Campus

Els ensenyaments de la Facultat han estat acreditats

Des del passat 5 de maig de 2015, la Facultat ha estat treballant en el procés d’acreditació de les titulacions, un procés que ha viscut diverses etapes que es poden resumir en: la realització de l’autoinforme de valoració de centre dels quatre ensenyaments a càrrec del Comitè d’Avaluació Intern, la visita del Comitè d’Avaluació Extern, l’informe del Comitè d’Avaluació Extern i, finalment, els informes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a cadascun dels ensenyaments.

Ara, un cop acabat el procés, ens complau anunciar que els graus de Comunicació Audiovisual i d’Informació i Documentació i els màsters de Gestió de Continguts Digitals i Biblioteques i Col·leccions Patrimonials han estat acreditats. Podeu consultar els informes finals de l’AQU a: http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_programa_titulacio.aspx?avaluacio=4&idioma=ca-ES.

Aquest procés d’acreditació ha estat un procés intens, que ens ha permès conèixer millor els nostres punts forts i els nostres punts febles i que ens ajudarà a elaborar un pla de millora per continuar treballant.