Professorat

Gema Santos presenta dos estudis a la Conferència internacional #OER22 i l’ENCORE+ Quality workshop

Durant la darrera setmana d’abril de 2022, la professora de la FIMA Gema Santos va participar en dues trobades internacionals.

El 28 d’abril, va presentar la comunicació “Building capacities in open knowledge for the LIS (Library and Information Science sector)”, dins l’Open Education Conference #OER2022, conferència anual sobre recerca en educació organitzada per l’Association for Learning Technology (ALT). Aquesta recerca, portada a terme conjuntament amb la professora Javiera Atenas (Universitat de Suffolk), fa la revisió de diferents evidències (declaracions supranacionals, polítiques nacionals i institucionals, plans d’estudis  de facultats LIS europees i programes de formació de les seves biblioteques) per conèixer si s’hi està impartint formació en obertura al coneixement i de quina manera; en el seu sentit més ampli (accés obert, ciència oberta i educació oberta).

Un dia després, el 29 d’abril, la professora Santos va obrir l’ENCORE + Quality Workshop amb una presentació plenària sobre “Repositories of open educational resources: an assessment of reuse and educational aspects”. La intervenció va establir una primera base sobre els aspectes de qualitat dels repositoris educatius, que va permetre continuar amb una roda de presentacions i una discussió final sobre la temàtica.