Campus

Inaugurat el web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat

 

Des del passat 18 de juny, podeu accedir al web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat. El nou espai (http://www.ub.edu/biblio/saiqu/) ha estat elaborat com a part de la tasca que duu a terme la Comissió de Qualitat de la Facultat, amb l’objectiu d’oferir un accés públic, ràpid i còmode a tota la informació i a la documentació oficial relatives al cicle de vida de les noves titulacions de graus i màsters, conegut com a VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació).

Alguns exemples de documents que s’hi poden trobar són les memòries de verificació dels títols, els informes de seguiment anuals de les titulacions, les dades principals de tots els aspectes que es valoren durant el seguiment, els principals indicadors de resultats, acadèmics, de satisfacció i d’inserció laboral i, finalment, tota la informació relativa al propi SAIQU i els seus mecanismes de millora contínua i de garantia de la qualitat.