Professorat

Núria Balagué, al QQML 2015, un congrés sobre qualitat de biblioteques

Del 26 al 29 de maig, la professora associada de la Facultat Núria Balagué, sotsdirectora del Servei de Biblioteques de la UAB, va assistir a París a la 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML2015), on va presentar, juntament amb Petra Düren (Hamburg University of Applied Sciences) i Jarmo Saarti (University of Eastern Finland Library), la comunicació «Benchmarking the knowledge management practices in selected European Higher Education Libraries», un treball que analitza el paper de les intranets de les biblioteques en la consolidació i la transmissió del coneixement professional. El QQML és un congrés internacional, especialitzat en temes de qualitat i avaluació de biblioteques.