Campus

La UB publica «Breu història de la Universitat de Barcelona», de Montserrat Fullola

Publicacions i Edicions de la UB acaba d’editar el llibre Breu història de la Universitat de Barcelona, una síntesi dels gairebé sis-cents anys d’història  de la nostra Universitat. N’és l’autora Montserrat Fullola Pericot, professora i tècnica dels Serveis Lingüístics.

El llibre —que ha vist la llum gràcies al suport dels vicerectorats d’Estudiants i Política Lingüística i de Comunicació i Projecció— serà publicat també en castellà i anglès per tal que arribi als estudiants estrangers, als professors visitants i a totes les persones interessades a conèixer la història d’una institució que —com ens recorda l’autora al pròleg—està estretament lligada a la història de Catalunya i, més concretament, a la història de Barcelona.

L’obra —que va ser presentada el 19 de novembre en el decurs de la inauguració de l’exposició «Obrint portes: la llengua catalana a la Universitat de Barcelona»— s’estructura en cinc apartats: els orígens, la Universitat republicana i la Guerra Civil, els anys foscos del franquisme, la Universitat a la ciutat (amb referències a les protestes estudiantils i els nous edificis) i, finalment, la democratització i el restabliment de l’autonomia universitària.

Aquest treball de síntesi pretén, doncs, apropar al gran públic la història i algunes curiositats poc conegudes de la nostra Universitat, alhora que reivindicar la figura de professors essencials per a la institució i per al país com, entre molts d’altres, Jordi Rubió i Balaguer.