Professorat

Miquel Centelles fa una estada d’immersió lingüística a la University of Illinois

El professor Miquel Centelles està fent una estada d’un mes a la Graduate School of Library and Information Science de la University of Illinois (Urbana-Champaign) en el marc dels ajuts per a la realització d’estades d’immersió lingüística a universitats de parla anglesa que el Vicerectorat de Política Internacional concedeix a professors que imparteixen assignatures en anglès a la UB. Aquest ajuts se situen en el  conveni que la UB té establert amb el CIEE (Council on International Education Exchanges).