Professorat

Investigació sobre neurologia i cinema entre CAV i la Universitat d’Aalborg (Dinamarca)

Des del divendres, 20 d’octubre, és a la Facultat Andreas Wulff-Jensen, tècnic de laboratori de la seu de Copenhaguen de l’Aalborg University. El motiu de la seva visita és el desenvolupament d’un projecte d’investigació que aborda l’anàlisi fílmica des de l’estudi de les reaccions neurològiques de l’espectador que veu un film. Aquesta recerca, tutoritzada per Lydia Sánchez i Carlos Aguilar, és part de la tesi doctoral del professor Javier Sanz i s’emmarca en un nou corrent d’anàlisi cinematogràfica denominada neurocinemàtica que es basa en els registres biomètrics de l’espectador mentre veu una pel·lícula. En aquest cas concret, els investigadors treballen amb electroencefalogrames i escàners oculars.

La investigació es va dissenyar des de CAV i posteriorment Javier Sanz va fer una estada a Dinamarca (abril i maig de 2017) per experimentar amb vint-i-dos usuaris als quals se’ls mostraven vuit clips extrets de diferents pel·lícules. Gràcies a la cooperació de l’Aalborg University, per mitjà de Luis Emilio Bruni i d’Andreas Wulff-Jonsen va ser possible depurar i realitzar la part experimental de la investigació. Ara, el propòsit de la visita de Wulff-Jonsen és iniciar el tractament de les ondes electroencefàliques per a la seva posterior anàlisi i interpretació.

Andreas Wulff-Jensen és tècnic de laboratori en el Department of Architecture, Design and Media Technology de l’Aalborg University. Està especialitzat en programació, realització i anàlisi d’experiments basats en electroencefalogrames i escàners oculars i ha participat en diverses investigacions que analitzen obres d’art i videojocs des del punt de vista de les reaccions neurològiques.