Campus

Seminaris Communalia del màster d’Humanitats Digitals

En el marc del master d’Humanitats Digitals de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, i vinculat a l’assignatura d’elaboració del Treball Final de Màster (TFM), s’ha organitzat un cicle de seminaris d’especialització que s’impartiran de forma presencial, i virtual.

El cicle de seminaris s’anomena COMMUNALIA i seran impartits per docents experts. El cicle COMMUNALIA comença amb tres seminaris als quals cal inscriure’s:

Emmarca el teu TFM!
Professorat: Carlos Lopezosa
Seminari de revisió bibliogràfica i elaboració del marc teòric
L’objectiu del taller és conèixer i saber utilitzar les bases de dades bibliogràfiques que es poden utilitzar per a la revisió bibliogràfica i com treballar de forma sistemàtica per elaborar el marc teòric.
Dates: 9 de març de 2022, de 15 a 17 h
Lloc: Aula 113
El seminari s’impartirà en castellà.
Inscripcions:  https://forms.office.com/r/k8AScYUdYQ

R que erre: programación para humanistas
Professorat: Ángel Borrego
Dates: 15 i 22 de març, de 15 a 17 h
Lloc: Aula 113
L’objectiu del taller és presentar una panoràmica de les funcionalitats del programa R. En primer lloc, es descriuran els aspectes bàsics del tractament de dades així com la creació de gràfics i mapes. A continuació, es mostraran exemples d’extracció de dades del web i de plataformes que disposen d’APIs públiques com Twitter, Crossref i Unpaywall. Finalment, es veuran exemples d’algorismes d’anàlisi de dades per dur a terme tasques de classificació i clustering.
Materials: https://rpubs.com/angelborrego/tallerR
El seminari s’impartirà en castellà.
Inscripcions: https://forms.office.com/r/PfmCwevjs9

Déjate tentar por el Phyton: Introducción a Python para humanistas
Professorat: Sabina Batlle Baró
Dates: 19 i 26 d’abril de 2022, de 15 a 17 h
Lloc: Aula 113
Aquest seminari és una introducció a la programació amb el llenguatge Python. Es farà una introducció a Python, aprenent els conceptes bàsics, la sintaxi i el flux de control. Aplicant aquestes nocions bàsiques, els assistents crearan petits programes per descobrir les possibilitats que ofereix programar, també en humanitats.
Inscripcions: https://forms.office.com/r/dh2pS1MTa6