Campus

Màster d’Escriptura del Guió Audiovisual: preinscripció oberta

És oberta la preinscripció per accedir a la segona edició del màster d’Escriptura del Guió Audiovisual. Aquest màster, de 60 crèdits, ofereix la formació necessària per treballar en projectes audiovisuals de ficció, documental o programes d’entreteniment. Tot seguint un pla d’estudis amb una important vessant pràctica i de la mà d’un equip docent format per professionals del sector, l’alumnat aprèn a escriure històries belles i ben construïdes, tot afavorint i potenciant les capacitats creatives a partir de la metodologia d’aprendre escrivint.

Les classes comencen a l’octubre i acaben al juny, i van seguides d’una estada de pràctiques obligatòries en una empresa del sector audiovisual i de la realització d’un Treball de fi de màster. Per a més informació, vegeu la pàgina web del màster.

El màster és un títol propi organitzat conjuntament per la FIMA, la Universitat de Lleida i els Guionistes Associats de Catalunya. A fi de poder cobrir les necessitats de l’alumnat, hi ha la possibilitat de cursar el màster en modalitat presencial i també en format en línia. La preinscripció es duu a terme en línia a partir d’aquesta pàgina web i està oberta fins el 15 de juny de 2021.