Campus

Ja ha acabat el període de matrícula de juliol

Durant aquests dies de juliol, els estudiants de nou accés als graus d’Informació i Documentació, Comunicació Audiovisual i InfoCom que tenien plaça assignada en primera i segona preferència han fet els tràmits de matriculació. Al setembre, ho faran els estudiants de reassignació i de raclamacions i els que continuen els seus estudis als graus. Els alumnes de nou accés han pogut assistir a les sessions informatives i han estat atesos pels caps d’estudis i els tutors del Pla d’Acció Tutorial.

També s’han matriculat als màsters els estudiants admesos en el període de preinscripció (màster de Gestió de Continguts Digitals i màster de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació), i la resta d’estudiants de màster i postgrau de nou accés ho faran al setembre, junt amb els que continuen estudis. Al seu torn, els estudiants del  programa de doctorat d’Informació i Comunicació fan les seves sol·licituds d’accés fins al 27 de setembre, i la matrícula tindrà lloc a l’octubre, un cop s’hagin avaluat aquestes sol·licituds d’admissió.

Per acabar, cal dir que bona part dels estudiants del curs Biblioteques i Arxius en l’Era Digital de la Universitat de l’Experiència ja s’hi han matriculat, i ara ho estan fent els alumnes que hi accedeixen per reassignació. Els estudiants de l’Escola de Llibreria es matricularan del 10 al 17 de setembre.

Podeu consultar tota la informació de matrícula per al curs 2015-16 a la pàgina web de la Facultat.