Campus

Ajuts a estudiants de la Facultat per a les pràctiques d’estiu a l’estranger

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu subvencionar part de les despeses ocasionades per la realització de les pràctiques d’estiu a l’estranger dels alumnes de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

És imprescindible estar matriculat a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals i haver obtingut destinació a la convocatòria de pràctiques d’estiu a l’estranger al present curs.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de maig al 8 de juny de 2022.

Més informació: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/299279