De re linguae

Nous termes en català per a les xarxes socials

És habitual que quan ens referim als diferents elements que trobem, per exemple, a Instagram o a Facebook, utilitzem o bé els termes en anglès (com follow o like), o bé la seva traducció al castellà (com darle a me gusta). El Vocabulari de les xarxes socials del TERMCAT, que ha estat ampliat recentment, incorpora la normalització de nous termes en català relacionats amb les diferents xarxes amb l’objectiu de fixar la terminologia en la nostra llengua sobre aquest àmbit.

Alguns dels termes que ens proposa el diccionari són termes com «etiqueta» en lloc de hashtag o «deixar de seguir» en lloc de fer unfollow. També ens proposa utilitzar la paraula «història» quan ens vulguem referir als famosos Stories d’Instagram o recull la catalanització del terme «tuit», provinent de l’anglès tweet, al qual també ens podem referir com a «piulada».

Una altra de les novetats que presenta aquesta darrera actualització del Vocabulari de les xarxes socials és la classificació dels termes segons la seva àrea temàtica, permetent establir un filtre per a cadascuna de les xarxes socials disponibles al diccionari: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tik Tok, Twitter i Youtube.