria: Pilar Gené Pinós. La Pilar Gené té una llarga trajectòria laboral a la Universitat de Barcelona, ja que ha treballat a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia, a la Direcció de Biblioteques i a la Unitat de Relacions Laborals i Desenvolupament de Personal. Substitueix en el càrrec a l’administradora de centre Àngels Ibáñez, que l’ocupava en funcions.