Campus

ISID a les xarxes socials

L'assignatura Introducció als sistemes d'informació i documentació (ISID), de primer curs del grau d'Informació i Documentació, obre aquest any el seu propi compte a Twitter (@ISID_ID_UB) per tal d'informar l'alumnat de les novetats que es van produint en el nostre entorn professional i, alhora, formar-lo en una eina que ja és d'ús habitual a biblioteques, arxius i centres de documentació d'arreu.