Professorat

Participació de la FIMA al congrés de l’AE-IC

Els professors de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona Maddalena Fedele, Javier Guallar, Hibai López, Maria-José Masanet, Carina Rey, Lydia Sánchez, Luciana Sosa i Sergio Villanueva, han presentat les següents comunicacions al VIII Congrés Internacional de l’AE-IC “Comunicación y ciudad conectada”, celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 28 de juny a 1 de juliol de 2022. Les comunicacions presentades són les que es detallen a continuació: