De re linguae

Lecturelab: un portal de recursos per a la docència en anglès

Lecturelab —hereu de l’antic portal de recursos per a la docència en anglès de la UB— és un portal elaborat pels Serveis Lingüístics que reuneix una selecció dels recursos en línia que poden ser útils per millorar les competències lingüístiques dins les aules universitàries adreçat al professorat que fa docència en anglès sense ser-ne parlant nadiu. Els recursos estan classificats en dos tipus segons els registre (anglès acadèmic i anglès general) i en diversos subtipus segons el contingut o les habilitats lingüístiques que permeten treballar (pronúncia, fraseologia acadèmica, vocabulari, etc.). El Lecturelab està estructurat en diversos apartats que han de servir  per estar al dia quant a recursos i novetats, per no perdre la pista a informacions rellevants ja publicades, per tenir a mà tots els recursos en línia més rellevants i per no quedar-se amb el dubte si cal fer una consulta.