Professió

Bibliotecaris, a les municipals

Seguint el que ja comença a ser una tradició, hem pogut llegir al bloc Bibliotecari: professió de present i de futur la relació de bibliotecaris que es presenten a les pròximes eleccions municipals que tindran lloc el 24 de maig de 2015. Lògicament, hi trobem molts noms coneguts, ja que quasi bé tots han estat, en un moment o altre, estudiants de la Facultat, però tenim tres persones que hi estan o hi han estat especialment vinculades: Mercè Bosch —directora entre 1991 i 1994 del que llavors era l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació—, Àngels Massísimo —professora fins al curs 2012-13—,  i Cristina Prieto —actual becària d’informàtica.