Campus

S’ha constituït la nova Comissió d’Igualtat de la UB

El passat 30 de novembre es va constituir la nova Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona. Entre els objectius de la Comissió, hi ha el de preservar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat de gènere, així com el compliment del principi d’igualtat i de tracte i d’oportunitats en tots els àmbits de la vida universitària. Amb aquest propòsit, planteja l’impuls de polítiques universitàries de prevenció i resposta davant de possibles actuacions discriminatòries, ja sigui per raó de gènere i d’identitat sexual, o de religió, edat, raça, origen o opinió, alhora que  promou la sensibilització i la formació de la comunitat universitària incorporant la perspectiva de gènere a la docència i la recerca.

La Comissió d’Igualtat està formada per la vicerectora d’Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta, que la presideix; Antonio Madrid, director de la Unitat d’Igualtat; i els presidents de les comissions d’igualtat dels diferents centres (en el cas de la nostra Facultat, la professora Anna Villarroya). Els altres membres de la Comissió d’Igualtat de la Facultat són: Núria Jornet, Anna Marquès, Paula Ortiz, Núria Palomar, Anna Rubió, Lydia Sánchez i Aurora Vall (PDI); Irene Jaular (PAS); i els estudiants Jan Guilera, Alicia Moreno, Ariadna Pagès, Rocío Rayo i Joel Solé.