De re linguae

La gramàtica i l’ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans, en línia

Des de fa pocs dies, es poden consultar en línia unes obres bàsiques per a la normalització i l’estudi de la llengua catalana: l’Ortografia catalana (OIEC) i la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), així com la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU). Aquestes obres, juntament amb el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) serveixen per resoldre molts dubtes d’escriptura en la nostra llengua.

Per exemple: Es pot apostrofar un títol que comença amb cometes o cursiva? Quines són les paraules que porten accent diacrític? S’apostrofen les paraules estrangeres que comencen per S? Quan hem de fer servir «per» o bé «per a»?

Aquestes eines permeten diferents modalitats de consulta, i la seva publicació en línia en facilita l’actualització permanent.

Un complement de les anteriors és la Neoloteca, eina destinada a normalitzar la terminologia en català. També resulta de molta utilitat l’Optimot, que resol dubtes de tota mena relacionats amb la llengua catalana.